Vakgebied

De bacheloropleiding Bouwkunde is breed opgezet, zodat je kennis maakt met de verschillende vakgebieden. Denk aan architectuur, bouwtechnologie, stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur, bouwmanagement, vastgoedbeheer, geo-informatica.

Architectuur, stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur

Bij deze vakgebieden, waar het ruimtelijk ontwerpen centraal staat, gaat het om het ontwikkelen van plannen voor de gebouwde omgeving - gebouwen, steden, regio's - en ongebouwde omgeving - tuinen, parken, landschappen.

Bouwtechnologie

Bij bouwtechnologie draait het om de technische kanten van het vak. Denk bijvoorbeeld aan draag- en bouw-constructies, productontwikkeling, materiaalgebruik, installaties, bouwfysica en milieutechniek.

Management in the Built Environment

Dit vakgebied richt zich op de procesmatige aspecten van de bouwkunde, zoals planning, management, haalbaarheid, uitvoering en beheer.

Geo-informatica

Dit vakgebied gaat in op de analyse, acquisitie, management en visualisatie van geografische data, waarmee de gebouwde en ongebouwde omgeving worden onderzocht en begrepen.


Ga verder naar De opleiding