Selectie Bouwkunde

Voor de opleiding Bouwkunde is een numerus fixus ingesteld. Voor het academisch jaar 2022-2023 worden alle 400 beschikbare plaatsen in de opleiding toegewezen via een decentrale selectieprocedure.  Het selectieproces kan een uitdaging zijn, zeker in de periode dat je ook eindexamen moet doen. Zorg dat je je goed voorbereid als je een keuze maakt voor een studie en je je wilt inschrijven. Hier zijn enkele tips die je daarbij kunnen helpen:

 • Weet zeker dat Bouwkunde aan de TU Delft de goede keuze is voor jou. Bezoek online open dagen, doe mee aan een (online) meeloopdag, lees de informatie op onze website en in de brochure goed door en praat met docenten, familie en vrienden over je keuze.
 • Lees de toelatingseisen goed door zodat je zeker weet dat je je voor deze studie kan aanmelden.
 • Lees de selectieprocedure goed door zodat je weet wat er wanneer van je gevraagd wordt. De uiterste deadline voor de aanmelding voor de studie in Studielink is 15 januari 2022. De uiterste deadline voor het aanleveren van de gevraagde opdrachten en onderdelen is 1 maart 2022.
 • Lees de procedure goed door. Als je je via Studielink hebt ingeschreven ontvang je na 15 januari 2022 een uitnodigingsmail met nadere instructies over het inleveren van de gevraagde onderdelen. De uitnodigingsmail zal naar je mailadres gestuurd worden, zoals je deze in Studielink hebt ingevuld.
 • Wacht niet tot de laatste minuut met het inleveren. Als je wacht tot de laatste minuut, heb je geen speling meer als dingen fout gaan. Onderdelen die niet op tijd worden ingeleverd, worden niet meegenomen in de selectieprocedure. Lever je op tijd in, dan kan je fouten nog herstellen.

Procedure 2022/2023

De selectieprocedure voor het studiejaar 2022/2023 bestaat uit drie onderdelen:

 1. 6-vwo cijfers
 2. online opdracht ‘Analyse van een architectonisch project’
 3. online opdracht ‘Analyse van een stedenbouwkundig/landschappelijk project’

Deel 1: 6-vwo cijfers
Voer de gemiddelde cijfers van het Schriftelijk Examen VWO-6 per 15 januari 2022 van de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde B en Natuurkunde in bij de Online course. De deadline voor het leveren van deze cijfers is 1 maart 2022.

 • Zat je in het schooljaar 2020-2021 in 5-vwo? En zit je gedurende de selectieprocedure in je examenjaar (6-vwo)? Voer dan je ‘gemiddelde SE-cijfers tot 15 januari 2022’ voor deze vakken in. Daarnaast moet je een door je school gewaarmerkte cijferlijst aanleveren. We vragen je om deze cijfers met een nauwkeurigheid van één decimaal aan te leveren. De cijfers worden met een factor 2,5 vermenigvuldigd, waardoor je maximaal 100 punten kunt krijgen voor dit onderdeel van de selectieprocedure (4 x 10 x 2,5). De cijfers tellen voor 25% mee in de totaalscore van de selectie. Het gaat nadrukkelijk alleen om de cijfers voor de School Examens (SE). 
 • Heb je al eindexamen gedaan? Dan voer je je schoolexamencijfers (SE-cijfers) in en lever je je eindexamencijferlijst aan. 
 • Heb je een hbo-propedeuse? Dan gelden de cijfers voor de vwo-certificaten voor Wiskunde-B en Natuurkunde samen met de havo schoolexamencijfers (SE-cijfers) voor Nederlands en Engels. Lever een kopie van de certificaten en de eindexamencijferlijst aan. 
 • Heb je tijdens de selectieprocedure nog een deficiëntie voor één of meerdere vakken die onderdeel uitmaken van de selectie? Dan kan je gewoon deelnemen aan de selectieprocedure. Het ontbrekende cijfer zal echter niet meetellen in de selectieprocedure, waardoor je op dit onderdeel niet de maximale score kunt behalen. Voor de definitieve inschrijving moet je wel voldoen aan de toelatingseisen en dus je deficiënties hebben weggewerkt.
 • Heb je 6-vwo deelcertificaten, dan vul je deze in. Ontbreken er cijfers die gevraagd worden, dan laat je dit cijfer open en zal het meetellen voor 0 punten. Bedenk wel dat je bij je definitieve inschrijving aan de TU Delft ‘gewoon’ moet voldoen aan alle TU Delft ingangseisen (zoals Natuurkunde en Wiskunde vwo N&T). 

Als bewijs vragen we je om het door je middelbare school ondertekende formulier cijferlijst als pdf in te sturen. Deze cijferlijst moet gewaarmerkt zijn met een handtekening en stempel van school. Als cijfers niet goed zijn ingevoerd, worden ze niet meegeteld in de selectieprocedure. Kun je geen formulier van je middelbare school overleggen, dan neem je contact op met de selectiecommissie (selectie-bk@tudelft.nl). Eventuele deelcertificaten in plaats van middelbare schoolcijfers kun je toevoegen aan de cijferlijst (maak er één pdf van).
Buitenlandse diploma Kandidaten met een internationaal diploma moeten zich ook online aanmelden bij de TU Delft, om te bepalen of ze toelaatbaar zijn. Meer informatie over een internationaal diploma en toelating vind je hier.

Deel 2: opdracht ‘Analyse van een architectonisch project’
Na 15 januari 2022 krijg je via de mail 10 architectonische projecten waar je uit kan kiezen. Kies uit deze voorbeelden één project, dat je gaat analyseren. Verzamel zelf beelden en/of kaartmateriaal van het door jou gekozen project. Alle voorbeelden kun je trouwens ook zelf gemakkelijk bezoeken! 
Wat vind jij belangrijke elementen van dit project? Wat valt je op aan de vormgeving, de indeling, de constructie, de materialen, etc.? Vat je ideeën in (een) tekening(en) en maak zo jouw eigen visuele abstractie* van het project. Zet deze tekening(en) op één A4 (staand formaat). Dit A4’tje met de zelfgemaakte tekening(en) moet je uploaden in pdf-format (max. 1MB). Vergeet niet de naam van het project en de titels, legenda en noordpijl van de afzonderlijke tekeningen (indien van toepassing) op je A4’tje te vermelden. Zorg ervoor dat je werk goed leesbaar is. Liever minder tekeningen die duidelijk zijn, dan veel onleesbare tekeningen. Je wordt daarnaast ook gevraagd om een korte toelichting bij je visual te schrijven, waarin je moet uitleggen waarom je dat getekend hebt. 
Deel 3: opdracht ‘Analyse van een stedenbouwkundig/landschappelijk project‘
Na 15 januari 2022 ontvang je ook 10 stedenbouwkundige/landschappelijke projecten. Kies uit deze voorbeelden één project, dat je gaat analyseren. Verzamel zelf beelden en/of kaartmateriaal van het door jou gekozen project. Vat je ideeën in (een) tekening(en) en maak zo jouw eigen visuele abstractie* van het project. Zet deze tekening(en) op één A4 (staand formaat). Dit A4’tje met de zelfgemaakte tekening(en) moet je uploaden in pdf-format (max. 1MB). Naast de visual zal je ook gevraagd worden om een mini essay te schrijven welke maatschappelijke ontwikkelingen en/of vraagstukken, die van toepassing zijn in het project, je motiveren om Bouwkunde te gaan studeren. 

Beoordelingscriteria van de online opdrachten

De ingezonden opdrachten 2 en 3 worden door verschillende bouwkundedocenten anoniem beoordeeld, onafhankelijk van elkaar. Elke docent zal slechts één opdracht per kandidaat beoordelen, en elke opdracht wordt door twee verschillende docenten beoordeeld, zodat elke kandidaat voor de opdrachten door in totaal vier verschillende docenten onafhankelijk van elkaar zal worden beoordeeld. 

De totaalscore zal bestaan uit een optelling van de scores van de drie onderdelen. De beoordelingscriteria bij het beoordelen van de opdrachten zijn:

0 pnt = niet aanwezig  
1 pnt = slecht 
2 pnt = zwak/matig 
3 pnt = voldoende  
4 pnt = goed  
5 pnt = zeer goed

Deel 2: Analyse architectonisch project (75 punten x 2 beoordelaars = 150 punten) 
Criterium 1 (max. 30 pnt): de visuals (weging = x6; 0-5 pnt) 
Criterium 2 (max. 30 pnt): inhoudelijke uitleg van de visual (weging = x6; 0-5 pnt) 
Criterium 3 (max. 15 pnt): kwaliteit argumentatiestijl en formulering (weging = x3; 0-5 pnt) 

Deel 3: Analyse stedenbouwkundig/landschapsarchitectonisch project (75 punten x 2 beoordelaars = 150 punten) 
Criterium 1 (max. 30 pnt): de visuals (weging = x6; 0-5 pnt) 
Criterium 2 (max. 25 pnt): mini essay, duiding van de maatschappelijke opgave in relatie tot de motivatie (weging = x5; 0-5 pnt) 
Criterium 3 (max. 20 pnt): kwaliteit argumentatiestijl en formulering (weging = x4; 0-5 pnt)

Onderdeel Puntenverdeling Maximaal aantal punten 
6-vwo cijfers2,5 x cijfertotaal100
Analyse opdracht architectuur2 beoordelaars x 75150
Analyse opdracht stedenbouw/landschap2 beoordelaars x 75150
Totaal400 

Rangorde en uitslag

Op basis van de individuele scores wordt er een ranglijst bepaald van 1 tot aan het getal dat overeenkomt met het aantal kandidaten. De kandidaat met de meeste punten krijgt het laagste rangnummer, de kandidaat met de minste punten het hoogste rangnummer. Indien er kandidaten met dezelfde score zijn, dan zal de score op de 6-vwo cijfers bepalend zijn voor de volgorde op de ranglijst. 

De ranglijst wordt doorgegeven aan Studielink, die de kandidaten midden april 2022 zal informeren over hun rangnummer. Houd vanaf april geregeld je e-mail, inclusief je spam box, in de gaten of je een bericht hebt gekregen van Studielink of log in op hun website. Doe dit ook in je vakantie! 

Kijk voor meer informatie op de pagina Ranking en uitslag of bekijk het Tijdpad om een duidelijk overzicht te krijgen van alle belangrijke data.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de selectieprocedure, stel je vraag dan via selectie-bk@tudelft.nl.

/* */