Transport

De uitdaging om Nederland bereikbaar te houden wordt steeds groter. Civiel ingenieurs analyseren knelpunten en filegedrag en bedenken veilige oplossingen voor verkeersproblemen. Per geval wordt bekeken wat de beste optie is, bijvoorbeeld extra rijstroken of meer openbaar vervoer. Een voorbeeld is de extra rijstrook voor vrachtwagens, zodat personenauto’s daar geen hinder van ondervinden.

 

Veel wat met transport in Nederland te maken heeft, is ontworpen en mogelijk gemaakt door civiel ingenieurs. De bouw van wegen, spoorlijnen, bruggen en tunnels bijvoorbeeld - al dan niet onder de grond of het wateroppervlak. Maar ook de geluidsschermen en andere oplossingen voor verkeershinder, zoals de elektronische borden die weginformatie geven. Naast de constructie zelf, valt ook de doorstroom van het verkeer onder civiele techniek. Ook het milieu speelt hier een belangrijke rol, er wordt steeds meer gefocust op duurzame opties zoals elektrische auto’s, zelfrijdende auto’s, de promotie van openbaar vervoer en deel mobiliteit. Wat als we bijvoorbeeld alle auto's zouden delen?

De toekomst

Omdat ons wegennet overbelast dreigt te raken, krijgt het openbaar vervoer in de toekomst een steeds belangrijkere rol. Civiel ingenieurs houden zich bezig met het  doorontwikkelen van onze verschillende vervoerswijzen - denk aan de Hogesnelheidslijn (HSL-Zuid) en de Randstadrail. Ook de efficiëntie, doorstroming en capaciteit van bestaande vervoersnetten behoren tot het deelgebied. Verder is er aandacht voor innovatie en het gebruik van nieuwe technieken. Het toepassen van hogesterktebeton als wegdeklaag en de ontwikkeling van de superbus zijn slechts enkele voorbeelden van nieuwe mogelijkheden die worden ontwikkeld met behulp van civiel ingenieurs.

Naast verkeersstromen op de weg, kun je je als civiel ingenieur ook focussen op voetgangersstromen. Hoe evacueer je zo snel mogelijk de bezoekers op een festival? Of hoe heropen je de maatschappij op een verantwoorde manier na een pandamie als Covid-19?