Veelgestelde vragen

Aanmelding en toelating

Hoe kan ik me inschrijven?

Inschrijven voor een studie aan de TU Delft doe je via Studielink (www.studielink.nl). Nadat je 'voorinschrijving' daar is verwerkt, krijg je bericht van de TU Delft met daarin verdere informatie en formulieren waarmee je je inschrijving kunt voltooien. Alle informatie omtrent inschrijving bij de TU kan je vinden op csa.tudelft.nl.

Hoe werkt de selectie?

Voor de bacheloropleiding Aerospace Engineering geldt een Numerus Fixus. Dit betekent dat je voor toelating verplicht bent deel te nemen aan een selectieprocedure.

Houd er rekening mee dat je je voor deze opleiding voor 15 januari moet hebben aangemeld bij Studielink. Kijk op de website van DUO-IB-Groep voor meer informatie.

Kan ik in het voorjaar beginnen?

Nee, je kan alleen in September aan zowel de BSc als de MSc programma’s beginnen.

Wat kost de studie?
Moet ik met een N&G profiel Wiskunde B / Wiskunde D als keuzevak hebben?

Als je over een VWO diploma, profiel Natuur & Gezondheid beschikt kan je je inschrijven, wel dien je te beschikken over wiskunde B en natuurkunde.

Vóór inschrijving moeten eerst de deficiënties worden weggewerkt. Deficiënties kunnen worden opgeheven door tentamen te doen bij het James Boswell Instituut, de Open Universiteit, e.d., die hiervoor ook cursussen aanbieden. Kijk op voortentamen.nl voor meer informatie.

Kan ik met een propedeuse luchtvaarttechniek van InHolland beginnen aan deze bachelor?

Met een propedeuse Luchtvaarttechniek van Inholland of Aviation Hogeschool Amsterdam ben je toelaatbaar tot de BSc Aerospace Engineering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een VWO-diploma N&T.
 • Met een VWO-diploma N&G of HAVO/MBO vooropleiding moet je voorafgaand aan de inschrijving deficiënties ten opzichte van het VWO-niveau weggewerkt hebben voor de vakken wiskunde B en Natuurkunde. Deficiënties kunnen worden opgeheven door tentamen te doen bij het Boswell Instituut, de Open Universiteit, e.d., die hiervoor ook cursussen aanbieden. Kijk op voortentamen.nl voor meer informatie. 

In alle gevallen is deelname aan de selectieprocedure verplicht alvorens aan de BSc Aerospace Engineering te mogen beginnen.

De vraag is echter of dit de beste route tot de Msc in Aerospace Engineering van de TU Delft is. In de praktijk is tot nu toe gebleken dat de uitval onder de studenten die met een hbo-propedeuse bij L&R instromen zeer hoog is.

Het wordt om die reden door de studieadviseurs van Aerospace Engineering aan de TU Delft aangeraden om met een havo-achtergrond eerst de Bacheloropleiding op de hogeschool (Aviation dan wel Luchtvaarttechnologie) te volgen en af te ronden. Daarna kan je via het eenjarig schakelprogramma, schakelen naar de Master Aerospace Engineering. Meer informatie over het schakelprogramma na je studie Aviation vind je op de website van Aerospace Engineering.

Kan met een propedeuse Aviation van de hogeschool van Amsterdam beginnen aan deze bachelor?

Met een propedeuse Luchtvaarttechniek van Inholland of Aviation Hogeschool Amsterdam ben je toelaatbaar tot de BSc Aerospace Engineering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een VWO-diploma N&T.
 • Met een VWO-diploma N&G of HAVO/MBO vooropleiding moet je voorafgaand aan de inschrijving deficiënties ten opzichte van het VWO-niveau weggewerkt hebben voor de vakken wiskunde B en Natuurkunde. Deficiënties kunnen worden opgeheven door tentamen te doen bij het Boswell Instituut, de Open Universiteit, e.d., die hiervoor ook cursussen aanbieden. Kijk op voortentamen.nl voor meer informatie. 

In alle gevallen is deelname aan de selectieprocedure verplicht alvorens aan de BSc Aerospace Engineering te mogen beginnen.

De vraag is echter of dit de beste route tot de Msc in Aerospace Engineering van de TU Delft is. In de praktijk is tot nu toe gebleken dat de uitval onder de studenten die met een hbo-propedeuse bij L&R instromen zeer hoog is.

Het wordt om die reden door de studieadviseurs van Aerospace Engineering aan de TU Delft aangeraden om met een havo-achtergrond eerst de Bacheloropleiding op de hogeschool (Aviation dan wel Luchtvaarttechnologie) te volgen en af te ronden. Daarna kan je via het eenjarig schakelprogramma, schakelen naar de Master Aerospace Engineering. Meer informatie over het schakelprogramma na je studie Aviation vind je op de website van Aerospace Engineering.

Hoe kan ik tot Aerospace Engineering worden toegelaten als ik geen VWO diploma heb met N&T of N&G?

Als je dit VWO diploma niet hebt, zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Je doet staatsexamen vwo natuur&techniek. Om je hierop voor te bereiden zou je een of een (avond)opleiding voor volwassenen kunnen volgen of een e-cursus, bijvoorbeeld bij het NHA.
 • Je doet een colloquium doctum (CD) aan de TU Delft. Om in aanmerking te komen voor het colloquium doctum moet je 21 jaar of ouder zijn. Het colloquium doctum bestaat uit drie onderdelen: twee schriftelijke toetsen (een voor wiskunde en een voor natuurkunde) en een mondeling deel waarvoor je wordt opgeroepen als je beide toetsen hebt voltooid. De toetsen vinden plaats in januari, juni en augustus. Voor meer informatie over het CD op de TU Delft, de toetsingsdata en hoe je hier het beste op voor te bereiden kun je contact opnemen via de mail.
 • Je doet een hbo-propedeuse van een verwante studie als je op grond van je HAVO profiel tot 1 van deze opleidingen wordt toegelaten. Hiervoor zal je contact met de hbo-instelling moeten opnemen. Met verwante studies worden bedoeld de technische hbo-opleidingen. Luchtvaarttechnologie (Inholland te Delft) en Aviation (Hogeschool van Amsterdam) sluiten het beste aan op Aerospace Engineering aan de TU Delft.
 • Je voltooit een van bovengenoemde hbo-opleiding en doet ofwel de doorstroomminor tijdens je hbo of het schakelprogramma (premaster programme) na je hbo om in te kunnen stromen in de masteropleiding van Aerospace Engineering.

Studeren

Is er een bindend studie advies?

Sinds het collegejaar 2010-2011 geldt er een bindend studie advies voor de studie Aerospace Engineering aan de TU Delft. Dit betekent dat een student na een jaar een minimaal aantal studiepunten, 45 ECTS, behaald moet hebben om door te kunnen studeren in het tweede jaar. Gedurende het eerste jaar krijgt de student op een aantal vaste momenten begeleiding en terugkoppeling, en eventueel advies over alternatieven als de studie onverhoopt toch niet de juiste keuze blijkt te zijn geweest.

Hoeveel uur heb je college in je eerste jaar?

Het collegerooster van het eerste jaar zit erg vol. Een normale collegedag begint om 8.45u en eindigt om 17.30u. Gemiddeld spenderen studenten 30 uur per week op de faculteit exclusief zelfstudietijd. De lessen zijn meestal niet verplicht, maar voor veel practica en projecten geldt wel een aanwezigheidsplicht. 

Hoe lang doen studenten over hun studie?

De gemiddelde studieduur ligt op ongeveer 7 jaar (BSc + MSc). Voor een opleiding van officieel 5 jaar kan dit erg lang lijken. Er zijn verschillende reden voor deze verlenging. Sommige studenten kiezen ervoor om hun vakken meer te spreiden, gaan op een extra lange stage, werken (veel) naast hun studie of zijn buiten hun studie met activiteiten bezig. Heel wat Delftse studenten zijn lid bij een studenten-, studie- of sportvereniging en steken ook daar naast hun studie veel tijd in. 

Welke vakken worden in het eerste jaar gegeven?

Het eerstejaars vakkenpakket bestaat uit de volgende vakken:

 • Exploring Aerospace Engineering
 • Introduction to Aerospace Engineering I/II
 • Personal and Professional Development
 • Aerospace Design and Systems Engineering Elements I
 • Materials and Structures for Aircraift and Spacecraft
 • Design and Construction
 • Engineering Drawing
 • Programming I
 • Statics
 • Physics I/II
 • Dynamics
 • Calculus I/II
 • Linear Algebra

De vakken in je eerste jaar zijn onder te verdelen in drie groepen; Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek vakken, algemene techniek vakken en wiskunde en natuurkunde vakken. In je tweede en derde jaar krijg je steeds minder wis- en natuurkunde vakken en steeds meer luchtvaart- en ruimtevaart vakken.

Wanneer moet ik een specialisatie kiezen?

De eerste drie jaar vormen de Bachelor opleiding. Tijdens deze drie jaar krijg je een algemene opleiding. Het eerste semester van het 3de jaar doe je een minor: een verbredend vakkenpakket. Je kunt een minor kiezen bij elke faculteit binnen en buiten de TU. De minor mag overal over gaan, van Spaans tot Natuurkunde. Meer informatie vind je op minors.tudelft.nl. Na je Bachelor moet je een Master kiezen. Afhankelijk van de mastertrack en het profiel wat je gekozen hebt krijg je een bepaald vakkenpakket dat je aanvult met keuzevakken. 

Welke afstudeerrichtingen zijn er?

Binnen de master Aerospace Engineering kun je kiezen uit vijf tracks, waarbinnen je weer kunt kiezen uit verschillende profielen. Dit gekozen profiel vul je aan met keuzevakken, die je bijvoorbeeld haalt uit andere profielen of uit andere faculteiten. De vijf tracks met profielen zijn:

 • Aerodynamics and Wind Energy
  • Aerodynamics
  • Wind Energy 
 • Flight Performance and Propulsion
  • Flight Performance
  • Propulsion and Power
 • Aerospace Structures and Materials
  • Materials
  • Structures
  • Manufacturing
  • Durability
 • Control and Operations
  • Control and Simulation
  • Aircraft Noise and Climate Effects
  • Air Transport Operations
 • Spaceflight
  • Space Engineering
  • Space Exploration

Meer informatie over de mastertracks en de vakken die je binnen de profielen kunt volgen is te vinden op de website van Aerospace Engineering.

Welke taal wordt er gesproken op de opleiding?

De volledige Bacheloropleiding wordt in het Engels aangeboden. Het Nederlandstalige programma is geschrapt. 

Kan ik ook piloot/astronaut worden?

Nee. Deze opleiding biedt geen perspectieven in deze richting. Sommige studenten (afgestudeerden) beginnen na hun diploma nog aan een pilotenopleiding maar dat komt niet vaak voor. Tot vandaag zijn er ook nog geen astronauten bij ons afgestudeerd. 

Algemeen

Wat voor een laptop heb ik nodig en waar kan ik deze halen?

De TU Delft is een laptop project gestart speciaal voor eerstejaars studenten. Meer informatie over dit project vind je hier. Hier staan ook de specificaties van de laptop die je via dit laptopproject kan kopen. Het is overigens niet verplicht om je laptop via de TU aan te schaffen.

Hoe vind ik een kamer?

De meeste studenten vinden een kamer via het instemmingsysteem. Als er in een huis een kamer vrijkomt komen alle geïnteresseerden op een avond langs en beslissen de overige huisgenoten wie de vrijgekomen kamer krijgt. Dit kan soms vrij lastig zijn in de drukke periodes waar er soms meer dan 30 mensen voor dezelfde kamer komen. Een andere optie is om bij een hospita in te trekken. Op verschillende plaatsen kan je de aanbiedingen voor kamers vinden. Kijk daarom regelmatig op de website van de DUWO, de Delftse studenten huisvestingsorganisatie, schrijf je in bij de kamerwinkel (in de aula van de TU Delft), kijk bij boekenhandel Waltman en eventueel in delftse bladen (Delftsche courant) voor hospita-aanbiedingen.

Voorlichting

Wat is een meeloopdag?

Een meeloopdag is een door de Faculteit Aerospace Engineering georganiseerde dag waarop je kennismaakt met de studie en de faculteit. In een groep van ongeveer 40 man krijg je een presentatie van een student over de faculteit, volg je proefcolleges (speciaal gehouden voor de meeloopdag door een professor van de faculteit), woon je een echt eerstejaarscollege bij en doe je een luchtvaart- of ruimtevaart workshop. 

Hoe meld ik mij aan voor een activiteit en welke activiteiten zijn er?

Via https://visit.tudelft.nl kan je je aanmelden voor de meeloopdagen en open dagen.