Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar en bestaat uit een mix van onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, instructies, projecten en zelfstudie. Deze onderwijsactiviteiten vinden plaats tussen 8.45 uur en 17.30 uur. Een college duurt twee keer drie kwartier met een kwartier pauze tussendoor. Tijdens de projecten leer je in groepsverband om kennis toe te passen én ontdek je het praktische nut van de verschillende vakken en de verbanden daartussen. Je oefent ook vaardigheden, zoals presenteren en rapporteren.

Het studieprogramma van Electrical Engineering bestaat uit zeven leerlijnen: 

  • Wiskunde
  • Natuurkunde
  • Circuits
  • Signalen en Systemen
  • Digitale Systemen
  • Telecommunicatie
  • Elektrische Energie

De leerlijn Wiskunde vormt een belangrijke basis voor de opleiding, aangezien wiskunde het gereedschap is waar je je hele carrière gebruik van maakt. In de leerlijn Natuurkunde leer je over kwantummechanica, elektriciteit en magnetisme. De fundamentele kennis heb je nodig om de werking van elektrische en elektronische componenten en systemen te begrijpen.

In elk semester van het eerste en tweede jaar heb je enkele vakken en een project. Tijdens één van de projecten ontwerp je bijvoorbeeld een autonome robot die mijnen kan detecteren. Ook in het derde jaar volg je naast de minor enkele vakken en ten slotte sluit je de bacheloropleiding af met een bachelorafstudeerproject.

Eerste jaar

In het eerste jaar leer je belangrijke basisprincipes van de elektrotechniek. Je krijgt colleges over elektrische en elektronische schakelingen en computersystemen en je leert computers programmeren. Daarnaast ben je veel bezig met natuurkunde en wiskunde. Vervolgens leer je aan de hand van concrete opdrachten om de theorie in de praktijk toe te passen. Een voorbeeld van een project is het ontwerpen en het maken van een audiosysteem. Verder krijg je regelmatig voortgangstoetsen die meten of je de stof goed hebt begrepen, waarbij een voldoende als resultaat een deel van je tentamencijfer oplevert.

Vakken

Tweede jaar

In het tweede jaar maak je kennis met Energietechniek, Signalen en Systemen, Micro-elektronica en Telecommunicatie. Je kennis van de wiskunde wordt verder verdiept met complexe functietheorie en differentiaalvergelijkingen. Daarnaast werk je in het tweede en vierde kwartaal aan een project. Je begint met specificaties en werkt deze uit tot een ontwerp van een chip voor bijvoorbeeld een videogame, zoals ‘Pong’. Ook leer je  modelleren, ontwerpen, analyseren, documenteren en meten.

Vakken

Derde jaar

Je start het derde jaar met een minor aan de TU Delft, bij een andere universiteit, in het buitenland of met een stage. In het derde kwartaal volg je de vakken Elektromagnetisme, Computerarchitectuur en Organisatie. Tijdens het bachelorafstudeerproject werk je in teamverband aan een elektrotechnisch ontwerp en een prototype daarvan. Denk aan een systeem om de energie uit de accu van de Nuna-zonnewagen optimaal te gebruiken. Je richt een startup op en kijkt ook naar de bedrijfsmatige, commerciële en ethische kant.

Vakken

Minor

In het eerste semester van het derde bachelorjaar krijg je de vrijheid om een half jaar lang je horizon te verbreden en je te verdiepen in een onderwerp dat je aanspreekt. Op de manier waarop jij dat wilt. Ben je benieuwd hoe je op een toekomstbestendige manier kan omgaan met onze groeiende energiebehoefte? Dan kun je bijvoorbeeld de minor Electrical Sustainable Energy Systems kiezen. Daarmee krijg je inzicht in de technische, economische en sociale aspecten van hernieuwbare energiebronnen. Maar je kunt ook voor een samenhangend vakkenpakket, een stage of een studie in het buitenland kiezen en op die wijze je wereld vergroten. Een goed gekozen minor helpt je om de carrièrerichting te vinden die bij je past óf te ontdekken welke master je na de bachelor wilt volgen.

Meer informatie over Minors


Ga verder naar ToelatingseisenBindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.