Simon Watson

23 JUNI 2017

Naam?
Simon (S.J.) Watson.

Functie?
Hoogleraar Windenergie Systemen en Directeur van DUWIND aan de TU Delft.

Privé?
‘Ik ben geboren en getogen in Lincolnshire, in de East Midlands (Engeland). Mijn vrouw, Christiane, komt uit Zwitserland. We hebben elkaar leren kennen tijdens een conferentie in Zweden, waar ze sprak over de toepassing van een CFD-model bij het voorspellen van windstromen in het Juragebergte. We delen dus dezelfde interesses. In 2000 zijn we getrouwd en we hebben twee zoons: Leo (2003) en Ben (2006). Ons huis staat in de buurt van Leicester, maar ik woon sinds juni ook in een appartement in het centrum van Delft. Volgens planning verhuizen we begin augustus als gezin naar Wateringen.’

Carrière?
‘Als jongen wilde ik later al wetenschapper worden, al wist ik niet op welk gebied. Ik heb natuurkunde gestudeerd met een PhD in kernfysica aan de Universiteit van Edinburgh. Dit in samenwerking met de voormalige United Kingdom Atomic Energy Authority, aan het Harwell Laboratory vlakbij Oxford. Ik kreeg daarna (1990) een baan bij de Energy Research Unit van het naburige Rutherford Appleton-laboratorium, waar ik voor het eerst kennismaakte met windenergie. Na ruim acht jaar stapte ik over naar een startup bedrijf in Chippenham, dat consumenten voorzag van elektriciteit uit duurzame bronnen. Vanaf 2001 heb ik bij de Universiteit van Loughborough gewerkt. Mijn belangrijkste onderzoeksgebieden waren onder meer Monitoring van Windturbines, Beoordeling Windbronnen, Windkrachtvoorspelling en Klimaatveranderingen.’

Favoriete vrijetijdsbesteding?
‘Mijn grootste hobby is mountainbiken en tochten fietsen – dus alleen daarom al hou ik van Nederland. Ik snooker ook graag. Vroeger deed ik dat vaak, de laatste tijd helaas niet meer. Verder hou ik van wandelen. We gaan vaak naar Zwitserland met het gezin, om in de Jura te mountainbiken en wandelen.’

Mooiste gebeurtenis uit uw carrière?
‘Qua research: een recent project inzake de belasting van windmolenparken door zogeheten turbulentie-intensiteit, met als doel om turbulentie in windmolenparken in grote offshore-gebieden te kunnen voorspellen. De resultaten waren zeer waardevol en bruikbaar: voor het interpreteren van metingen, maar ook voor het modelleren van turbulentieniveaus in windmolenparken, om de levensduur van windturbines te kunnen voorspellen. Een tweede hoogtepunt in mijn carrière betreft een project waarbij we keken naar de impact van klimaatverandering, en meer specifiek: de invloed van hete zomers op Groot-Brittannië. Ik ben namelijk zeer geïnteresseerd in klimaatverandering en de invloed daarvan op de elektriciteitsindustrie en op windenergie. Stel dat de klimaattemperatuur oploopt: wat is de impact daarvan dan op de elektriciteitsconsumptie?’

Grootste uitdaging op dit moment?
‘Eén van de belangrijkste uitdagingen inzake windenergie is kostenvermindering van (offshore) windenergie. Er is een tendens dat windmolenparken op het land minder geaccepteerd worden, met name door de grote aantallen en hun toegenomen zichtbaarheid. Je ziet een verschuiving naar offshore-gebieden, waar echter veel uitdagingen aan verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan een hoge bedrijfszekerheid van de windmolens garanderen, alsmede constante toegang voor onderhoud en zo min mogelijk onderhoudsbezoeken. Er is al veel gedaan om kosten te besparen, maar er valt nog veel te verbeteren. Een tweede uitdaging betreft efficiencyverbetering – meer windkracht aan het systeem toevoegen. Wind is immers variabel, dus ook de output van windmolenparken. Netwerkbeheerders verwachten in toenemende mate dat windmolenparken bepaalde diensten gaan leveren, zoals frequentiemanagement en fluctuatiebeheersing. Kortom: dat ze meer geschikt worden zoals conventionele energiecentrales. Dat betekent ook dat er gewerkt moet worden aan lichtere machines, een lagere belasting en een langere maximale levensduur.’

Leukste aan uw werk?
‘De grote diversiteit aan zeer slimme mensen uit de hele wereld. Dat is belangrijk; we hebben een scala aan mensen (met verschillende achtergronden en culturen) nodig om het onderzoek naar windenergie verder te ontwikkelen. Ook is het fijn te werken met mensen die dezelfde wil hebben om een onderzoeksgebied te ontplooien dat goed is voor het milieu en het behalen van onze doelstellingen ten aanzien van CO2 –vermindering, het tegengaan van klimaatverandering en het terugdringen van vervuiling. De mensen waar ik in mijn carrière mee gewerkt heb, voelen zich verbonden met milieu-aangelegenheden en willen een plezierigere leefomgeving creëren. Voor mij is dat heel belangrijk. Ik werk graag in deze sector – niet uit winstoogmerk, maar om filantropische redenen; omdat we erin geloven.’

Waarom Delft?
‘Om een aantal redenen. Een van de grootste triggers is dat de TU Delft een zeer gerespecteerde universiteit is, met uitstekende onderzoeksactiviteiten in windenergie. De reputatie, kracht en diepte van het onderzoek in windkracht is groot. Bovendien is Delft een leuke stad om in te wonen en in te fietsen. Voor mij als fietsliefhebber is dat een groot voordeel. Wat ook heeft meegespeeld bij mijn verhuizing naar Nederland, en dat kan ik niet ontkennen, is de houding van Engeland ten aanzien van diverse zaken (Brexit, duurzame bronnen). De kans om bij de TU Delft aan de slag te gaan, kwam voorbij op een moment dat ik ontevreden was, dus ik ging ervoor!’

Beste eigenschap?
‘Ik ben tactisch en benaderbaar. Ik hoor om me heen dat Nederlanders directer zijn dan Engelsen, dus het wordt nog interessant om te zien hoe dat in de praktijk uitpakt.’

Minst goede eigenschap?
‘Ik heb de neiging tot uitstelgedrag en daar moet ik me soms tegen verzetten. Anderzijds, als je veel draaiende bordjes in de lucht houdt, valt er weleens eentje.’

Welk onderwerp hoort volgens u hoog op de politieke agenda?
‘Klimaatverandering, omdat het zo’n enorme impact heeft, vooral op de armste delen van de wereld. Ik vind dat we er, met name in de ontwikkelde wereld, iets aan moeten doen. Trouwens, in de ontwikkelde wereld zijn er ook genoeg mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen. We moeten ervoor zorgen dat energie ook voor hen betaalbaar is.’

Inspiratiebron?
‘Inspiratie zit voor mij vooral in de mensen om me heen, en de mensen waar ik in het verleden mee gewerkt heb. Enkele sleutelfiguren hebben mij de juiste richting op geholpen.’

Levensfilosofie?
‘Doe wat goed is. Die denkwijze heeft voor mij bij veel veranderingen tenminste gewerkt. Mijn verhuizing naar Delft bijvoorbeeld, voelt goed en was een juiste keuze. Vertrouw op je instinct.’