Campus verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Nieuws - 22 januari 2019 - Pilot Mobility

Ook in 2019 staat veel te gebeuren op het gebied van mobiliteit. Zo gaat vanaf donderdag 14 februari de Sint Sebastiaansbrug voor langere tijd dicht.

Aandacht voor de verkeersveiligheid en voor de bereikbaarheid van de campus wordt met het toenemend aantal campusbezoekers steeds belangrijker. Dat is onder andere reden geweest om vorig jaar verkeerslichten op de drukke Jaffalaan en een snelheidsdisplay op de Leeghwaterstraat te plaatsen.

Sluiting Sebastiaansbrug
De Sebastiaansbrug gaat dicht omdat er een nieuwe brug komt. Dat kan betekenen dat je moet omrijden, zowel met de auto als met de fiets. Voor alle informatie over de omleidingen kun je terecht op www.delft.nl/sebastiaansbrug. Kom je met de bus, kijk dan op 9292.nl of de afsluiting iets betekent voor jouw route of bekijk de informatie bij je vervoerder. Naar verwachting is de nieuwe brug begin 2020 klaar.

Maar er gaat nog meer gebeuren…
In 2019 wordt een nieuw parkeergebouw gerealiseerd bij P Sports. Tevens wordt gestart met de herinrichting van de Landbergstraat op onze campus. De verkeerssituatie en bereikbaarheid van de campus gaan ook de gemeente aan en daarom werkt de TU Delft intensief met de gemeente samen. Zo is besloten om station Delft Zuid in 2019 te gaan hernoemen naar Station Delft Campus en wordt gestart met de transformatie van de N470 naar de duurzaamste weg van Nederland.

Pilot mobiliteit
Binnenkort start ook een pilot Mobiliteit bij de TU Delft. Hierin worden medewerkers die met de auto reizen naar de campus uitgenodigd om voor een periode van acht weken andere vervoersmiddelen te testen. Hier hoor je binnenkort meer over, ook via de TU Nieuws, onder de noemer ‘Travel to campus the other way’.

Visie mobiliteit en bereikbaarheid
Deze pilot en toekomstige acties zijn een uitvloeisel van de visie mobiliteit en bereikbaarheid. Wil je meer weten? Lees hem hier.