Bachelor eindproject - Koen Harms & Anika Vroom

Geofysica voor de politie

Bij Applied Earth Sciences leer je de ondergrond op verschillende manieren in kaart te brengen met soms onverwachte toepassingen. Koen Harms en Anika Vroom vertellen hoe ze bij hun Bachelor Eindproject kennis uit de bachelor hebben ingezet voor forensisch onderzoek.

Kijken in de bodem

“Bij het oplossen van sommige forensische zaken zou het handig zijn als je niet in de ondiepe ondergrond hoeft te zoeken en graven, maar er direct in kan ‘kijken’. Bijvoorbeeld met grondradar. Normaal gesproken wordt deze radar gebruikt om rioolsystemen te lokaliseren of grondwatercondities te bepalen. De toepassing op ondiepe forensische doelen is ongebruikelijk en resultaat sterk afhankelijk van de grondcondities. Daarom is er eerst beter inzicht nodig in de werking ervan op deze toepassing. Dat mochten wij onderzoeken in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de politie.”

Het experiment

“We kregen een stuk grond van 4,5 bij 4,5 meter waar we verschillende objecten in begroeven: een lege ton, een ton met staal en een leeg gat ter controle. We onderzochten hoe de radar op verschillende elektromagnetische frequenties en grondsamenstellingen op deze objecten reageerde. Grondcondities beïnvloedden de radar resultaten gigantisch, dus het is belangrijk om inzichten te hebben in de condities hier in Nederland. Kennis over bijvoorbeeld het lokale klimaat, de grondsoort, waterhuishouding en beplanting helpen om de radardata beter te interpreteren.”

Koen Harms  &  Anika Vroom
Derdejaars AES

Het ging anders dan verwacht

Tijdens colleges hadden we veel kennis opgedaan over grond, hoe radargolven zich door de grond bewegen en hoe je radardata moet analyseren. In de praktijk waren er echter allerlei verrassingen. We stootten op allerlei dingen die de radar beïnvloedden, zoals nabije auto’s, stenen, kabels, boomwortels of stukjes metaal in je kleding of schoenen. Het weer heeft ook een aantal keer onze planning in de war gegooid en zelfs de apparatuur liet ons soms in de steek. Zo hebben we wel geleerd om met verschillende programma’s en apparaten te werken.”

Vervolgprojecten

 “Ons project was een proef om te zien of een samenwerkingsverband tussen de TU Delft en het NFI/politie werkte en dat deed het! Daarom komen er meer Bachelor Eindprojecten op dit gebied. Doordat grondcondities lokaal zo verschillend kunnen zijn, is er nog genoeg te onderzoeken.”