Opleiding

Zelfrijdende auto’s, navigatie op je mobiel, persoonlijke aanbiedingen op basis van je surfgedrag, zorgrobots en het zoeken in films en plaatjes. Tijdens de bachelor Computer Science and Engineering leer je hoe je software ontwikkelt en data efficiënt verwerkt voor de intelligente systemen van nu en de toekomst.

Onderwijsprogramma

De bachelor Computer Science and Engineering is een intensieve studie, dus je moet bereid zijn om hard te werken. Gemiddeld besteed je 40 uur per week aan de studie, waarvan 10 uur colleges, 12 uur practica en projecten en 18 uur zelfstudie. Colleges en boeken zijn in het Engels.

Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken. In de eerste twee jaar volg je per periode negen weken college en de laatste week sluit je af met tentamens. Elke periode bestaat uit drie vakken: een fundamenteel vak, een meer toegepast vak en een praktisch vak (bijvoorbeeld een project).

Naast colleges heb je in het eerste en tweede jaar ook projecten, waarin je de theorie leert toepassen in de praktijk. Tijdens deze projecten leer je projectmatig werken. Als ingenieur moet je tenslotte kunnen samenwerken, presenteren en communiceren. Het derde jaar start je met een keuzeruimte: de zogenaamde minor. Uiteindelijk rond je de bacheloropleiding af met een afstudeerproject. Na de afronding van de studie mag je Bachelor of Science (BSc) achter je naam zetten.

Stage en naar het buitenland

Door ervaring op te doen in het buitenland ontwikkel je jezelf zowel persoonlijk als professioneel. Dit is interessant voor werkgevers in binnen- en buitenland. In de bacheloropleiding kun je voor je minor naar het buitenland gaan. Als je besluit om hierna een masteropleiding te volgen, dan heb je meer opties. Je kunt er dan in je master voor kiezen om in het buitenland vakken te volgen, stage te lopen of aan je thesisproject te werken.
Meer informatie over stage en naar het buitenland

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan voor erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

Wiskunde en Informatica Studievereniging ‘Christiaan Huygens’ (CH)

Christiaan Huygens is de studievereniging voor wiskunde- en informaticastudenten van de TU Delft. De vereniging behartigt de studiebelangen van studenten door middel van verschillende activiteiten, zoals het verkopen van studieboeken met korting, het beschikbaar stellen van oude tentamens, het monitoren van de onderwijskwaliteit en het oplossen van eventuele problemen in samenwerking met de docenten en studenten. Daarnaast biedt CH studenten de kans om in contact te komen met het bedrijfsleven. En uiteraard organiseert de vereniging ook gezelligheidsevenementen, excursies, symposia, studiereizen, borrels en ledenlunches.


Ga verder naar Het onderwijsprogrammaStudiebelasting per week

Colleges
10 uur

Projecten en practica
12 uur

Zelfstudie
18 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.