Carlos Simão Ferreira

Werken aan windenergie uit liefde voor aerodynamica

Aerodynamica en hernieuwbare energie gaan hand in hand. En daar wordt Dr. ir. C.J. Carlos Simão Ferreira, universitair hoofddocent Windenergie, erg blij van. “Ik geniet enorm van mooie aerodynamische ontwerpen; er zit een zekere kunstvorm in. Dat ik mijn kennis van aerodynamica inzet voor windenergie en daarmee elke werkdag kan bijdragen aan een iets betere wereld, geeft veel voldoening.”

(foto: Henri Werij)

Simão Ferreira houdt zich bezig met onderzoek naar windturbine-aerodynamica, met name toegespitst op multi-megawatt verticaleaswindturbines (VAWTs) buiten de kust. “Ik richt me op het ontwerp van windturbines; probeer technologie te ontwikkelen die de kosten van windenergie verlagen. Kostenreductie moet de acceptatie vergroten, zodat windenergie een steeds groter onderdeel uitmaakt van de groene energieportfolio. Hoewel ik het liefst zelf het onderzoek zou doen, gebeurt dit indirect: via de promovendi en masterstudenten die ik begeleid. Mijn rol bestaat uit meedenken, motiveren en hen coachen tot waardevolle onderzoekers.”

Als mede-oprichter en programmacoördinator is Simão Ferreira nauw betrokken bij de Europese masteropleiding European Wind Energy Master (EWEM). “Zo mooi: masterstudenten kunnen hier ervaringen delen én kennis opdoen ter vergroening van de maatschappij.” Met veel plezier verzorgt hij ook de colleges Rotor and Wake Aerodynamics. Dit onderwijs is online te volgen, alle tentamenstof is erin verwerkt. Tijdens collegebanksessies is er ruimte voor vragen en brainstorming. “Met een krijtje voor het bord denk ik dan in alle vrijheid met de studenten mee. Zij ervaren het als een grote toegevoegde waarde en ik geniet er enorm van.” De colleges zijn populair, met zo’n tachtig Delftse en zestien online studenten, waaronder mensen uit het bedrijfsleven. In toenemende mate is er interesse in het deel over windturbines.

Voorliefde

Zelf heeft Simão Ferreira een grote voorliefde voor de theoretische kant van de stromingsleer. “Ik hou van eenvoudige diagrammen en mooie simulaties. Een aerodynamisch ontwerp kan zo prachtig zijn!” Die liefde begon tijdens zijn jeugd in Portugal, met de film ‘Saturn V rocket going to the moon’. “Gewèldig was dat. Ik zag een groot avontuur voor de mensheid en wilde daar deel van uitmaken. Ook was ik gek op de tv-series van diepzeeduiker Jacques Cousteau en de documentaireserie Cosmos van astronoom Carl Sagan. De combinatie van wetenschap, techniek en mens vond ik schitterend. En dan waren er nog de stripboeken over Blake en Mortimer van de Belgische auteur Edgar Jacobs, met prachtige tekeningen van vliegtuigen. Van mijn opa, die metselaar was, kreeg ik gereedschappen waarmee ik auto’s en vliegtuigjes ging bouwen.” 

Windenergie is de perfecte plek om mijn kennis van aerodynamica in te zetten ter vergroening van de maatschappij.

Carlos Simão Ferreira

Dit alles inspireerde Simão Ferreira om stromingsleer te gaan studeren aan de TU Delft, waar hij cum laude zijn masteropleiding Aerospace Engineering voltooide, gevolgd door twee jaar Business Consultation bij The Boston Consulting Group. “Ik had even genoeg van de academische wereld, maar ontdekte dat mijn hart daar toch lag.” Terug bij de TU Delft voltooide hij cum laude zijn phd in Windenergie, waarvoor hij bovendien de Outstanding Young Doctor Award ontving van de European Academy of Wind Energy. “Een geweldige kans om mijn kennis in te zetten voor de verduurzaming van de maatschappij. Ik ben en blijf een aerodynamicus in hart en nieren, maar met een grote liefde voor windenergie.”

Dat aerodynamica direct bijdraagt aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie, motiveert ook veel studenten. “Jongvolwassenen vragen zich vaak af wat het nut is van wat ze doen. De meesten willen iets doen wat groter is dan zijzelf. Groene energie ontwikkelen spreekt hen daarom aan: het is een geweldige technische uitdaging en helpt de mensheid vooruit. De opdracht waar wij als academisch docenten de komende jaren voor staan is zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de gedachtegang en belevingswereld van de volgende generaties. Zodat we ze voor kunnen blijven en goed kunnen coachen. Ook voor mijzelf wens ik dat ik kan blijven werken aan persoonlijke groei.”

Simão Ferreira houdt ervan met een open blik naar ontwikkelingen te kijken. “Toen ik een jaar of 18 was, kreeg ik het Transgalactisch liftershandboek van Douglas Adams. Dat boek leerde mij anders naar het leven en universum te kijken. Het leven en universum zijn namelijk veel interessanter dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Eén zin uit dat boek is mij vooral bijgebleven, namelijk dat de kunst van vliegen er niet in ligt dat je probeert te vliegen, maar dat je probeert de grond niet te raken. Voor mij illustreert die uitspraak dat je altijd op verschillende manieren naar zaken kunt kijken.”

Vind meer informatie over Wind Energy bij de TU Delft

Wind Energy