Selectieprocedure

De selectieprocedure is bedoeld om te beoordelen in hoeverre de aspirant-studenten en onze opleiding bij elkaar passen. Belangrijke criteria hierbij zijn je academische kennis, vaardigheden en motivatie. Gedurende de selectieprocedure doorloop je een aantal onderdelen, waarbij je start met het volgen van een online introductiecollege, een mini-MOOC. Hierna vul je een persoonlijke vragenlijst in en maak je onze academische test. De resultaten van de vragenlijst en de academische test worden omgezet naar een totaalscore, waarbij de academische test drie keer zwaarder weegt dan de vragenlijst. Tot slot wordt je gevraagd een korte zelfreflectie te schrijven. De selectieprocedure wordt volledig online uitgevoerd. 

Hierna ontvangt elke deelnemer aan het selectietraject een rangnummer. Het rangnummer is gebaseerd op je totaalscore voor de verschillende selectiecriteria, waarbij hogere scores resulteren in betere (= lagere) rangnummers. Je vindt je nummer vanaf 15 april 2023 op Studielink. Valt je rangnummer binnen het vastgesteld maximum aantal toelatingen (1-440), dan krijg je direct een plek aangeboden voor onze opleiding. Zo niet, als je rangnummer hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen (>440), dan moet je wachten tot één van de andere kandidaten zijn of haar aanbod op een plek voor het programma heeft afgewezen. Het is je toegestaan maximaal drie keer aan de selectieprocedure voor onze bacheloropleiding deel te nemen.

Lees voor een uitgebreide beschrijving van de selectieprocedure de documenten die je onderaan deze pagina aantreft.

De volgende informatie wordt enkel in het Engels weergegeven.

Meer informatie

De onderstaande documenten zijn voor het studiejaar 2023-24.

Academic Test


Important dates

Please note that all deadlines are set according to Dutch time (CET; UTC+1).

For an extensive description of the selection procedure, please read the documents attached at the bottom of this page.

Important note for students with an international diploma:

Relevant documents

The documents below are for the 2023-24 academic year.

Academic Test