Uitnodiging

Lancering 24/7 Energy Lab

Een lokaal, CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving

Bij de VN-klimaattop in Glasgow is de noodzaak om nog sneller de CO2-uitstoot te verminderen door 200 landen onderstreept. Om cruciale energie-innovaties te kunnen realiseren, lanceert de TU Delft op vrijdag 14 januari 2022 het 24/7 Energy Lab: een unieke testfaciliteit om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.
 
24/7 Energy Lab richt zich op de ontwikkeling van een lokaal, CO2-vrij energiesysteem, waarbij onder meer waterstof als tijdelijk opslagmedium wordt gebruikt. Wanneer we er op een slimme manier voor zorgen dat huishoudens 24 uur per dag van duurzame energie gebruik kunnen maken, zetten we een reuzenstap in het versnellen van de energietransitie.
 
Het project vindt plaats op The Green Village – het fieldlab voor duurzame innovatie op de TU Delft Campus – in samenwerking met tal van partners vanuit de overheid en het bedrijfsleven.
 
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de feestelijke lancering van het lab. Dat zal online plaatsvinden van 13.30 – 14.30 uur. De opening zal worden verricht door Frans Timmermans, executive Vice-President van de Europese Commissie, en Tim van der Hagen, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft. Tijdens het evenement zullen we uitgebreid stilstaan bij onze rol in de energietransitie.

De start van 24/7 is niet zonder reden op 14 januari: op die dag vieren wij onze 180ste verjaardag en starten we het lustrumjaar met als thema ‘Speeding up the Energy Transition’. De openingsceremonie van het lustrum vindt aansluitend plaats om 16.00 uur, eveneens geheel online. Wilt u deze bijeenkomst ook bijwonen en informatie over het programma, klik dan hier.

/* */