Stage - Dorus Vlierboom

Bouwen in de grond: Een stage bij Fugro door Dorus Vlierboom

Leren over geologie staat bij AES niet op zichzelf. Tijdens een stage leer je hoe je deze kennis gebruikt voor technische toepassingen, zoals bouwen in de ondergrond. Dorus Vlierboom vertelt over zijn stage bij Fugro, waar hij onderzoek deed naar funderingspalen die ter plekke op de bouwplaats worden gestort.

Risico op beschadiging

“Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld beschadiging die tijdens het uitharden ontstaat door (water)druk van onderen. Hierdoor is een paal niet meer zo sterk als vooraf berekend. Dit kun je verhelpen door veranderingen door bijvoorbeeld aanpassingen te maken in het betonmengsel. Of je zult er een ander, duurder paaltype moeten gebruiken.”

In de grond gevormde funderingspalen

Funderingspalen zijn meestal voorgefabriceerd, en worden ter plekke de grond in geheid. Maar je kunt ze ook ter plekke storten. Dan zijn ze altijd precies op maat, en je hebt minder materiaal, vervoer en opslag nodig. Maar tijdens het vormen van de palen in de grond kunnen allerlei moeilijk te voorspellen externe factoren voor problemen zorgen. Daar deed ik tijdens mijn stage onderzoek naar.”

Dorus Vlierboom
Derdejaars AES

Kennis delen

“Fugro had behoefte aan een duidelijk protocol, waarmee ze hun klanten een oplossing kunnen bieden als zich problemen voordoen bij deze funderingspalen. Ik mocht me buigen over het algehele proces en kijken of ik met behulp van de kennis van collega's duidelijkere conclusies kon trekken rondom de problematiek. Ik sprak met mensen bij verschillende vestigingen van Fugro, Ballast Nedam en BAM, en op basis daarvan heb ik een inventarisatie gemaakt van de problemen. Mijn bevindingen heb ik samengevat in artikelen op het interne kennisforum van Fugro, en ik heb een stappenplan gevisualiseerd. Het was erg leerzaam om zo praktisch met alle kennis aan de slag te zijn!”

Foto: Vroom Funderingstechnieken

Het bouwen in en op de grond, oftewel de geotechniek, komt terug in vakken als grondmechanica (Soil Mechanics) en vakken waarin boren of graven in gesteente van toepassing is.typo3/