BSc Applied Earth Sciences

Avontuurlijk en sterk internationaal, maar vooral een wereldstudie: de aarde zelf is het middelpunt in deze opleiding. De Engelstalige opleiding Applied Earth Sciences (in het NL Technische Aardwetenschappen) is overal om je heen. De ingenieurs die van deze opleiding komen, zorgen ervoor dat we in de toekomst voldoende duurzame energiebronnen hebben en weten hoe je schaarse grondstoffen moet winnen voor bijvoorbeeld je telefoon, windmolens en batterijen voor elektrische auto’s. Verder zijn ze heel belangrijk bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur zoals tunnels, maar ook bovengrondse infrastructuur bijvoorbeeld voor de stabiliteit van dijken. Daarnaast houden ze de aarde en het klimaat in de gaten.
In geen enkele andere studie vind je deze combinatie van techniek en geologie. Daar bovenop wordt je ook nog eens flink uitgedaagd op het gebied van wiskunde, scheikunde en natuurkunde.

Een uitdagende studie van de aarde

Bekijk onze studie
in 6,5 minuut:

Bekijk onze studie in 6,5 minuut:

Diploma: BSc Applied Earth Sciences 
Voertaal: Engels
Start: September
Faculteit: Civiele Techniek & Geowetenschappen
Studielast: 180 EC, 36 maanden
Vorm: Voltijds - on campus

Bij Applied Earth Sciences bestudeer je de ondergrond en de atmosfeer van de aarde. Je leert wat er onder het aardoppervlak zit, en hoe we dat gebruiken om betere funderingen voor gebouwen en ondergrondse infrastructuur maken, en je krijgt inzicht in de werking van geothermische putten. Je ontdekt hoe energiebronnen en grondstoffen voor onze producten ontstaan, waar ze te vinden zijn en hoe we ze op een verstandige manier kunnen winnen om het landschap en het milieu zo min mogelijk aan te tasten. Tijdens de studie gebruik je de modernste technologie om veranderingen in de ondergrond, op het aardoppervlak en in de atmosfeer te kunnen bekijken. Die informatie is belangrijk voor bijvoorbeeld het bestuderen van klimaatverandering en om de geschiktheid van een gebied voor nieuwbouw of een geothermische put vast te stellen.

Opleiding

Het studieprogramma van drie jaar bevat een aantal heel verschillende vakken:

  • Theoretische vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde en geologie
  • Toegepaste vakken: reservoirtechnologie, mijnbouwtechnologie, remote sensing, geotechnologie, geofysica en stromen in poreuze media
  • Praktische vakken: veldwerk, opdrachten, groepswerk, simulaties, practica en studiereizen

Je houdt je bezig met de grote uitdagingen van het vakgebied en bent vanaf het begin actief in de ‘echte wereld’. In excursies, veldwerkopdrachten en studiereizen pas je je theoretische kennis toe en leer je de ins en outs van dit vakgebied, zowel in Nederland als in het buitenland.

Naast het algemene programma moet je een minor volgen: een pakket van keuzevakken om je kennis te verbreden of te verdiepen. In het laatste semester krijg je vakken die je nodig hebt voor de gespecialiseerde vakgebieden in de masterfase en voer je een individueel onderzoeksproject uit. Met je bachelordiploma kun je de aansluitende masteropleiding Applied Earth Sciences van twee jaar gaan volgen of een master in een andere studierichting.

De bachelor- en de masteropleiding worden in het Engels gegeven, zodat je goed voorbereid bent op je verdere carrière in een internationaal vakgebied.

Carrière

Deze studie bereidt je voor op heel veel verschillende soorten banen, zowel in Nederland als in het buitenland. Na je studie kun je bijvoorbeeld als ingenieur gaan werken aan geothermische putten, of nieuwe manieren helpen ontwikkelen om ijzererts te winnen. Of je kunt consultant of geotechnicus worden, of voor de ESA gaan werken. En dat zijn nog maar enkele van de vele mogelijkheden.


/* */