Onderwijsprogramma

Een normale collegedag begint om 08:45 en eindigt om 17:30 uur. Gemiddeld spenderen studenten 30 uur per week op de faculteit, exclusief zelfstudietijd. Colleges zijn meestal niet verplicht, maar voor veel practica en projecten geldt wel een aanwezigheidsplicht. De docenten kiezen steeds een passende methode voor het overbrengen van de lesstof, variërend van theorie-uitleg in hoorcolleges, het toepassen van theorie tijdens kleinschalige klassikale lessen en samenwerken met andere studenten in projecten.

Studieschema

In de bacheloropleiding behandel je een breed scala aan disciplines op het gebied van luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, fundamentele wetenschappen en professionele vaardigheden.

De kennismaking

In het eerste jaar behandel je de basistechnieken van het ontwerpen. Daarnaast besteed je veel tijd aan wiskunde- en natuurkundevakken. De benodigde theorie wordt aangeboden in verschillende werkvormen onder  begeleiding van docenten en ouderejaarsstudenten. Vanaf de eerste dag is de opleiding volledig Engelstalig.

De verdieping

In het tweede en derde jaar verschuift het accent steeds meer van basistheorie naar vakken uit de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De basiskennis van het eerste jaar wordt verder uitgebreid en toegepast. Ook worden in het tweede jaar de colleges meer aangevuld met projectonderwijs en practica. Je leert systemen te ontwerpen en meetgegevens te verwerken.

De afsluiting

Je begint dit jaar met een minor naar keuze. Vervolgens ga je aan de slag met de laatste stap in een ontwerpproces: verificatie en validatie. Als onderdeel van het vak over vliegdynamica stap je daarvoor met vijf studenten in onze business jet, de Cessna Citation II. Dit is ons vliegende klaslokaal waarmee je in de lucht metingen verricht. Je sluit het jaar én de opleiding af met een Ontwerp Synthese Oefening (OSO). Met negen andere studenten werk je aan een ontwerpopdracht die dikwijls door de industrie, instituten of wetenschappers wordt aangeleverd. Je sluit de OSO af met een presentatie voor een deskundige jury en je familie en vrienden.

Je kiest zelf waar en op welk vakgebied je een minor volgt. Als je een minor aan de faculteit wilt volgen, kun je kiezen uit: Offshore Wind Energy, Airport of the Future of een Minor Study Abroad, dit is een minor die je volgt bij een universiteit in het buitenland.

Meer informatie over Minors

*In de studiegids selecteer je aan de linkerkant "Program" en daarna selecteer je in de blauwe balk bovenin het studiejaar, de organisatie en het opleidingstype.


Ga verder naar ToelatingseisenBindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.