De International Aviation Womens Association (IAWA) heeft masterstudent Julia Radius uitverkoren om de TU Delft-beurs voor 2019 te ontvangen. Door deze beurs, die vrouwen ondersteunt die een studie doen op het gebied van luchtvaart of ruimtevaart, krijgt Radius een beter begrip van wat het betekent om succesvol te zijn. 

Door: Heather Montague

Een pad kiezen

Eerstejaars masterstudent Julia Radius had altijd al een onderzoekende geest en een grote belangstelling voor verschillende vakken. Ze was sterk in talen, economie én natuurwetenschappen en wist niet goed wat ze na de middelbare school wilde gaan studeren. Uiteindelijk besloot ze dat techniek zowel technisch als creatief is en die beslissing leidde haar naar de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Na het afronden van haar bachelor deed Radius een bestuursjaar bij de studievereniging VSV ‘Leonardo Da Vinci’ en de Delftse Bedrijvendagen. Tijdens dat jaar raakte ze geïnteresseerd in het onderwerp ‘milieu en lawaai’, wat leidde tot een masterstudie in Aircraft Noise and Climate Effects. “Ik hou heel erg van de verbinding en de maatschappelijke relevantie ervan”, zegt ze. 

Samenwerking is het sleutelwoord

In de herfst van haar bestuursjaar kwam Radius tot een belangrijk besef. Ze aanschouwde de extreme werkgewoonten van mensen om haar heen en realiseerde zich dat ze niets had met het streven naar beter zijn dan anderen. Dit inspireerde haar om een speech te schrijven waarvan ze dacht die nooit te zullen geven. “Ik wilde aan iedereen vertellen dat het er niet om gaat slimmer te zijn dan de anderen, want je bent immers al slim als je aan deze universiteit studeert. Het beste van de mensen die hier studeren is juist dat ze heel goed zijn in samenwerken.”

Toen Radius de aankondiging van de IAWA-beurs zag, bedacht ze dat dit een mooie gelegenheid zou kunnen zijn om haar speech te delen. “Ik realiseerde me dat ik hem graag aan iemand wilde laten horen”, zegt ze. “Aan één persoon, dat was voldoende.” Ze maakte er een eenvoudige stop-motionfilm van. De boodschap raakte een snaar bij de mensen van IAWA en dit leidde er uiteindelijk toe dat de beurs aan haar werd toegekend. 

Ik wilde aan iedereen vertellen dat het er niet om gaat slimmer te zijn dan de anderen, want je bent immers al slim als je aan deze universiteit studeert. Het beste van de mensen die hier studeren is juist dat ze heel goed zijn in samenwerken.

Waardevolle ervaringen

Radius woonde in oktober de jaarlijkse IAWA-conferentie bij in Lima, in Peru. Die ervaring is voor haar zelfs nog waardevoller geweest dan de financiële beloning. “Ik ontmoette zoveel vrouwen op geweldige posities met veel verantwoordelijkheid op hun werk, en het enige wat die wilden weten was hoe we elkaar zouden kunnen helpen", zegt ze. “Deze vrouwen begrepen goed dat als je de lucht- en ruimtevaart diverser en beter wilt maken, je jezelf niet naar boven hoeft te knokken, maar dat je er komt door elkaar te helpen en elkaar op te trekken.”

Radius kreeg een unieke kans tijdens de IAWA-conferentie. Ze werd uitgenodigd voor de Europese IAWA-conferentie in Londen, waar ze op het podium de bekende BBC-presentatrice Maggie Philbin interviewde. “Ik was heel goed voorbereid, had alle vragen klaar, maar ze was heel spontaan tijdens het gesprek”, zegt Radius. “Dat maakte het interessant, maar het was ook gewoon een geweldige ervaring."

Radius heeft blijkbaar een goede indruk achtergelaten. Katherine Bennett, senior vicepresident van Airbus en de aankomend voorzitter van IAWA, vertelde: “Julia nam de uitdaging meteen aan en stemde direct met het interview in. Voor ons was dit absoluut een van de hoogtepunten van die dag. IAWA vindt het geweldig om studenten met een beurs zoals Julia te ondersteunen in Europa, en Delft was onze eerste partneruniversiteit. Ik hoop dat deze samenwerkingsverbanden nog lang mogen voortduren.” Volgend jaar krijgt Radius de kans om de Europese IAWA-conferentie te helpen organiseren.

Actief streven naar diversiteit

Naast nieuwe ervaringen heeft Radius ook de tijd gehad om na te denken over de waarde van diversiteit. Voordat ze naar de TU Delft kwam, was ze zich niet bewust van de genderongelijkheid bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Bij haar eerste project was ze de enige vrouw in een team van tien. “Ik had echt wat tijd nodig om me aan te passen en mijn weg te vinden”, zegt ze. Ze heeft wel een aantal veranderingen gezien in haar tijd aan de TU Delft, maar er is volgens haar zeker nog veel ruimte voor groei.

Maar Radius gelooft niet dat verandering vanzelf zal gaan. “Ik denk dat je wat diversiteit betreft actief veranderingen moet doorvoeren om een verschil te kunnen maken", geeft zij aan. Ze denkt ook dat verandering aan de top moet beginnen, door meer vrouwen op zichtbare posities te zetten. Het is inspirerend om mensen te zien die jou vertegenwoordigen. “Het is goed om verschillende soorten vrouwen kansen te bieden, omdat we allemaal anders zijn. Als je meerdere vrouwen in een team hebt, dan hebben ze de ruimte om verschillend te zijn. Ze vertegenwoordigen niet in hun eentje alle vrouwen, ze zijn gewoon zichzelf.”

Lessen toepassen

Door de ervaring met de IAWA-beurs heeft Radius een groep vrouwen leren kennen die is gericht op het verbinden van goede ideeën en het elkaar optrekken. Dit heeft haar gemotiveerd om het geleerde in de praktijk te brengen. “Het inspireerde me om te proberen om wat zij wereldwijd doen op kleinere schaal hier op de faculteit toe te passen”, zegt ze. “Ik zie de waarde ervan om mensen die je kent zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden te geven en niet alles zelf proberen te doen.”

Als community manager voor een nieuwe stichting genaamd Aerospace Innovation Hub, past Radius een aantal dingen die ze geleerd heeft toe. Deze ontluikende gemeenschap, die is ondergebracht bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, is erop gericht om een kennishub te creëren voor start-ups, projecten van studenten en op onderzoek gerichte projecten van grote bedrijven in de lucht- en ruimtevaartsector. “Het draait om het combineren van het netwerk van de faculteit met start-ups”, zegt ze. “En de boodschap voor de faculteit is ook om studenten te laten zien dat wanneer je een goed idee hebt, je er iets mee kunt doen.”

Radius raadt iedereen die daarover denkt aan om een aanvraag voor een IAWA-beurs in te dienen. “Mijn advies is om te bedenken wat je op de muur boven de ingang van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zou willen zetten, waar nu met neon-letters staat: ‘Flight to excellence’. Wat zou je zeggen en waarom? Dat was mijn oorspronkelijke inspiratie. Mijn quote op de muur zou zijn ‘Together we fly’, omdat het er volgens mij om gaat het beste uit elkaar naar boven te halen.”