Opleiding

Civiele ingenieurs werken internationaal aan grote en kleinere projecten die tot de verbeelding spreken; van het hoogste gebouw ter wereld in Dubai en de stormvloedkering bij New Orleans, tot de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Hieruit blijkt al dat civiele techniek drie belangrijke vakgebieden kent.

Vakgebied

Water

Word je waterexpert, dan weet je straks alles over afvalwaterbehandeling, irrigatietechnieken en rioleringen. Ook (zee)waterkeringen, landaanwinning, kustversterking, deltawerken en de zorg voor de juiste hoeveelheid water voor mens, natuur en landbouw zijn onderwerpen waar je graag mee aan de slag gaat. Gezien het veranderende klimaat en stijgende zeespiegel is de kennis van waterexperts voor veel mensen van levensbelang.

Bouw

Gebouwen, bruggen en tunnels moeten veilig zijn. Kunnen ze extreme weersomstandigheden aan? Zijn de juiste materialen gebruikt? Is de draagconstructie sterk genoeg? Verzakt de omgeving niet? Als civiel ingenieur ben jij verantwoordelijk voor de bouwtechniek en de bouwprocessen.

Transport

De wereldbevolking is explosief gegroeid. Bereikbaarheid is een probleem geworden. Hoeveel kilometer file zou er wereldwijd elke dag staan? Als civiel ingenieur gespecialiseerd in transport bedenk je innovatieve, boven- en ondergrondse oplossingen voor wegverkeer en treinvervoer. Effici√ęntie, doorstroming en capaciteit van bestaande vervoersnetten, maar ook nieuwe vervoersmethoden hebben daarbij jouw aandacht.


Ook de vakgebieden Geo-Engineering en Geoscience and Remote Sensing maken deel uit van de studie. Zo leer je welke processen er in de ondergrond spelen bij, bijvoorbeeld, de aanleg van een tunnel. Ook ontdek je hoe je satellietbeelden en sensoren kunt inzetten voor onderzoek naar o.a. de opwarming van de atmosfeer en kusterosie.

De vakken uit de bacheloropleiding geven je een introductie van het vakgebied. Daarnaast verdiep je met funderende vakken je kennis over Wiskunde en Mechanica.  De bachelor bereidt je in principe voor op het masterprogramma van Civiele Techniek met de daarbij behorende specialisaties. Kortom: met de bachelor leg je een basis voor je uiteindelijke specialisatie.

Onderwijsprogramma

Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken. In de eerste twee jaar volg je per periode acht weken college en de laatste twee weken sluit je af met tentamens. Tijdens een periode krijg je vier vakken. In de vijfde week van elke periode wordt per applicatievak de behandelde stof tussentijds digitaal getoetst.

Een applicatievak leert je meer over de deelgebieden Bouw, Water en Transport. Je hebt zo minder tentamens in de tentamenperiode. In elke periode is ruimte gereserveerd voor de Bouwplaats, waaronder practica en vaardigheden vallen zoals presenteren, programmeren en tekenen. Aanwezigheid is verplicht bij de Bouwplaats en de werkzaamheden worden beoordeeld. In principe wordt er niet getentamineerd. Voer je de werkzaamheden naar tevredenheid uit? Dan krijg je daarvoor studiepunten toegekend.

Het derde jaar kent een andere opbouw, in het eerste half jaar doe je een minor, waarin je zowel kan verdiepen als verbreden. Hierna kan je kiezen uit verschillende keuzevakken, die je kunnen helpen bij het kiezen van je master. Uiteindelijk rond je de bacheloropleiding af met een eindopdracht die veel weg heeft van een profielwerkstuk, het zogenaamde Bachelor eind project (BEP). Daarna mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen.
Meer informatie over het Onderwijsprogramma

Onze studenten toetsen regelmatig hun kennis in de praktijk, om te leren hoe ze oplossingen kunnen bedenken voor de uitdagingen van de toekomst en zo impact kunnen maken op de wereld om ons heen. Bekijk hun verhalen!

/* */