Managementteam

De decaan is als integraal manager verantwoordelijk voor het onderwijs, het onderzoek en het beheer van de faculteit. Het managementteam van de faculteit bestaat naast de decaan uit de vier afdelingsvoorzitters, de directeur onderwijs en de secretaris van de faculteit. Samenstelling Managementteam:

 • Prof. dr. Henri Werij, decaan (voorzitter)
 • Afdeling Aerodynamics, Wind Energy, Flight Performance & Propulsion
  Prof.dr. F. Scarano (afdelingsvoorzitter)
 • Afdeling Control & Operation
  Prof.dr.ir. Jacco Hoekstra  (afdelingsvoorzitter)
 • Afdeling Aerospace Structures & Materials
  Prof.dr. Pim Groen  (afdelingsvoorzitter)
 • Afdeling Space Engineering
  Prof.dr. E.K.A. Gill (afdelingsvoorzitter)
 • Ir. A. Kamp (directeur Onderwijs)
 • Joyce ten Berge (Secretaris)

Secretaresse Decaan

W.G. Luijten