Bachelor eindproject - Renske Free

Met satellietdata opsporen van schade na de aardbeving

Een grote aardbeving trof Lombok in Indonesië net toen ik in het proces was om een onderwerp voor mijn bachelor eindproject te kiezen. De aardbeving was catastrofaal en maakte een grote indruk op mij, ook omdat de aardbeving plaats vond in het land van mijn geboorte. Het is altijd een droom van mij geweest om te proberen om gebieden na natuurlijke rampen te helpen met gebruik van mijn opgedane kennis en vaardigheden tijdens mij AES bachelor. Dit was nu mijn kans! Ik besloot om te onderzoeken of satelliet data gebruikt kon worden om de aardbevingsschade van de omgeving, gebouwen en infrastructuur in kaart te brengen.

Programmeren

Om dit te kunnen doen moest ik een manier vinden om op een accurate manier de schade aan het aardoppervlak te kunnen vast stellen. Tijdens de bachelor van AES had ik al verschillende manieren van programmeren en observeren van het aardoppervlak geleerd met behulp van QGIS en Matlab. Maar voor dit project, moest ik de voor mij nieuwe programmeertaal Javascript leren en toepassen in een nieuwe programma, namelijk Google Earth Engine. Dit was een uitdaging voor mij, niet alleen om dat het nieuwe dingen leren betrof, maar ook vanwege het tijdschema van het project. Zo heb je voor een bachelor eindproject bij AES acht weken om een onderwerp te verzinnen, het onderzoek te doen en het rapport in te leveren.

Renske Free
Derdejaars AES

Vergelijken van schade

Dus wat heb ik precies gedaan? Ik heb een Java Script code geschreven (afbeelding 1) waarin het mogelijk is om verschillen in de satellietbeelden van stedelijke en landelijk gebied te herkennen van voor en na de aardbeving. Wanneer deze verschillen groter waren dan een bepaalde ratio, kreeg dat specifieke punt de kleur geel, oranje of rood, afhankelijk van de ernst van de schade (afbeelding 2). Alle schade die mijn code vond, heb ik vergeleken met bestaande data van bekende schade na de aardbeving. Op deze manier kon ik controleren of de code werkte en of het in de toekomst gebruikt kon gaan worden door bijvoorbeeld reddingswerkers. Doordat zij betere en accuratere kennis tot hun beschikking kunnen krijgen van de beschadigde gebieden zou de hulp sneller en beter aangepast op de lokale situatie geregeld kunnen worden.

Hierdoor realiseerde ik mij dat je als Applied Earth Sciences Engineer echt kan bijdragen aan het oplossen van huidige problemen wereldwijd!

Afbeelding 1
Afbeelding 2

© Headerfoto: ESA