Toelatingseisen

De toelatingseisen voor de opleidingen zijn afhankelijk van de vooropleiding die je hebt gedaan en de bacheloropleiding die je wilt gaan doen. Hieronder worden de toelatingseisen uitgelegd en vind je meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Toelatingseisen per opleiding

Heb je een Nederlands vwo diploma? Bekijk in dit schema welke opleidingen je kunt volgen met jouw profiel. Met een Nederlands diploma ben je toelaatbaar voor de Tweetalige track of de Engelse track.

We raden studenten die (aantoonbaar) de Nederlandse taal beheersen aan om zich in te schrijven in Studielink voor de track Technische Informatica, Nederlands-Engels.

Heb je vragen over de tracks? Stuur dan een email naar selection-bsc-cse@tudelft.nl.

Moet je jouw profiel aanvullen met een of meerdere vakken (deficiënties)? Er zijn verschillende instellingen die cursussen verzorgen die hierop voorbereiden.  Kijk hier voor meer informatie over deficiënties.

Hbo- / wo-instroom

Heb je een propedeusediploma van een andere hbo- of wo-opleiding, dan is toelating tot het eerste jaar mogelijk mits je voldoet aan de wiskundenorm. Dit betekent dat je een certificaat wiskunde B op vwo 6 niveau moet hebben gehaald.
Meer informatie over hbo- / wo-instroom

Buitenlands diploma

Een buitenlands diploma geeft toegang tot de TU Delft als dit gelijkwaardig is aan het vwo-diploma en profiel. De TU stelt dit na de aanmelding vast. Met een buitenlands diploma moet je voldoen aan de Engelse taal eis om te starten met de Engelse track. Als je kan aantonen dat je aan de Nederlandse taal eis voldoet, is het ook mogelijk om je in te schrijven voor de Tweetalige track.

Meer informatie over toelating and aanmelding

Geen geldig diploma

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

  • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
  • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.
  • Een Nederlandstalige vooropleiding hebben gevolgd, en dus over voldoende uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands beschikken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Contact Centre E&SA, onder vermelding van Colloquium Doctum, via contactcentre-esa@tudelft.nl.Aanmeld deadline

15 januari
Numerus Fixus opleiding

Advies

Voor deze opleiding raden we een 7 of hoger voor Wiskunde B aan.