BSc Applied Earth Sciences

Avontuurlijk en sterk internationaal, maar vooral een wereldstudie: de aarde zelf is het middelpunt in deze opleiding. De Engelstalige opleiding Applied Earth Sciences (in het NL Technische Aardwetenschappen) is overal om je heen.

Bij Applied Earth Sciences bestudeer je het deel van de aarde dat in sterke wisselwerking staat met onze leefomgeving, namelijk de bovenste korst vanaf enkele kilometers diepte tot aan de onderste atmosfeer. De ingenieurs die van deze opleiding komen, zorgen ervoor dat we in de toekomst voldoende duurzame energiebronnen hebben en weten hoe je schaarse grondstoffen moet winnen voor bijvoorbeeld je telefoon, windmolens en batterijen voor elektrische auto’s. Verder zijn ze heel belangrijk bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur zoals tunnels, maar ook bovengrondse infrastructuur bijvoorbeeld voor de stabiliteit van dijken. Daarnaast houden ze de aarde en het klimaat in de gaten. In geen enkele andere studie vind je deze combinatie van techniek en geologie. Daar bovenop wordt je ook nog eens flink uitgedaagd op het gebied van wiskunde, scheikunde en natuurkunde.

Bekijk onze studie
in 6,5 minuut:

Bekijk onze studie in 6,5 minuut:

Diploma: BSc Applied Earth Sciences 
Voertaal: Engels
Start: September
Faculteit: Civiele Techniek & Geowetenschappen
Studielast: 180 EC, 36 maanden
Vorm: Voltijds - on campus

Wat bestudeer je?

Bij Applied Earth Sciences staat de aarde centraal, van een paar kilometer diepte in de ondergrond, tot aan de atmosfeer. Je leert wat er onder het aardoppervlak zit, en hoe we dat gebruiken om betere funderingen voor gebouwen en ondergrondse infrastructuur maken, en je krijgt inzicht in de werking van bijvoorbeeld geothermische putten. Je ontdekt hoe energiebronnen en grondstoffen voor onze producten ontstaan, waar ze te vinden zijn en hoe we ze op een verstandige manier kunnen winnen om het landschap en het milieu zo min mogelijk aan te tasten. Tijdens de studie gebruik je de modernste technologie om veranderingen in de ondergrond, op het aardoppervlak en in de atmosfeer te kunnen bekijken. Die informatie is belangrijk voor bijvoorbeeld het bestuderen van klimaatverandering en om de geschiktheid van een gebied voor nieuwbouw of een geothermische put vast te stellen. Omdat je bij Applied Earth Sciences techniek toepast op de aarde, zal je ook de nodige kennis opdoen op het gebied van wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

"Ever since I can remember I’ve had a huge fascination with how the Earth and its different processes work. I thought studying Applied Earth Sciences would be the best way to dive into that curiosity".
(Ulrich van Staden - Applied Earth Sciences student from South Africa)

Is Applied Earth Sciences iets voor jou?

Studenten van Applied Earth Sciences hebben interesse in aarde. Hoe kunnen we verstandig om gaan met de grondstoffen die de aarde ons biedt? Welke technische oplossingen kunnen we bedenken voor meer duurzame vormen van energie? En welke effecten van klimaatverandering zijn waarneembaar in de atmosfeer? Je vindt het leuk om technische oplossingen te bedenken door geologie te combineren met wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast passen studenten van Applied Earth Sciences hun kennis graag toe in de praktijk tijdens de veldwerk excursies, in zowel het binnen- als buitenland. De opleiding is kleinschalig waardoor studenten en professoren elkaar persoonlijk kennen. Daarnaast is de opleiding Engelstalig en studeer je samen met studiegenoten uit verschillende landen.

| Highlighted Student Story

CO2 problemen oplossen met vulkanisch gesteente

Wat als we CO2 in de atmosfeer kunnen vangen en permanent opslaan als vaste mineralen onder de grond? Elara Redondo Garcia, student Applied Earth Sciences, hoefde geen twee keer na te denken toen ze de kans kreeg om naar IJsland te gaan. Daar onderzocht ze de ‘CO2 mineral trapping’.