Ik stimuleer mijn studenten om zich in onderwerpen te verdiepen.

Hij geeft zijn studenten graag een glimp van begrip, zodat ze zelf dieper op onderwerpen ingaan. Calvin Rans, universitair docent bij Aerospace Structures and Materials, geniet van de kunst om mensen te boeien voor zeer complexe ideeën en concepten. Hij doet dit zodanig succesvol, dat hij niet alleen is verkozen tot Docent van het Jaar 2017-2018 van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, maar van de hele TU Delft. “Studenten leren niet van wat je in de klas doceert. Net als kinderen moeten ze zèlf fouten maken. Je moet dus een manier vinden om ze te helpen door hun eigen leerproces te navigeren.”

Namens de LR-faculteit ontving Calvin een klein art-deco-achtig metalen vliegtuig dat over een halve aardbol ‘vliegt’. “Ironisch genoeg heb ik thuis een duplicaat van dit beeldje. Mijn vrouw kocht het een paar maanden geleden, heel toevallig!” De prijs vanuit de hele universiteit omvat een certificaat en een geldbedrag. De awards zijn een erkenning voor het uitstekende werk van Calvin voor de TU Delft. “Ik zie graag dat mijn studenten de opgedane kennis op een nuttige manier toepassen en dáárop focussen, in plaats van op hun cijfers. Natuurlijk moeten studenten slagen voor examens. Maar ik stimuleer ze om tevredener te zijn met de opgedane kennis dan met een cijfer.”

Calvin Rans studeerde Aerospace Engineering aan de Carleton University in Canada en bekleedde daarna een postdoc-functie aan de TU Delft. Zijn onderzoekswerk en al zijn professionele activiteiten zijn gericht op de vermoeidheid en schadetolerantie van vliegtuigconstructies, met name: schadetolerant ontwerpen en Additive Layer Manufacturing (ALM/3D-printing). Op bachelor-niveau geeft Calvin ‘Mechanics of Materials’ (1e jaar) en ‘Structural Analysis and Design’ (2e jaar); op masterniveau geeft hij de vakken Joining Methods en Forensic Engineering. Online verzorgt hij ‘Air Safety’ en is hij betrokken bij de MOOC ‘Introduction to Aerospace Structures and Materials’.

Online onderwijs

Calvin is een groot voorstander van online onderwijs. “Online lesmateriaal helpt bij het automatiseren van vele aspecten van het lesgeven. Daardoor ontstaat er meer tijd en ruimte voor interactie en betrokkenheid bij studenten. Online educatie vervangt het traditionele universitaire onderwijs niet. Maar het opent nieuwe wegen om kennis te verspreiden onder verschillende groepen mensen.” Het vak ‘Mechanics of Materials’ waarvoor Calvin werd genomineerd, biedt een volledig gemengde leerervaring. “Het lesgeven ging via online video's die ik had gemaakt, wat mij meer tijd gaf om tijdens colleges de verbinding te leggen tussen theorie en toepassingen in de lucht- en ruimtevaart. De eerstejaarsstudenten waardeerden deze extra content enorm.”

Tweedejaarsstudenten roemden Calvin voor zijn gewijzigde aanpak van ‘Structural Analysis and Design’: een zwaar wiskundig vak met een enorm percentage gezakten. “Ik heb de focus volledig verlegd naar het begrijpen van de onderliggende, verborgen concepten van de complexe wiskunde. Het examen was bijvoorbeeld compleet anders: de vragen waren niet individueel, maar volgden een ontwerpproces. Allemaal hadden ze betrekking op een specifieke applicatie, die een verbindende context voor het examen opleverde. Elke vraag was echter zodanig geformuleerd dat de numerieke antwoorden onafhankelijk van elkaar waren, zodat het risico van voortgaande fouten werd geminimaliseerd. De studenten konden zo reflecteren op hun antwoorden en verbanden leggen met hun vorige leeractiviteiten om te zien hoe concepten eigenlijk verband houden met applicaties.”

Magische truc

Calvijns ‘magische truc’? “Ik probeer altijd het verband tussen theorie en praktijk te tonen. Ik gebruik hiervoor mijn eigen onderzoeksprojecten, casestudy's of zelfs bepaalde projecten die in andere vakken worden behandeld. Soms laat ik enkele hoogst interessante, complexe 3D-geprinte organische vormen zien, om een ​​idee te geven van de richting waarin we gaan. We splitsen deze vervolgens op, zodat de studenten een beter beeld krijgen van de structurele elementen die ze hebben bestudeerd. Zo krijgen ze voeling met de praktijk.” Een entertainer zijn is ook cruciaal. “Het helpt mensen in een ontspannen gemoedstoestand te komen, zodat ze over dingen kunnen nadenken. Daarom gebruik ik cartoons in mijn colleges. En voor het onderwerp buigdeflectie neem ik hockeysticks mee en doen we een analyse van een hockeyspeler die een slapshot maakt. Deze kleine dingen maken het leuk en stimuleren studenten tot interactie.”

Calvin is altijd gefascineerd geweest door het uitzoeken van dingen. “Ik ontdekte al jong dat de gemakkelijkste manier van iets echt uitzoeken is om het aan iemand anders te kunnen uitleggen. Voor mij werd lesgeven dus een manier om te leren.” Voor het toekomstig onderwijs voorziet hij een leeromgeving vol uitdagingen en problemen om op te lossen, waarbij studenten kleine online modules of lezingen kunnen bekijken om de benodigde kennis te verkrijgen. “Natuurlijk vraagt dit om een ander soort leraar: een mentor die studenten begeleidt naar wat ze moeten leren. Sommige universiteiten spelen al met dit idee.”

De DreamTeams van de TU Delft, bestaande uit studenten die een jaar aan een project werken, zijn een fantastisch voorbeeld van deze aanpak. “De universiteit geeft toegang tot alle informatie die nodig is. Maar de studenten leren niet alleen om een ​​examen te halen; ze proberen hun project te laten werken. Ze beschouwen dit vaak als hun nuttigste educatieve ervaring. Ik hoop dat universiteiten in de toekomst deze kant op gaan.”

Lesgeven werd voor mij een manier om te leren.

/* */