Eerste online alumni event

Afgelopen donderdag 26 maart maakte de TU Delft deel uit van het allereerste 4TU online alumni-evenement via Zoom. Keynote speaker was LR alumnus Bastiaan Lagaune, space business engineer bij OHB Zweden in Stockholm. Bij het evenement waren 50 mensen uit 8 verschillende landen aanwezig en was een groot succes.  Deze vorm van sociaal netwerken is zeker de moeite waard om te onderzoeken als je een evenement, vergadering of zelfs een workshop met break-out sessies wilt organiseren. De opzet was als een regulier offline evenement omgetoverd tot een online omgeving: Eerst kwam iedereen de zaal binnen, daarna gaven vertegenwoordigers van de TU's een update. Vervolgens gaf de keynote speaker een presentatie, inclusief enkele online polls. Dit werd gevolgd door een Q&A, en net als tijdens een offline event werd de avond afgesloten met een borrel. Door mensen in groepjes van vijf te verdelen in break-out rooms -en te laten wisselen- voor sociale interacties werd ook dit onderdeel een succes en minstens zo leuk als tijdens een regulier evenement.

Zoom is zeker de moeite waard om te onderzoeken als je een evenement, vergadering of zelfs een workshop met break-out sessies wilt organiseren. Het kost het wel enige moeite om het voor de eerste keer op te zetten. Zo zijn er voor dit event meerdere try-outs gedaan met de keynote speaker, wat o.a. leidde tot het idee om online polls in te zetten om voor meer interactie te zorgen.

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen met betrekking tot de technische logistiek. Maar vanaf nu heeft de TU Delft een professionele licentie voor Zoom, wat het in sommige opzichten makkelijker maakt. Met Zoom is het bijvoorbeeld mogelijk om een open link versturen, zodat deelnemers geen Zoom account moeten hebben. Er zitten ook nadelen aan het gebruik van Zoom, met name met betrekking tot vertrouwelijkheid en AVG. Dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Meer info hier.

Wil je meer weten over de ervaring die met dit event is opgedaan m.b.t. het organiseren van een online evenement, neem dan contact op met Mechteld van Beijeren, Alumni Relations Coordinator, via m.e.vanbeijeren@tudelft.nl.