Foto: AeroDelft

Vaart in de luchtvaart

Nederland koploper duurzame luchtvaart

Vaart in de luchtvaart

Nederland koploper duurzame luchtvaart
 

Vaart in de luchtvaart

Nederland koploper duurzame luchtvaart

De luchtvaart staat voor een enorme uitdaging om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Royal Schiphol Group, Koninklijke NLR, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG en TU Delft bundelen de krachten om Nederland koploper te maken in verduurzaming. We hebben alles in huis om de luchtvaart slimmer, schoner en stiller te maken. Hiermee pakken we versneld de negatieve effecten van vliegen aan √©n cre√ęren we verdienvermogen voor Nederland. We richten ons bijvoorbeeld op vliegen op waterstof en de ontwikkelingen van duurzame vliegtuigbrandstoffen.

Hoe we dat doen, hebben we uitgewerkt in Luchtvaart in Transitie. Met ondersteuning van het de ministeries IenW & EKZ hebben we een aanvraag voor een financi√ęle bijdrage ingediend bij het Groeifonds.

Op deze website zetten we onderwerpen uit Luchtvaart in Transitie in de etalage. Hoe werkt de TU Delft bijvoorbeeld aan vliegen op waterstof?

Uitgelicht

Kennis in Luchtvaart in Transitie

De Nederlandse luchtvaartsector heeft een gezamenlijk voorstel ingediend om aanspraak te maken op het Nationaal Groeifonds. Met dit voorstel ‚ÄėLuchtvaart in Transitie‚Äô legt de sector de focus op onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een klimaatneutrale luchtvaart. In dit dossier belichten we een van de onderwerpen in het voorstel: vliegen op waterstof.

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Daarbij zal nieuw en kansrijk onderzoek de innovatie-infrastructuur blijvend voeden. Namens de luchtvaartsector zet het programma ‚ÄėLuchtvaart in Transitie‚Äô binnen het terrein ‚Äėkennisontwikkeling‚Äô een open innovatiedenktank op van waaruit een brede visie voor een ecosysteem en roadmap worden ontwikkeld voor onderzoek en ontwikkeling van innovaties voor klimaatneutrale luchtvaart. De eerste ondersteunende onderzoeksprogramma‚Äôs die worden opgezet, resulteren in technologie en kennis voor toekomstige ontwikkelingen, waarmee de Nederlandse luchtvaartsector zich stevig positioneert in het internationale speelveld.

Het grotere doel is tweeledig:

  1. Om samen met een industri√ęle partner ‚Äď een OEM ‚Äď een overkoepelende en richtinggevende visie op te stellen, waardoor onderzoek meer focus krijgt en waarmee de Nederlandse luchtvaartsector een betere aansluiting krijgt op internationale ontwikkelingen en bij de eindgebruiker van de technologie.
  2. Door het ontwikkelen en demonstreren van baanbrekende innovaties/technologie√ęn, marktpartijen verleiden om te investeringen in verdere ontwikkelingen van deze nieuwe duurzame oplossingen.

Dankzij het ecosysteem-voorstel 'Luchtvaart in Transitie' zorgt de Nederlandse luchtvaartsector er niet alleen voor klaar te zijn voor de (inter)nationale verplichtingen die zijn kant op komen, maar zet de sector die verplichting om naar een mogelijkheid om deze opkomende markt ten volste te benutten. Bovendien stellen innovaties die de luchtvaart verduurzamen de Nederlandse luchthavens in staat de kwaliteit van de werk-, woon- en leefomgeving op en rond luchthavens verder te verbeteren, door de lusten (werkgelegenheid, regionaal verdienvermogen) te vergroten en de lasten (geluidshinder, luchtverontreiniging) te doen afnemen. Nederlandse kennisinstellingen leveren een nog sterkere propositie om bedrijven en kapitaal aan te trekken. Dit draagt vervolgens ook weer bij aan innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Zo gaan verduurzaming en verdienvermogen hand in hand in dit voorstel.

Nationaal groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financi√ęn. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeeld en adviezen geeft. Het kabinet besluit of aan projecten geld wordt toegekend.

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet voor de komende 5 jaar ‚ā¨ 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. De drie terreinen, waar de overheid de meeste kansen voor structurele en duurzame economische groei ziet, zijn:

  • Kennisontwikkeling
  • onderzoek, ontwikkeling en innovatie
  • infrastructuur

 

Vragen over de Groeifondsaanvraag Luchtvaart in Transitie?

Ir. I.A. (Ingrid) Houthuysen
External Relations Officer
+31 15 27 87477
‚úČ I.A.Houthuysen@tudelft.nl

Contact

De TU Delft onderzoekt en innoveert de hele waterstofketen. Van de duurzame productie, opslag, transport en distributie van waterstof tot het gebruik ervan in de industrie, gebouwde omgeving en transport.

Verder lezen