Koiter Institute Delft (KID)

Het Koiterinstituut is opgericht in 1998 en heeft relaties met meerder multidisciplinaire projecten op universitair, nationaal en internationaal niveau. Technische mechanica is een basiswetenschap die voorziet in onmisbare instrumenten voor een groot aantal meer toegepaste technische wetenschappen, zoals constructieleer en ontwerp, regeltheorie en technische materiaalwetenschappen. Gezien de huidige technologische ontwikkelingen ligt tegenwoordig de nadruk op ontwikkeling en gebruik van geavanceerde numerieke technieken, in combinatie met het gebruik van moderne beproevingsapparatuur.

Binnen het instituut onderscheiden we vier onderzoeksgebieden:

  1. Numerieke Mechanica
  2. Mechanica van Materialen
  3. Dynamica
  4. Constructie Mechanica

Contact

/* */