Selectie Bouwkunde

Voor de opleiding Bouwkunde is een numerus fixus ingesteld. Voor het academisch jaar 2023-2024 worden alle 450 beschikbare plaatsen in de opleiding toegewezen via een decentrale selectieprocedure.  Het selectieproces kan een uitdaging zijn, zeker in de periode dat je ook eindexamen moet doen. Zorg dat je je goed voorbereid als je een keuze maakt voor een studie en je je wilt inschrijven. Hier zijn enkele tips die je daarbij kunnen helpen:

 • Weet zeker dat Bouwkunde aan de TU Delft de goede keuze is voor jou. Bezoek online open dagen, doe mee aan een (online) meeloopdag, lees de informatie op onze website en in de brochure goed door en praat met docenten, familie en vrienden over je keuze.
 • Lees de toelatingseisen goed door zodat je zeker weet dat je je voor deze studie kan aanmelden.
 • Lees de selectieprocedure goed door zodat je weet wat er wanneer van je gevraagd wordt. De uiterste deadline voor de aanmelding voor de studie in Studielink is 15 januari 2023. De uiterste deadline voor het aanleveren van de gevraagde opdrachten en onderdelen is 1 maart 2023.
 • Lees de procedure goed door. Als je je via Studielink hebt ingeschreven ontvang je na 15 januari 2023 een uitnodigingsmail met nadere instructies over het inleveren van de gevraagde onderdelen. De uitnodigingsmail zal naar je mailadres gestuurd worden, zoals je deze in Studielink hebt ingevuld.
 • Wacht niet tot de laatste minuut met het inleveren. Als je wacht tot de laatste minuut, heb je geen speling meer als dingen fout gaan. Onderdelen die niet op tijd worden ingeleverd, worden niet meegenomen in de selectieprocedure. Lever je op tijd in, dan kan je fouten nog herstellen.

Procedure 2023/2024

De selectieprocedure voor het studiejaar 2023/2024 bestaat uit twee onderdelen:

 1. 6-vwo cijfers
 2. online opdracht ‘Analyse van een project’

Deel 1: 6-vwo cijfers
Voer de gemiddelde cijfers van het School Examen VWO-6 per 15 januari 2023 van de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde B en Natuurkunde in bij de Online course. De deadline voor het leveren van deze cijfers is 1 maart 2023.

 • Zat je in het schooljaar 2021-2022 in 5-vwo? En zit je gedurende de selectieprocedure in je examenjaar (6-vwo)? Voer dan je ‘gemiddelde SE-cijfers tot 15 januari 2023’ voor deze vakken in. Daarnaast moet je een door je school gewaarmerkte cijferlijst aanleveren. We vragen je om deze cijfers met een nauwkeurigheid van één decimaal aan te leveren. De cijfers worden met een factor 2,5 vermenigvuldigd, waardoor je maximaal 100 punten kunt krijgen voor dit onderdeel van de selectieprocedure (4 x 10 x 2,5). De cijfers tellen voor 25% mee in de totaalscore van de selectie. Het gaat nadrukkelijk alleen om de cijfers voor de School Examens (SE). 
 • Heb je al eindexamen gedaan? Dan voer je je schoolexamencijfers (SE-cijfers) in en lever je je eindexamencijferlijst aan. 
 • Heb je een hbo-propedeuse? Dan gelden de cijfers voor de vwo-certificaten voor Wiskunde-B en Natuurkunde samen met de havo schoolexamencijfers (SE-cijfers) voor Nederlands en Engels. Lever een kopie van de certificaten en de eindexamencijferlijst aan. 
 • Heb je tijdens de selectieprocedure nog een deficiëntie voor één of meerdere vakken die onderdeel uitmaken van de selectie? Dan kan je gewoon deelnemen aan de selectieprocedure. Het ontbrekende cijfer zal echter niet meetellen in de selectieprocedure, waardoor je op dit onderdeel niet de maximale score kunt behalen. Voor de definitieve inschrijving moet je wel voldoen aan de toelatingseisen en dus je deficiënties hebben weggewerkt.
 • Heb je 6-vwo deelcertificaten, dan vul je deze in. Ontbreken er cijfers die gevraagd worden, dan laat je dit cijfer open en zal het meetellen voor 0 punten. Bedenk wel dat je bij je definitieve inschrijving aan de TU Delft ‘gewoon’ moet voldoen aan alle TU Delft ingangseisen (zoals Natuurkunde en Wiskunde vwo N&T). 

Als bewijs vragen we je om het door je middelbare school ondertekende formulier cijferlijst als pdf in te sturen. Deze cijferlijst moet gewaarmerkt zijn met een handtekening en stempel van school. Als cijfers niet goed zijn ingevoerd, worden ze niet meegeteld in de selectieprocedure. Kun je geen formulier van je middelbare school overleggen, dan neem je contact op met de selectiecommissie (selectie-bk@tudelft.nl). Eventuele deelcertificaten in plaats van middelbare schoolcijfers kun je toevoegen aan de cijferlijst (maak er één pdf van).
Buitenlandse diploma Kandidaten met een internationaal diploma moeten zich ook online aanmelden bij de TU Delft, om te bepalen of ze toelaatbaar zijn. Meer informatie over een internationaal diploma en toelating vind je hier.

Opdracht : Interpretatie van een Bouwkundig Project 
Tussen 15 januari 2023 en 1 februari 2023 komen een aantal  bouwkundige projecten beschikbaar in de online course. Je dient hieruit één project te selecteren en hierover een opdracht te maken. 
Je dient de opdracht in te leveren in pdf-format van maximaal 5 MB. 
De precieze opdracht wordt tussen 15 januari 2023  en 1 februari 2023 gepubliceerd in de online course.

De deadline voor het opleveren van de opdracht is 1 maart 2023 23:59 u.

Rangorde en uitslag

Op basis van de individuele scores wordt er een ranglijst bepaald van 1 tot aan het getal dat overeenkomt met het aantal kandidaten. De kandidaat met de meeste punten krijgt het laagste rangnummer, de kandidaat met de minste punten het hoogste rangnummer. Indien er kandidaten met dezelfde score zijn, dan zal de score op de 6-vwo cijfers bepalend zijn voor de volgorde op de ranglijst. 

De ranglijst wordt doorgegeven aan Studielink, die de kandidaten midden april 2023 zal informeren over hun rangnummer. Houd vanaf april geregeld je e-mail, inclusief je spam box, in de gaten of je een bericht hebt gekregen van Studielink of log in op hun website. Doe dit ook in je vakantie!

Kijk voor meer informatie op de pagina Ranking en uitslag of bekijk het Tijdpad om een duidelijk overzicht te krijgen van alle belangrijke data.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de selectieprocedure, stel je vraag dan via selectie-bk@tudelft.nl.