Opleiding

De vakken uit de bacheloropleiding geven je een introductie van het vakgebied. Daarnaast verdiep je met funderende vakken je kennis over Wiskunde en Mechanica.  De bachelor bereidt je in principe voor op een van de specialisaties in het masterprogramma van Civiele Techniek. Kortom: met de bachelor leg je een basis voor je uiteindelijke specialisatie. 

Onderwijsprogramma

Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken. In de eerste twee jaar volg je per periode acht weken college en de laatste twee weken sluit je af met tentamens. Tijdens een periode krijg je vier vakken. In de vijfde week van elke periode wordt per applicatievak de behandelde stof tussentijds digitaal getoetst.

Een applicatievak leert je meer over de deelgebieden Bouw, Water en Transport. Je hebt zo minder tentamens in de tentamenperiode. In elke periode is ruimte gereserveerd voor de Bouwplaats, waaronder practica en vaardigheden vallen zoals presenteren, programmeren en tekenen. Aanwezigheid is verplicht bij de Bouwplaats en de werkzaamheden worden beoordeeld. In principe wordt er niet getentamineerd. Voer je de werkzaamheden naar tevredenheid uit? Dan krijg je daarvoor studiepunten toegekend.

Het derde jaar kent een andere opbouw, in het eerste half jaar doe je een minor, waarin je zowel kan verdiepen als verbreden. Hierna kan je kiezen uit verschillende keuzevakken, die je kunnen helpen bij het kiezen van je master. Uiteindelijk rond je de bacheloropleiding af met een eindopdracht die veel weg heeft van een profielwerkstuk. Daarna mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen.
Meer informatie over het Onderwijsprogramma

Stage & naar het buitenland

Alleen tijdens je master kun je een stage volgen. Deze kies je dan als keuzevak. Je maakt kennis met technische, sociale, economische en organisatorische aspecten van de civieltechnische beroepspraktijk. Daarnaast leer je meer over een specifiek vakgebied en ontwikkel je sociale en communicatieve vaardigheden. De ideale stage is een mengeling van leren in de praktijk en verdieping. Je kunt stagelopen in Nederland, maar ook in het buitenland. De stages worden aangeboden door aannemers, adviesbureaus, ingenieursbureaus en overheidsinstanties bij het stagebureau van de faculteit.

Als student Civiele Techniek heb je verschillende mogelijkheden om (voor je studie) naar het buitenland te gaan. Een periode in het buitenland werken of studeren kun je doen als uitwisselingstudent, door stage te lopen of met een project. Met een ervaring in het buitenland ontwikkel je jezelf zowel persoonlijk als professioneel. Het maakt je aantrekkelijk voor werkgevers in binnen- en buitenland.
Meer informatie over Stage & naar het buitenland

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs  waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

 


Studiebelasting per week

Colleges
20 uur

Projecten en practica
8 uur

Zelfstudie
12 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.


Vragen?

Neem contact op met onze studieadviseurs.


Studievereniging Het Gezelschap "Practische Studie"

Het Gezelschap "Practische Studie" (PS) is als studievereniging bezig met het organiseren van zowel studie-aanvullende als studie- ondersteunende activiteiten. Daarnaast draagt PS zorg voor de kwaliteit van het onderwijs door onder andere vakken te evalueren, voor en na de periode. Daarvoor heeft PS ook speciale onderwijs commissies. Daarnaast kunnen studenten met al hun klachten terecht bij de commissaris onderwijs. Deze commissarissen behandelen klachten en ondernemen actie indien nodig.


Ga verder naar Het onderwijsprogramma