Bachelor eindproject - Steve van Adrichem

Afvalwaterzuivering

Waterzuivering, het is niet het eerste waar je aan denkt bij Applied Earth Sciences. Toch is ook dit een onderwerp dat je in de Bachelor tegen kan komen. Steve van Adrichem vertelt hoe hij met zijn Bachelor Eindproject een bijdrage leverde aan een betere zuivering van afvalwater.

Afvalwaterfilters raken verstopt

“De invloed van mensen op het milieu en het begrijpen van de cycli van water en grondstoffen fascineerde mij tijdens de Bachelor, daar wilde ik iets mee doen voor mijn eindproject. Prof. Merle de Kreuk, professor Environmental Technology, had in samenwerking met Royal Haskoning een onderzoeksonderwerp voor me. Afvalwaterzuiveringsinstallaties werken met filters, die verstopt kunnen raken door korrels/vlokken in het water. Hoe kun je de filters snel en goed reinigen? En kun je de verstoppingen beter voorspellen? Het was aan mij om dit proces te onderzoeken, en een oplossing te bedenken.”

Steve van Adrichem
Derdejaars AES

Experimenteren met filters in het Waterlab

“Ik trok erop uit om overal in het land afvalwatermonsters te nemen, zodat ik verschillende samenstellingen van water door de filters kon laten lopen. In het Waterlab van de faculteit ultra filtreerde ik het afvalwater: ik liet het onder hoge druk door de filter heen lopen. Ondertussen hield ik in de gaten hoeveel water er door de filter heen ging. Doordat de droge stof in de filter achterbleef, liep er in verloop van de tijd steeds minder water doorheen. Toen heb ik de filters chemisch schoongemaakt met zuur. En mechanisch, door de stroomrichting van het water om te draaien.”

“Om de verstoppingen in de filters beter te kunnen voorspellen, onderzocht ik wat de impact is van de hoeveelheid droge stof in het afvalwater op de filters. Dit heb ik gemeten door het afvalwater te verdampen in een oven en het restgewicht, oftewel de droge stof, te wegen. Zo kreeg ik een steeds beter beeld van de werking van de filters.”

Leren onderzoeken

“Uiteindelijk kreeg ik andere resultaten dan ik verwacht had. Zo had het chemisch reinigen minder effect dan ingeschat . Ook bleek er nog lucht in de filters te zitten, waardoor de weerstand in de filter soms te hoog was. Verder deed het meest troebele water niet altijd de filter het snelst verstoppen. Gelukkig kon ik om advies vragen bij Royal Haskoning, bij promovendi in het Waterlab en bij professoren van de faculteit. Zowel het werken als zelfstandig onderzoeker als het samenwerken met alle betrokken partijen was erg leuk en leerzaam.”

‘Environmental Engineering’ is een onderdeel van AES. Je komt het in verschillende vakken tegen, zoals ‘Fluid Flow’.