Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding Civiele Techniek duurt drie jaar en bestaat uit een mix van verschillende onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en de Bouwplaats. De lessen vinden plaats tussen 08:45 en 17:30. Een college duurt anderhalf uur.

In deze bachelor komen de vakgebieden aan het bod. Dit is logisch, aangezien je als civiel ingenieur van alle deelgebieden het nodige dient te weten.

Het studieprogramma van Civiele Techniek bestaat uit vier leerlijnen:

In elk kwartaal krijg je een wiskundevak, een mechanica- of constructief ontwerpen-vak, een toepassingsgericht vak (bijvoorbeeld Inleiding CT) en de bouwplaats. In een aantal vakken binnen de opleiding zit ook het maatschappelijke aspect verwerkt, waarbij goed duidelijk wordt met wie en wat je allemaal rekening moet houden tijdens een bouwproces. Deze structuur is voor het 1e en 2e  jaar identiek. De Bouwplaats staat elke week op je programma.

In het eerste jaar leg je de basis voor je technische kennis met wiskunde, mechanica en constructievakken. Je maakt kennis met de deelgebieden Bouw en Transport, vakgerelateerde software en soft skills als presenteren en rapporteren. Ook start je met het ontwerpen van constructies en (technisch) tekenwerk.

In je tweede jaar verbreed je je technische basiskennis onder meer met differentiaalvergelijkingen, dynamica, vloeistof- en constructiemechanica. Daarnaast maak je kennis met het deelgebied Water en leer je programmeren.

Je kiest een minor van zes maanden en drie specialisatievakken die je voorbereiden op de masteropleiding. Met een minor kun je je studie verbreden of verdiepen. Je toekomstige werkgevers zien graag dat je verder durft te kijken dan je eigen studierichting.

In het eerste semester van het derde bachelorjaar krijg je de vrijheid om een half jaar lang je horizon te verbreden en je te verdiepen in een onderwerp dat je aanspreekt. Op de manier waarop jij dat wilt. Of je kunt infrastructurele projecten verbeteren met behulp van logistiek of je kunt gerichte oplossingen bedenken voor duurzaamheidsvraagstukken op het gebied van water, energie, materialen en constructief ontwerpen. Maar je kunt ook voor een samenhangend vakkenpakket, een stage of een studie in het buitenland kiezen en op die wijze je wereld vergroten. Een goed gekozen minor helpt je om de carrièrerichting te vinden die bij je past óf te ontdekken welke master je na de bachelor wilt volgen. 
Meer informatie over Minors

Stage & naar het buitenland

Alleen tijdens je master kun je een stage volgen. Deze kies je dan als keuzevak. Je maakt kennis met technische, sociale, economische en organisatorische aspecten van de civieltechnische beroepspraktijk. Daarnaast leer je meer over een specifiek vakgebied en ontwikkel je sociale en communicatieve vaardigheden. De ideale stage is een mengeling van leren in de praktijk en verdieping. Je kunt stagelopen in Nederland, maar ook in het buitenland. De stages worden aangeboden door aannemers, adviesbureaus, ingenieursbureaus en overheidsinstanties bij het stagebureau van de faculteit.

Als student Civiele Techniek heb je verschillende mogelijkheden om (voor je studie) naar het buitenland te gaan. Een periode in het buitenland werken of studeren kun je doen als uitwisselingstudent, door stage te lopen of met een project. Met een ervaring in het buitenland ontwikkel je jezelf zowel persoonlijk als professioneel. Het maakt je aantrekkelijk voor werkgevers in binnen- en buitenland.
Meer informatie over Stage & naar het buitenland

Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.

Studiebelasting per week

Colleges
20 uur

Projecten en practica
8 uur

Zelfstudie
12 uur