Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding Applied Earth Sciences duurt 3 jaar. Tijdens de opleiding maak je kennis met een boeiend en veelzijdig vakgebied. Je volgt een breed scala aan vakken en bent vanaf het begin actief in de 'echte wereld'. In excursies, veldwerkopdrachten en studiereizen pas je je theoretische kennis toe en leer je de ins en outs van het vakgebied, zowel in Nederland als in het buitenland. 

Naast het gewone programma kun je minors (groepen van keuzevakken) volgen, in het buitenland studeren of een stage lopen. De bacheloropleiding sluit je af met een bachelor eindproject. Daarna kun je bijvoorbeeld doorstromen naar de aansluitende of een andere masteropleiding.
 

Onderwijsprogramma

Een studiejaar is verdeeld in vier gelijke onderwijsperioden (kwartielen) van 10 weken. Bij elk kwartiel staat een thema centraal. Aan de hand van deze themamodules worden theorie, praktijk en vaardigheden gecombineerd aangeboden. Je basisvakken bestaan uit geologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast leer je over de toepassingen uit Applied Earth Sciences. Per kwartiel krijg je verschillende vakken die vallen onder de basiswetenschappen en toepassingen.

Wiskunde & AES

Bij de naam ‘Applied Earth Sciences’ verwacht je misschien een combinatie van aardrijkskunde en rekenen. Maar dat zit anders, wiskunde is echt de basis van deze studie.

Read more In de bachelor krijg je 5 wiskundevakken, maar voor bijna alle andere vakken heb je ook wiskunde nodig. Die kennis leer je vervolgens toe te passen op het domein ‘aarde’. Denk maar eens aan een dijk. Als water onder de dijk doorstroomt kan dit ervoor zorgen dat de dijk instort. Door middel van de wiskunde kun je de waterstroom berekenen en daardoor inschatten hoe veilig een dijk nog is. Zo maakt de wiskunde eigenlijk iets zichtbaar wat je niet direct kan zien. Zo pas je wiskunde toe op de aarde!

Studieschema (Engels)

Hieronder zie je het studieschema van de eerste 3 jaar. De kleuren corresponderen met 4 leerlijnen; Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde, Geologie en Applied Earth Sciences.

Vakken

Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.

Studievereniging

De studievereniging van de opleiding, de MV, is voor alle studenten, PhD’ers, alumni en medewerkers van de studie Applied Earth Sciences. Naast de studie-ondersteunende activeiten, organiseert de MV studie-aanvullende activiteiten voor al deze doelgroepen. Daarnaast ondersteunt de commissaris onderwijs studenten in vakevaluaties en bij studie-gerelateerde klachten. De MV heeft een eigen café in het centrum van Delft en is erg actief!

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan voor erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Interessante video's