Veelgestelde vragen

Toelating

Is de studie moeilijk?

Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd nog, maar als je direct punten laat liggen is het moeilijker om deze later in het jaar in te halen. Het tempo ligt op de universiteit een stuk hoger dan op het vwo, dus houd hier rekening mee.

Bouwkunde is net als veel technische studies niet een typische 9-5 studie. De studie kost veel tijd en heeft pieken en dalen omdat er gewerkt wordt met verschillende manieren van lesgeven en toetsen. Het projectonderwijs is altijd intensief vooral rondom tussen- en eindpresentaties. Elke eerste- en tweedejaars module (project/vak) kent slechts één reguliere tentamenkans en één herkansingsmogelijkheid per jaar.

Wanneer je je vwo-examens met een voldoende hebt afgesloten, is de kans groot dat je voldoende kan meekomen met de vakken hier op Bouwkunde. De studie kost gemiddeld 42 uur per week.

Verschillen tussen opleidingen

Wat is het verschil tussen Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen/ Civiele Techniek?

Bij Bouwkunde leer je vooral hoe je een gebouw en de gebouwde omgeving kunt ontwerpen en onderzoeken. Het techniekonderwijs tijdens je studie staat in dienst van dit bouwkundig ontwerp en onderzoek. Verder schenkt de opleiding ook veel aandacht aan geschiedenis, samenleving, cultuur, proces (van programma van eisen tot en met beheer) en praktijk. Bij Industrieel Ontwerpen draait het om het ontwerpen en maken van dagelijkse gebruiksvoorwerpen, terwijl je je bij Civiele Techniek richt op de technische basis van weg- en waterbouw en gebouwen. Bij Civiele Techniek krijg je veel meer technische vakken (zoals wiskunde, mechanica en constructieleer) dan bij Bouwkunde.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

In Delft ligt de focus bij de studie veelal op het ontwerp van het gebouw en de gebouwde omgeving. In Eindhoven ligt de focus meer op de techniek. Om een goede keuze te maken is het aan te raden dat je ook in Eindhoven een Open Dag of meeloopdag bezoekt.   

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en op hbo-niveau?

Het grote verschil tussen een universiteit en een hogeschool is het soort onderwijs. Universiteiten zijn wetenschappelijk en ontwikkelingsgericht, terwijl hogescholen beroepsopleidingen zijn en daardoor een veel praktijkgerichtere insteek hebben. Universitair geschoolde ontwerpers zijn analytisch en methodisch ingesteld, zijn onderzoeks-minded, kunnen ontwerpkeuzes goed onderbouwen, en kunnen hun ontwerpen kritisch evalueren en positioneren. Zij zijn in staat om in (geschreven en gesproken) woord en in beeld hun ontwerp- en onderzoeksresultaten te presenteren. Op het hbo richt je je voornamelijk op het uitwerken van de technische kant van een ontwerp. Academici ontwikkelen kennis, hbo’ers passen kennis toe.

Kun je 2 opleidingen tegelijk doen?

Dat is best lastig vanwege de vele contacturen in Delft. Zeker in het eerste jaar van de bachelor zit de week behoorlijk vol met colleges, practica en werkgroepen en er is daarom weinig ruimte voor een tweede opleiding. Combineren van 2 masters gebeurt soms wel. De studieadviseur of studentendecaan kan je hierover adviseren. 

Verdeling man/vrouw

Wat is de verdeling man/vrouw binnen de studie?

Bij Bouwkunde is de verhouding man/vrouw ongeveer 50/50.  

Opleidingsprogramma

Waar vind ik informatie over de vakken die ik straks krijg?

Op de website van de opleiding staan overzichten van de vakken in de bacheloropleidingen. Je kunt alle afzonderlijke vakken van onze opleidingen vinden in de online studiegids. Ben je benieuwd naar eerstejaars colleges? Ga dan naar OpenCourseWare, waar je video-opnames van de colleges van de vakken kunt bekijken. 

Hoeveel Wiskunde/Natuurkunde krijg ik in het eerste jaar?

Je krijgt op Bouwkunde geen losse wis- en natuurkunde vakken. Alle kennis hiervan leer je bij andere vakken geïntegreerd zoals in de leerlijnen Technologie (toegepaste mechanica, bouwfysica) en Academische Vaardigheden (statistiek). Wanneer je je vwo-examen met een voldoende voor wiskunde hebt afgesloten is de kans groot dat je goed kunt meekomen met de vakken hier op Bouwkunde. 

In welke taal zijn de boeken geschreven?

De boeken zijn voornamelijk in het Nederlands en sommige in het Engels.

In welke taal wordt college gegeven?

In het Nederlands voor bijna alle bacheloropleidingen, Engels voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Applied Earth Sciences en alle masteropleidingen. Sommige werkcolleges, practica en projecten worden echter door een Engelssprekende docent begeleid. Je kunt je tentamens tijdens de bachelor wel altijd in het Nederlands krijgen en ook beantwoorden.   

Wat zijn de collegetijden?

1e uur 08:45 uur - 09:30 uur
2e uur 09:45 uur - 10:30 uur
3e uur 10:45 uur - 11:30 uur
4e uur 11:45 uur - 12:30 uur
Pauze
5e uur 13:45 uur - 14:30 uur
6e uur 14:45 uur - 15:30 uur
7e uur 15:45 uur - 16:30 uur
8e uur 16:45 uur - 17:30 uur
9e uur 17.45 uur - 18.30 uur
10e uur 18:45 uur - 19:30 uur

Dit betekent niet dat je 10 uur college per dag hebt: je rooster kun je vinden op roosters.tudelft.nl

Ik kan niet goed handtekenen, is dat een probleem?

In je eerste jaar krijg je het vak Overdracht en Vorm. Bij dit vak krijg je ook les in handtekenen. Het gaat er hierbij niet om dat je mooi kan tekenen, maar wel dat je een idee of vorm leert over te brengen. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om bij projecten gebruik te maken van 3D modelleren op de computer. 

Hoeveel vakantie heb ik?

In de academische jaarkalender staan de vakantiedagen (in groen), op deze dagen vinden geen tentamens of colleges plaats. De eerste twee weken van de zomervakantie (week 5.1 en 5.2) vinden op Bouwkunde de herkansingsateliers plaats van de ontwerpprojecten voor studenten die hun ontwerpprojecten (net) niet gehaald hebben. Er zijn ongeveer 10 weken vakantie en enkele feestdagen. Veel studenten gebruiken een deel van deze dagen om zich voor te bereiden op (her)tentamens of door aan verslagen te werken. Van een echte vakantie is op de universiteit dus niet helemaal sprake.

Het begin van de opleiding

Wat komt er op mij af aan het begin van de studie?

Aan het begin van je studie komt er veel op je af. Je moet een hoop keuzes maken. Ga je op kamers of blijf je thuis? Hoe ga je je studie bekostigen? Je eerste colleges, tentamens en opdrachten. Word je lid van een (sport)vereniging? Een handig steuntje hierbij is de website www.welkom.tudelft.nl met handige informatie, links en een introfilmpje.

In het eerste jaar maak je kennis met het vakgebied. Het jaar is opgedeeld in periodes van elk 10 weken (kwartalen) waarbij je maximaal twee vakken tegelijk volgt. Zo kun je je goed focussen op het onderwerp en het vak waar je op dat moment mee bezig bent. Je krijgt projectonderwijs (ontwerpopdrachten), hoorcolleges met inspirerende voorbeelden, colleges over geschiedenis en techniek en practica met analyse-, schrijf- en/of onderzoeksopdrachten. Ongeveer 70% van de studietijd bestaat uit zelfstudie (naast de 30% contacttijd met een docent). Ook de zelfstudietijd breng je voor een groot deel door op de faculteit Bouwkunde: bijvoorbeeld op atelier, of in de bibliotheek, vaak met je groepsgenoten. 

Wat heb ik nodig

Heb ik een laptop nodig?

Ja, een computer wordt in het Bouwkunde onderwijs gebruikt als ontwerpmiddel; denk bijvoorbeeld aan het gebruik van verschillende 3D-modelleerprogramma’s. Je wordt geacht je computer zelf mee te nemen naar de les. Ook voor het maken van je verslagen, voor het inschrijven voor vakken en de toegang tot ons onderwijssupportsysteem Blackboard is een computer onontbeerlijk. 

Schaf je je computer aan via het Laptopproject, dan heb je 3 jaar garantie en is er uitgebreide support op de campus bij problemen. Speciaal voor Bouwkundestudenten is er support op de faculteit, voor hardware-diagnoses, het installeren van printers, en bij problemen met internet of software. Alle informatie over de laptop krijg je bij je inschrijfformulier meegestuurd.

Tentamens

Hoe worden tentamens afgenomen?

Tentamens op de TU Delft worden zowel schriftelijk als digitaal afgenomen. Dit verschilt per vak. Je kunt dit vinden in de digitale studiegids.

Bij Bouwkunde wordt gebruik gemaakt van verschillende toetsvormen: de voornaamste zijn tentamens, verslagen, papers, en presentaties. Het ontwerponderwijs is een belangrijk deel van het onderwijsprogramma. Ontwerp(eind)presentaties bestaan doorgaans uit een mondelinge toelichting bij de ontwerptekeningen, maquettes en soms ook animaties, computermodellen en (computer)berekeningen. Tijdens de wekelijkse ontwerpbegeleiding wordt je ondersteund bij je ontwerpproces en worden de gestelde (beoordelings)criteria goed besproken. Ook worden sommige vakken getoetst door middel van een verslag of een paper. Net zoals bij een ontwerpproject zijn hiervoor criteria geformuleerd waaraan je verslag of paper getoetst wordt.

Begeleiding

Is er studiebegeleiding?

Er is studiebegeleiding in allerlei vormen beschikbaar. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding van studentmentoren en studieadviseurs, training en ondersteunende software. Je hebt op de universiteit wel zelf een actieve rol in het gebruik maken van de voorzieningen of bij het om hulp vragen.

Alle bacheloropleidingen aan de TU Delft hebben een mentorensysteem waarbij de eerstejaars worden ingedeeld in mentorgroepen. Als je vragen hebt over je studie of studeren in Delft dan is je mentor een goed eerste aanspreekpunt. Als je andere vragen hebt, bijvoorbeeld over persoonlijke omstandigheden waardoor je studievertraging dreigt op te lopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur van je opleiding. Kijk voor meer informatie op www.careerandcounsellingservices.tudelft.nl.

Buitenland

Kan ik tijdens mijn studie naar het buitenland?

Ja, bijvoorbeeld tijdens je bachelor in je minorruimte in het derde jaar door mee te doen aan een uitwisselingsprogramma of tijdens je afstuderen. Je kunt ook naar het buitenland voor een studiereis of een stage. Je master kun je ook (deels) in het buitenland doen. Kijk op buitenland.tudelft.nl voor meer informatie.

Op kamers

Kan ik makkelijk een kamer krijgen en hoe regel ik dat?

Hoe eerder je bent ingeschreven hoe groter de kans dat je snel een kamer hebt. Schrijf je dus op tijd in bij bijvoorbeeld DUWO (de grootste verhuurder van studentenkamers in Delft). Meer informatie over op kamers gaan vind je hier.

Verenigingen

Wat is het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging?

Elke opleiding aan de TU Delft heeft een eigen studievereniging. De studievereniging behartigt de belangen van studenten, organiseert studiegerelateerde activiteiten, zoals studiereizen, lezingen en excursies en zorgt voor gezelligheid. Studentenverenigingen zijn niet verbonden aan een opleiding of aan de TU Delft. Je kunt ze meer zien als externe gezelligheidsverenigingen. Je hebt allerlei soorten studentenverenigingen, algemene verenigingen, maar ook op het gebied van cultuur, sport en politiek. 

Moet ik lid worden van een studievereniging?

Studieverenigingen hebben veel te bieden. Van het behartigen van je belangen, regelen van korting voor studieboeken, gezelligheid tot leuke studietripjes. Je bent niet verplicht lid te worden van een studievereniging, maar het is zeker aan te raden. 

D.B.S.G. Stylos is met 2000 leden de grootste studievereniging van Delft. Als lid van Stylos krijg je 4x per jaar de pantheon thuisgestuurd, een magazine over architectuur en de activiteiten die Stylos organiseert. Verder krijg je als lid korting op heel veel activiteiten: excursies, lezingen, workshops enz.

Als je het leuk vindt om je naast je studie te verbreden, kun je bij Stylos in verschillende commissies zitting nemen. Voor meer info bezoek de website www.stylos.nl.

Honours Programme

Kan ik naast mijn studie extra kennis opdoen?

Voor studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Dit is onderwijs bovenop de reguliere opleiding. Het geeft je de kans om extra kennis op te doen in of buiten je vakgebied en je persoonlijk te ontwikkelen, maar ook om eens samen te werken met studenten van andere studies.

Numerus Fixus Bachelor Bouwkunde

In mijn geval ontbreken er een aantal cijfers (opdracht 1) tijdens de selectieprocedure, wat moet ik doen?

In onze handleiding staat hier de volgende informatie over vermeld: “Ontbreken er cijfers die gevraagd worden, dan laat je dit cijfer open en zal het meetellen voor 0 punten. Bedenk wel dat je bij je definitieve inschrijving aan de TU Delft ‘gewoon’ moet voldoen aan alle TU Delft-ingangseisen (zoals Natuurkunde en Wiskunde vwo N&T)."

Helaas zal dit een ‘nadelig effect’ hebben op jouw rangnummer. Ontbreken er cijfers die gevraagd worden (bijvoorbeeld Wiskunde B), dan laat je dit cijfer open en zal het meetellen voor 0 punten. Hierdoor heb je voor het cijferonderdeel een wat lagere score, maar dit onderdeel telt maar voor 25% mee voor de eindscore. Dus als je de opdrachten goed maakt, kun je nog steeds een hoge eindscore halen.

Is er meer informatie beschikbaar voor het maken van opdracht 2 en 3 van de selectieprocedure (zoals voorbeelden)?

Wij kunnen helaas geen verdere toelichting geven op de opdrachten of voorbeelden sturen. Het is de bedoeling dat je zelf aan de slag gaat op basis van de tekst in onze handleiding. Hierin is onder andere een rood kader met extra uitleg over de visuele abstracties opgenomen.

Als iets niet helemaal duidelijk voor je is of je iets niet zeker weet, is het de bedoeling dat je dit zelf verder uitzoekt. Dit is ook onderdeel van de opdracht. We raden het je aan om zelf onderzoek te doen naar het project van je keuze en te kijken wat je over dat project kunt vinden. Dat kan helpen met erachter te komen hoe je de opdracht kan aanpakken.

Mogen opdracht 2 en 3 van de selectieprocedure ook digitaal worden gemaakt?

We willen je graag adviseren om de tekeningen met de hand te maken. Het is uiteraard niet 'verplicht' om dit te doen, maar tekeningen die met de hand zijn gemaakt hebben onze voorkeur. Het met de hand of digitaal maken van deze opdrachten heeft echter geen invloed op de behaalde score.

Ik ben tijdens de selectieprocedure in het buitenland, is dit een probleem?

Nee, dit is geen probleem. In de handleiding staat de volgende informatie vermeld: "Na 15 januari 2021 krijgt iedereen die zich heeft aangemeld van de faculteit per e-mail een uitnodiging met een link en persoonlijke inlog voor het online invullen van je 5-vwo cijfers (opdracht 1) en twee andere online opdrachten". Dit betekent dat de procedure ook vanuit het buitenland kan worden uitgevoerd, je hoeft dus niet fysiek op onze faculteit aanwezig te zijn.    

Let op: studenten in het buitenland hebben nog wel eens te maken met ‘beperkte middelen’ (zoals een slechte internetverbinding). Houd hier dus rekening mee, er kunnen namelijk geen uitzonderingen worden gemaakt. Wij werken met een strikte deadline.

Ik beschik over een Nederlandse vooropleiding, maar het lukt mij niet om uiterlijk 15 juli 2021, 23:59u aan te kunnen tonen dat ik aan de toelatingsvoorwaarden voldoe. Hoe kan ik om uitstel vragen?

Wij zijn helaas niet bevoegd om hierover te oordelen, en kunnen je daarom geen uitstel geven. Je moet uiterlijk 15 juli 2021, 23.59u CEST, aantonen dat je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Als je hier niet uiterlijk 15 juli aan kan voldoen, is het mogelijk om via het Contact Centre uitstel aan te vragen. Dit uitstel kan tot uiterlijk 15 augustus  worden verleend. Je kunt dit uitstelverzoek indienen via contact-centre@esa.tudelft.nl.

Is er meer informatie beschikbaar over het aantal aanmeldingen dat jullie in voorgaande jaren hebben ontvangen? Op basis hiervan wil ik mijn kansen inschatten.

Er zijn dit jaar (net als de afgelopen jaren) weer 400 beschikbare plaatsen. Is je rangnummer hoger dan de beschikbare capaciteit (boven de 400), dan kom je voorlopig op de wachtlijst. Zodra er plekken openvallen doordat kandidaten hun plaatsingsbewijs niet accepteren, hun diploma niet halen of om andere redenen, worden er nieuwe plaatsingsbewijzen uitgedeeld op volgorde van de rangnummers. Houd je e-mail dus goed in de gaten. Tot 15 augustus 2021 worden er plaatsingsbewijzen uitgedeeld.

Informatie selectieprocedure 2018-2019: In dit jaar hebben wij in totaal 921 aanmeldingen ontvangen. Van dit aantal hebben er uiteindelijk ongeveer 700 kandidaten daadwerkelijk aan de selectie meegedaan. Uiteindelijk is kandidaat-nummer 621 nog toegelaten.

Informatie selectieprocedure 2019-2020: Het afgelopen jaar hebben wij meer dan 900 aanmeldingen ontvangen. Van dit aantal hebben er uiteindelijk 756 kandidaten aan de selectie meegedaan. Uiteindelijk is kandidaat-nummer 569 nog toegelaten.

Let op: Aan de hand van deze gegevens kun je een inschatting maken van jouw kansen, al biedt dit natuurlijk geen garantie voor een toelating.

Ik heb een buitenlands diploma, hoe moet ik mij aanmelden?

Kandidaten met een internationaal diploma moeten zich ook online aanmelden bij de TU Delft om te bepalen of ze toelaatbaar zijn. Je dient je in dat geval zowel via Studielink als online via de TU Delft (Osiaan) vóór 15 januari 2021 aan te melden. Zie hier voor toelatingseisen en de exacte aanmeldprocedure voor studenten met een buitenlandse vooropleiding.

Studenten met een buitenlandse middelbare schoolopleiding leveren hun middelbare schoolcijfers dus aan gedurende het online TU Delft aanmeldproces, niet aan de faculteit Bouwkunde. Op de bovenstaande website vind je onder het kopje 'Admission Requirements' alle informatie omtrent het aanleveren van jouw cijfers.

Voor verdere vragen omtrent de aanmelding of toelaatbaarheid met een buitenlands diploma kun je een email sturen naar het Admission Office van de TU Delft: contactcentre-esa@tudelft.nl.

Is er een Engelstalige variant van jullie handleiding beschikbaar?

Nee, er is helaas geen Engelstalige variant van onze handleiding beschikbaar. 

Ik heb de vluchtelingen status, ik kan geen VWO cijferlijst opleveren, Wat kan ik hieraan doen?

Aspirant studenten met een vluchtelingenstatus melden hun situatie bij selectie-bk@tudelft.nl. In het geval geverifieerd kan worden dat de student inderdaad geen VWO cijferlijst, VWO cijfers, of VWO deelcertificaten kan opleveren, is de onderstaande regeling van toepassing:

  • Als bewijs vragen we de aspirant student om zowel een PDF van de vluchtelingenstatus als ook de cijferlijst  uit het land van herkomst te sturen naar selectie-bk@tudelft.nl.
  • ndien de student bezig is met het wegwerken van deficiënties via een cursus, opleiding, of ander schakelprogramma, vragen wij eveneens om een bewijs van deelname aan dat schakelprogramma te sturen naar selectie-bk@tudelft.nl.
  • In het geval de student deelneemt aan een schakelprogramma, krijgt de student voor de vakken waar nog geen resultaat voor behaald is het cijfer 6 toegekend. 

De deadline voor het aanleveren van deze documenten is  1 maart 2021, 23.59u CEST.
Let wel, dit geldt alleen voor studenten met een vluchtelingenstatus. Deze regeling is enkel geldig voor de selectieprocedure voor de Bachelor Bouwkunde 2021-2022.