Energy Challenge

Met de Energy Challenge verwerken we de uitdagingen van de energietransitie in ons onderwijs. Het lustrum van de TU Delft biedt een uitgelezen kans om de Delftse mentaliteit in te zetten voor dit grote vraagstuk. Met het thema: ‘Speeding up the energy transition’ zorgen we ervoor dat alle opleidingen en studenten hierbij betrokken worden en een bijdrage leveren. Zo versnellen we de energietransitie en leiden we ingenieurs op die klaar zijn voor de toekomst.

Iedere afgestudeerde zal straks binnen de eigen discipline merken dat de energietransitie grote impact heeft. Daarom is TU Delft de uitdaging aangegaan dit onderwerp binnen het onderwijs te borgen. We vinden het belangrijk dat studenten hiermee binnen de opleiding aan de slag gaan, en ook dat ze over de grenzen van hun eigen vakgebied heen de impact ervaren. Dus niet als losse lezing of keuzevak, maar gewoon voor een cijfer. Daarnaast worden er tal van activiteiten rondom het thema voor en door studenten georganiseerd. Op deze manier vieren we samen met onze studenten, die een belangrijk onderdeel van ons lustrum zijn, onze actieve rol in de energietransitie.

9 juni 2022: Energy Challenge event

Op 9 juni is het woord aan onze studenten. Zij nemen die dag de campus over en zetten er hun basiskamp op van waaruit ze de energietransitie gaan versnellen. De dag is het sluitstuk van de Energy Challenge. Projecten uit het onderwijs worden getoond en er zijn tal van side-events.

Op deze site kun je de Energy Challenge volgen, wordt de voortgang van de studentenprojecten zichtbaar en vind je een overzicht van alle activiteiten die rondom de Energy Challenge georganiseerd worden.