Opleiding

Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten genieten internationaal aanzien. In Nederland worden vooruitstrevende ontwerpen gemaakt die wereldwijd invloed hebben op het denken over gebouwen, wijken, steden en regio’s.

Denk aan de grachtengordel uit de Gouden Eeuw, de Beurs van Berlage, ‘s werelds eerste winkelstraat voor voetgangers - de Lijnbaan in Rotterdam - en de recent gerealiseerde Rotterdamse Markthal. Als Bouwkundestudent maak je deel uit van deze traditie.

Onderwijsprogramma

Wie Bouwkunde studeert is bezig met zowel techniek, theorie als met het ontwerpen zelf.

Een studie waarin je eigen creativiteit en ruimtelijk inzicht een grote rol spelen. De studie helpt je vaardigheden te ontwikkelen zoals analyseren en onderzoeken, ontwerpen en berekenen. Bij Bouwkunde leer je over de wisselwerking tussen techniek, cultuur en leefomgeving. Je leert helder presenteren in woord en beeld. De bachelor laat je ook kennismaken met de verschillende werelden waarin bouwkundigen werken. Je kunt immers als bouwkundige niet alleen architect worden, maar ook stedenbouwkundige, landschapsarchitect, projectmanager, vastgoeddeskundige of expert in de bouwtechnologie.

Wat moet je als student Bouwkunde in huis hebben?
“Ruimtelijk inzicht. Interesse in techniek en samenleving. Een creatieve en analytische werkhouding. Je streeft er naar een goede, sociale en duurzame leefomgeving te ontwerpen. Een beetje een wereldverbeteraar moet je dus willen zijn, maar ook praktisch! En de wereld verbeteren, dat lukt niet alleen. Samenwerken in teams, je ideeën mondeling, schriftelijk en visueel presenteren, kritisch discussiëren over die ideeën: dat zijn belangrijke vaardigheden die je ontwikkelt.’’ - dr.ir. Remon Rooij (Bachelor opleidingscoördinator en Universitair Hoofddocent Ruimtelijke Planning & Strategie).

Bij de bacheloropleiding Bouwkunde ligt de nadruk op het ontwerpen, techniek en samenleving. Bijvoorbeeld in de hoorcolleges met inspirerende voorbeelden, colleges over geschiedenis en techniek en practica met onderzoeksopdrachten. De ontwerpprojecten doe je zowel samen als op eigen kracht. Voor de theoretische en technische vakken is basiskennis van het Engels nodig.

De colleges en ontwerpprojecten worden gegeven door aan de universiteit verbonden vakdocenten en door gastdocenten uit de praktijk.

Stage & naar het buitenland

Het derde jaar bevat een vrij in te vullen minor van een half jaar. Dat is een samenhangend geheel van vakken waarmee je je studie kunt verdiepen of verbreden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een minor in het buitenland te gaan doen of stage te gaan lopen. De stage kan je helpen om een juiste masterrichting te kiezen.

Ga naar study/internship of de Bouwkunde minorenpagina voor meer informatie.

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs  waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

 

Studievereniging 'Stylos'

De studievereniging van Bouwkunde, Stylos, is sinds 1894 gegroeid tot ruim 2100 leden en circa 100 actieve commissieleden. Stylos is daarmee een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Nederland. Stylos organiseert activiteiten voor en door studenten die een meerwaarde hebben voor de opleiding en het vakgebied, zoals lezingen, masterclasses, excursies en studiereizen.

Ongeveer twee weken voor de start van elk collegejaar organiseert studievereniging Stylos het eerstejaarsweekend. Dit is een gezellig weekend waarin je al je eerstejaars studiegenoten kunt leren kennen.

Kijk voor meer informatie op www.stylos.nl


Ga verder naar OnderwijsprogrammaStudiebelasting per week

Colleges
10 uur

Projecten en practica
10 uur

Zelfstudie
22 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.