Onderzoekscholen

J.M. Burgerscentrum

De Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek participeert met de leerstoel Aerodynamica in het J.M. Burgerscentrum; een door de KNAW erkende landelijke onderzoeksschool die al het onderzoek op het gebied van de stromingsleer bij de drie Technische Universiteiten, de RUG en de KUN omvat.

Het onderzoek van het J.M. Burgerscentrum is rond drie stromingsleerthema's gegroepeerd:

  1. Complex dynamics of fluids
  2. Complex structures of fluids
  3. Mathematical and computational methods for fluid flow analysis.

Numerieke simulaties van stromingen (Computational Fluid Dynamics) spelen een belangrijke rol in het onderzoek. Voor deze simulaties beschikt de onderzoeksschool over goede computerfaciliteiten en de benodigde software. Naast het wetenschappelijk doel is er een groot technologisch-toegepast belang van het onderzoek. Toepassingen vinden we onder meer bij onderzoek voor de luchtvaartindustrie, de waterbouwkunde en de chemische en olie-industrie.

Een belangrijke taak van deze onderzoeksschool is het verzorgen van tweede-fase onderwijs voor promovendi en post-docs. Bovendien verzorgt het Burgerscentrum zomerscholen, seminars en workshops met internationale participatie. In totaal werken er circa 180 promovendi in deze onderzoeksschool en we hebben regelmatig nieuwe plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling hiervoor in een open sollicitatie kenbaar maken.

J.M. Burgerscentrum

/* */