Van aanmelden tot inschrijven

Om te beginnen moet je je aanmelden voor een opleiding via Studielink. Voor aanmelders met een Nederlandse vooropleiding: 

  • De aanmelddeadline voor bacheloropleidingen met verplichte Studiekeuzecheck (Technische Natuurkunde en Electrical Engineering) is verschoven van 1 mei naar 1 juni. 
  • Voor opleidingen zonder numerus fixus en met vrijwillige Studiekeuzecheck kan je je aanmelden tot 1 september, echter wil je gebruik maken van de Studiekeuzecheck, dan dien je jouw aanmelding te doen voor 1 juni.

Voor aanmelders met niet-Nederlandse (internationale) vooropleiding geldt dat de aanmelddeadline van 1 april gehandhaafd blijft, er geen uitstel kan worden verleend en incomplete aanmeldingen niet in behandeling kunnen worden genomen.

Je bent pas officieel ingeschreven, zodra je hebt voldaan aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving.
Meer informatie over inschrijven

Volg dit stappenplan als je een Nederlandse diploma gaat behalen.

Geen studiekeuzecheck bij LR

De TU Delft vindt het belangrijk dat je een juiste studiekeuze maakt. Bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek wordt echter geen aparte studiekeuzecheck gedaan, aangezien dit deel uitmaakt van de selectieprocedure. We willen je wel graag wijzen op de mogelijkheid tot proefstuderen door deel te nemen aan de mini-MOOC “Introduction to the bachelor's of Aerospace Engineering at TU Delft”. Dit is een drie uur durende online cursus waarin materiaal uit het eerste jaar aan bod komt. Voor aanstaande studenten die zich willen inschrijven voor de BSc is het voltooien van de mini-MOOC een verplicht onderdeel van de selectieprocedure.

Contact

Heb je specifieke vragen over je inschrijving. Kijk dan in de vraagbaak of neem contact op met het Contact Centre.


Ga verder naar Studiekosten