Meeloopdagen

Ben je geïnteresseerd in techniek en de geologie en lijkt de studie Applied Earth Sciences je wat? Wil je je graag dieper oriënteren voor je studiekeuze en weten hoe het is om college te volgen?

Studeren

Kom dan naar een meeloopdag van Applied Earth Sciences om er achter te komen hoe het is om hier te studeren! Een student neemt je tijdens deze dag mee naar verschillende colleges en laat je Delft zien. Op deze manier kun je de sfeer proeven en je een beeld vormen van de vakken die de studenten krijgen. Daarnaast krijg je ook een goede indruk van het studentenleven, de faculteit en de docenten.

Vakken

De eerstejaarsvakken die je gaat volgen verschillen per kwartaal.

Periode 1
Wiskunde 1 (Analyse. Dit is een vervolg op de wiskunde van de middelbare school)
Geologie 1 (Verdeeld over 3 deelvakken: geologisch kaarten, mineralogie en algemene geologie)
Inleiding tot Petroleumtechniek (Projectvak met nadruk op de winning van gas, olie en aardwarmte)

Periode 2
Wiskunde 2 (Lineaire algebra)
Introductie tot scheikunde (Herhaling van scheikunde van de middelbare school)
Inleiding tot mineralen, mijnbouw en geo-engineering (Projectvak met nadruk op de winning van materialen en het onderzoeken naar stabiele ondergronden)

Periode 3
Wiskunde 3 (Calculus. Bijvoorbeeld integralen die gerelateerd staan met natuurkundige formules)
Mechanica 1 (Herhaling van natuurkunde van de middelbare school)
Geologie 2 (Verdeeld over 2 deelvakken: geologie van noord oost Europa en gesteente herkennen)

Periode 4
Mechanica 2 (Herhaling en vervolg op de natuurkunde van de middelbare school)
Geologie 3 (Algemene geologie over geologische systemen)
Inleiding tot geofysica (Het in kaart brengen van de ondergrond)

Afhankelijk van het rooster kan de student je ook meenemen naar een tweedejaars vak.

Het programma duurt meestal van 08.30 uur tot 14.30 uur.

Data meeloopdagen

Nieuwe data worden na de zomer 2018 bekend gemaakt.

Vragen?

Voor vragen over de meeloopdag kun je contact opnemen via:

study-AES@tudelft.nl