Ranking en uitslag

Op basis van de vwo-cijfers (1/4 van het totaal) en de beoordeling van de online opdracht (3/4 van het totaal), wordt een ranglijst opgesteld. De kandidaat met de meeste punten krijgt het laagste rangnummer, de kandidaat met de minste punten het hoogste rangnummer.

Wat als je bij de eerste 450 kandidaten hoort?

Als je rangnummer binnen de capaciteit valt (rangnummers 1 tot en met 450), dan ontvang je van Studielink een plaatsingsbewijs voor de studie Bouwkunde. Je hebt dan twee weken om dit plaatsingsbewijs te accepteren; hierna vervalt je plaatsingsbewijs. Als je je plaatsingsbewijs niet accepteert binnen die twee weken, dan kun je geen Bouwkunde studeren in het studiejaar 2023-2024.

Vervolgens moet je nog voldoen aan de toelatingseisen en je inschrijving afronden. Je bent pas officieel ingeschreven wanneer je voldaan hebt aan de toelatingseisen en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. 

Meer informatie over inschrijving aan de TU Delft vind je op: www.csa.tudelft.nl

Heb je een rangnummer hoger dan 450

Als je rangnummer hoger is dan 450 dan blijf je op de lijst van kandidaten voor de opleiding Bouwkunde. Als er kandidaten zijn die hun plaatsingsbewijs niet accepteren of niet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden (bijvoorbeeld omdat ze geen diploma halen) dan worden nieuwe kandidaten toegelaten, vanaf nummer 451. De ervaring leert dat van de eerste 450 kandidaten er een aantal afvallen. Doordat leerlingen voor twee numerus fixus opleidingen een selectieprocedure kunnen doorlopen, is de kans groot dat een aantal kandidaten afvalt van de eerste 450. Ook begin juli zullen er nog kandidaten afvallen, omdat ze hun vwo-diploma niet behaald hebben. Het is dus aannemelijk dat kandidaten met een rangnummer hoger dan 450 alsnog kunnen worden toegelaten. 

Tot wanneer worden plaatsingsbewijzen uitgereikt?

Tot 15 augustus 2023 worden er plaatsingsbewijzen uitgedeeld. Als je een bewijs van toelating tussen 15 juli en 15 augustus krijgt, dan moet je binnen 2 weken aantonen dat je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Blijf je e-mail dus goed in de gaten houden!

Heb je vorig jaar meegedaan aan de selectie en je plaatsing niet geaccepteerd?

Heb je vorig jaar meegedaan aan de selectie van Bouwkunde en heb je je plaatsing niet geaccepteerd of heb je je uiteindelijk niet ingeschreven, dan moet je dit jaar opnieuw meedoen aan de selectieprocedure.

Hoe krijg in mijn rangnummer?

De ranglijst wordt doorgegeven aan Studielink, die de kandidaten midden april 2023 zal informeren over hun rangnummer. Houd vanaf april geregeld je e-mail, inclusief je spam box, in de gaten of je een bericht hebt gekregen van Studielink of log in op hun website. Doe dit ook in je vakantie! 

Ik heb mijn plaatsingsbewijs geaccepteerd. Hoe moet ik mijn inschrijving verder afronden?

Je moet nu nog voldoen aan de toelatingseisen. Je bent pas officieel ingeschreven wanneer je voldaan hebt aan de toelatingseisen en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Meer informatie hierover vind je op: www.csa.tudelft.nl.

Wat als het dit jaar niet lukt?

Als het dit jaar niet lukt om geselecteerd te worden voor de studie Bouwkunde of als je je eindexamen niet haalt, kun je volgend jaar opnieuw meedoen aan de selectieprocedure. In totaal heb je drie selectiepogingen. Controleer hiervoor bij Studielink je ‘historische deelnames’. Als je zakt voor je examen, kun je de opleiding vragen om je deelname aan de selectie van dit jaar ongedaan te maken, zodat je geen selectiepoging verbruikt.