Interdisciplinaire Honours Class NEXT GENERATION ROBOTICS (NGR)

Extra programma voor eerstejaars bachelorstudenten

Robotica is een multi- en interdisciplinair technisch vakgebied. Om innovatieve robots te kunnen maken, moet er binnen alle relevante disciplines op hoog niveau onderzoek worden verricht. Bij die ‘missie’ werken toptechnici uit die disciplines nauw samen. Momenteel biedt de TU Delft geen bachelorprogramma’s aan die aansluiten op de omvang van die ‘missie’. Naar verwachting zal het bedrijfsleven behoefte hebben aan steeds meer breed opgeleide technici die zich door deze missie gestimuleerd voelen (Kamp & Klaassen, 2016). Wij willen uitmuntende en gemotiveerde studenten uit de tot deze missie aangetrokken groep al in het eerste studiejaar aantrekken door hun een uitdagend roboticaprogramma aan te bieden. Het programma is goed voor 30 EC bovenop het reguliere programma (180 EC); beide programma’s moeten binnen drie jaar worden voltooid.

Wat is de interdisciplinaire Honours Class NGR?

De interdisciplinaire Honours Class NGR is een extra programma dat van start gaat in het eerste jaar van het reguliere bachelorprogramma. Het duurt 2,5 jaar en heeft een omvang van minimaal 30 EC en maximaal 45 EC. Studenten doorlopen in dit programma een complete ‘ontwerpcyclus’. Die begint in het eerste jaar met het definiëren van een missie en eindigt met de implementatie, uitvoering en evaluatie van de resultaten en suggesties voor de volgende stap in het kader van een speciaal (team)project voor de minor en bachelorafstudeerscriptie. Het NGR-programma is gericht op dezelfde studentendoelgroep als de reguliere Honours Programmes (HPB). Daarom voldoet iedereen die het eerste jaar van het NGR-programma met succes doorloopt aan de eisen om voor de HPB (zie hieronder) te worden geselecteerd.

Waaruit bestaat het NGR-programma?

Theorie en masterclasses: 7-12 EC
Extra vakken uit andere domeinen, bedoeld om de theoretische kennis op te doen die nodig is om robots van de volgende generatie te kunnen ontwerpen. De extra theorie is afhankelijk van het reguliere programma van de major. Vereiste kennis: mechanica, programmeervaardigheden, elektronica, data-acquisitie, systemen en controle, sensors, microcontrollers, eenvoudige ingebedde systemen, basiskennis mens-machine-interactie.

Projecten: 12-30 EC

 • De studenten definiëren een missie op basis waarvan in de loop der jaren een consistente set projecten kan worden opgezet.
 • De studenten kunnen voor een project kiezen waarbij in kleine groepjes (2-3 studenten) wordt gewerkt.
 • De studenten kunnen kiezen voor meerdere kleine projecten of één groot project.
 • De studenten schrijven een rapport naar aanleiding van ten minste één project.

Andere onderdelen van het programma

 • Speciale casussen/onderwerpen
 • Deelname aan (internationale) congressen op het gebied van robotica
 • (Internationale) samenwerking (wedstrijden/zomercursussen etc.)
 • Bedrijfsbezoeken en projecten
 • Uitvoering van de volledige missie, gevolgd door een demonstratie en een interpretatie van de resultaten
 • Deelname aan het outreach-programma van de universiteit

Hoeveel uur moet ik studeren?

Een gemiddelde student moet 28 uur studeren om 1 EC te behalen. Dat betekent dat een gemiddelde student voor het reguliere programma van één jaar (60 EC) 40 uur per week moet studeren. De Honours Class NGR is goed voor 10 extra EC per jaar, waarmee het totaal op 70 EC komt. Naar verwachting zullen uitmuntende studenten minder tijd nodig hebben dan gemiddelde studenten. De Honours Class NGR begint in het tweede semester en voor dit programma zul je gemiddeld 8-10 uur extra per week moeten studeren. Uit onze ervaring is gebleken dat student die in 2016-2017 voor dit programma zijn geselecteerd ook een deel van de (zomer)vakantie gebruikten om aan projecten te werken.

Wie kunnen zich aanmelden voor dit extra programma?

Uitmuntende en getalenteerde eerstejaars bachelorstudenten van de opleidingen:

 • Aerospace Engineering
 • Computer Science and Engineering
 • Electrical Engineering
 • Werktuigbouwkunde

Max. 15 deelnemers. Drie of vier studenten per opleiding. De studenten vormen een team.

Wat zijn de toelatingseisen?

 • Jouw schoolcijfers (minimaal gemiddeld een 8 voor Wiskunde B en Natuurkunde, of het equivalent daarvan voor studenten uit het buitenland) en je cijfers van het eerste kwartaal aan de TU Delft geven ons een goede indicatie of je het reguliere programma aankunt. Hoe hoger deze cijfers, hoe groter de kans dat je wordt geselecteerd.
 • Naast deze bewijsstukken (cijferlijst van de middelbare school en MyTUDelft-lijst met vakken en cijfers uit het eerste kwartaal) verwachten we een motivatiebrief en een aanbeveling van een van je middelbareschooldocenten.
 • In de motivatiebrief verwachten we dat je het volgende beschrijft:

  • je eerdere ervaringen met het maken van een robot
  • je ervaring met het oplossen van complexe problemen in teamverband
  • voorbeelden waaruit blijkt dat je doelgericht bent en doorzettingsvermogen hebt
  • robottoepassingen die jou inspireren
  • jouw motivatie en ambitie om een bijdrage te leveren aan Next Generation Robotics.

Als je lid bent van een studentenvereniging of dat van plan bent te worden, raden we je af om je aan te melden voor dit programma, aangezien het verenigingsleven te veel tijd gaat opeisen.

Hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt je in de eerste week van december aanmelden door de vereiste documenten op te sturen aan de honours-coördinator van de faculteit EWI, Joanna Daudt. Zet in het onderwerp: ‘Application IET NGR‘. Je wordt in december mogelijk uitgenodigd voor een interview. De geselecteerde studenten zullen vóór Kerst bekend worden gemaakt.

Tijdschema voor betrokken opleidingen en studenten:

Oktober

Begin december

Medio december

Voor kerstmis

begin februari

Informatie over NGR NGR wordt aangekondigd bij de betrokken opleidingen

Aanmelden mogelijk

Deadline voor aanmelden

Resultaat van de selectie

Aanvang Honours Class NGR

Wat verwachten we van de geselecteerde studenten?

 • Van studenten wordt verwacht dat ze het eerste jaar van hun reguliere opleiding binnen één jaar voltooien met een gemiddeld cijfer van 7,5 of hoger (inclusief de opdrachten). Als een student niet voldoet aan de selectiecriteria voor de Honours Class, wordt zijn of haar deelname aan dit programma beëindigd.
 • Van studenten wordt verwacht dat ze het reguliere programma en de interdisciplinaire Honours Class in drie jaar tijd afronden voor een Honours-certificaat en een certificaat van het Robotics Institute (enige uitloop is mogelijk, afhankelijk van het faculteitsbeleid met betrekking tot de duur van de Honours Class).
 • Verwachte studielast:
 • Eerste jaar: 8-10 EC: Strategisch beleid/ambities, opdoen van ontbrekende kennis door middel van vakken aan de TU Delft of MOOC’s, masterclasses, excursies, start van het project.
 • Tweede jaar: 10-12 EC: Opdoen van ontbrekende kennis, project(en), masterclasses, excursies, interfacultaire modules Honours Class (max. 5 EC).
 • Derde jaar: 8-12 EC: Project(en), masterclasses, deelname aan wedstrijden, rapport schrijven, deelname honours-symposium.
 • Studenten worden gestimuleerd om vakken te volgen aan de TU Delft (max. 5 EC) die bedoeld zijn voor alle Honours-studenten.
 • Het wordt sterk aangeraden om de minor (geavanceerde) Robotica te volgen.
 • We verwachten dat de geselecteerde en toegelaten studenten ook een onderzoeks-of ontwikkelopdracht op het gebied van robotica kiezen voor hun afstudeerscriptie (inclusief begeleiding en beoordeling volgens de richtlijnen en beoordelingscriteria van hun major).
 • Wat levert deze investering studenten op?

  • Vroegtijdige oriëntatie en voorbereiding op inter- en multidisciplinair innoveren in teamverband op het gebied van robotica.
  • Mogelijkheid om ervaring op te doen door met deskundigen (uit de wetenschap en het bedrijfsleven) en gemotiveerde medestudenten samen te werken.
  • Een extra uitdaging waarmee je je kennis en ervaring verbreedt en verdiept.
  • Mogelijkheid om state-of-the-art ontwikkelingen binnen de wetenschap en het bedrijfsleven mee te maken.
  • Mogelijkheid om je eigen creativiteit, communicatieve vaardigheden en innoverend vermogen te verkennen.
  • Na het eerste jaar worden studenten uit het reguliere programma lid van de TU Delft Honours Community (op voorwaarde dat zij aan alle eisen hebben voldaan).
  • Dit speciale programma biedt de mogelijkheid om al vroeg een netwerk op te bouwen binnen de roboticawereld.
  • Mogelijkheid om vanaf het begin deel te nemen aan een missie, met voldoende tijd en vaardigheden om deze tot een goed einde te brengen.
  • Mogelijkheid om een wetenschappelijk artikel te schrijven en te presenteren.
  • Mogelijkheid om in een interdisciplinair team te werken en te experimenteren met verschillende technische rollen.
  • Mogelijkheid om de mastervariant Robotica te volgen bij drie faculteiten (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek; Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica; Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen).
  • De Honours Class is ingebed in het TU Delft Robotics Institute en studenten worden onderdeel van de (internationale) robotica-community.

  Moet ik extra collegegeld betalen?

  Deelname aan de Honours Class NGR brengt geen extra kosten met zich mee. Het is mogelijk dat studenten in de loop van het programma enige bijkomende kosten maken.

  Krijg ik een Honours-certificaat van de TU Delft nadat ik de Honours Class NGR met succes heb voltooid?

  Als je de interdisciplinaire Honours Class Next Generation Robotics binnen drie jaar met succes voltooit, ontvang je een Honours-certificaat van de TU Delft. Meer informatie over het Honours Programme van de TU Delft is beschikbaar op deze website. Naast het Honours-certificaat ontvang je ook een extra certificaat van het TU Delft Robotics Institute, als bewijs dat je de interdisciplinaire Honours Class Next Generation Robotics met succes hebt voltooid.

  Wat als deze Honours Class te zwaar voor me is?

  Mocht je je hebben verkeken op het niveau van de Honours Class NGR of de hoeveelheid werk, dan kun je op elk gewenst moment stoppen en als reguliere student doorgaan met je bacheloropleiding. Het is verstandig om dat met de projectleider/coördinator te bespreken.

  Waar vind ik meer informatie over de Honours Class NGR?

  Op deze website vind je meer informatie over Honours Class Next Generation Robotics.

  Wat is het Honours Programme voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten?

  Het Honours Programme is bedoeld voor ambitieuze tweede- en derdejaars bachelorstudenten die een uitdaging zoeken die verder gaat dan hun curriculum en vormt een aanvulling op het reguliere studieprogramma. Het Honours Programme geeft studenten de mogelijkheid om extra kennis binnen of buiten hun specialisatie op te doen, aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken en samen te werken met studenten van andere opleidingen.

  Literatuur

  Kamp, A & Klaassen, R (2016). Impact of global forces and empowering situations on engineering education in 2030. In s.n. (Ed.), Proceedings of the 12th international CDIO conference (pp. 1-20). Turku: CDIO.