Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar en bestaat uit een mix van onderwijsvormen, zoals hoorcolleges, instructies, projecten en zelfstudie. Deze onderwijsactiviteiten vinden plaats tussen 8.45 uur en 17.30 uur. Een college duurt twee keer drie kwartier met een kwartier pauze tussendoor. Tijdens de projecten leer je in groepsverband om kennis toe te passen én ontdek je het praktische nut van de verschillende vakken en de verbanden daartussen. Je oefent ook vaardigheden, zoals presenteren en rapporteren.

Het studieprogramma van Electrical Engineering bestaat uit zeven leerlijnen:

  • Wiskunde
  • Natuurkunde
  • Circuits
  • Signalen en Systemen
  • Digitale Systemen
  • Telecommunicatie
  • Elektrische Energie

De leerlijn Wiskunde vormt een belangrijke basis voor de opleiding, aangezien wiskunde het gereedschap is waar je je hele carrière gebruik van maakt. In de leerlijn Natuurkunde leer je over kwantummechanica, elektriciteit en magnetisme. De fundamentele kennis heb je nodig om de werking van elektrische en elektronische componenten en systemen te begrijpen.

In elk semester heb je een aantal verplichte vakken en een project. In het tweede en derde jaar kun je ook nog vakken kiezen over specifieke onderwerpen die je interesseren. Na het eerste semester van het derde jaar, waarin je een minor van een willekeurige faculteit volgt, krijg je nog een paar vakken. Tenslotte sluit je de bacheloropleiding af met een afstudeerproject.

Eerste jaar

In het eerste kwartaal krijg je een vak Introduction to Electrical Engineering dat je helpt een idee te krijgen wat Elektrotechniek eigenlijk is. In deze cursus maak je ook een begin met het leren van enkele vaardigheden die je tijdens je hele studie nodig zult hebben, van solderen tot Python-programmeren en van samenwerken tot nadenken over hoe je je rol als ingenieur in onze maatschappij kunt inzetten.
In de andere vakken leer je de basisprincipes van de elektrotechniek. Je krijgt colleges over elektrische en elektronische schakelingen en computersystemen. Hierbij pas je met name wiskunde en natuurkunde toe. Er zijn regelmatig toetsen om je voortgang en begrip van de stof te meten, die voor een klein deel meetellen voor je tentamencijfer. Je werkt ook aan specifieke projectopdrachten om je nieuw verworven kennis te integreren. Een voorbeeld van een geïntegreerd project is het ontwerpen en samenstellen van een audiosysteem.

Tweede jaar

In het tweede jaar maak je kennis met Energietechniek, Signalen en Systemen, Micro-elektronica en Telecommunicatie. Je kennis in wis- en natuurkunde wordt verder verdiept met kansberekening en semiconductor device physics. Ook werk je aan een project over een toepassing van signaalverwerking. In kwartaal drie is er een keuzevak, hierbij heb je de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld elektrische energie of computernetwerken. In het laatste kwartaal is er tenslotte een groot keuzevak waar theorie en project worden gecombineerd en toegepast op elektrotechnische onderwerpen van de toekomst zoals energie, gezondheidszorg of communicatie.

Derde jaar

Je start het derde jaar met een minor aan de TU Delft, bij een andere universiteit, in het buitenland of met een stage. In het derde kwartaal ga je verder met een keuzevak en de vakken Signaalverwerking en Computerarchitectuur en Organisatie. Tot slot werk je tijdens de bachelor afstudeeropdracht in teamverband aan een elektrotechnisch ontwerp en prototype. Bijvoorbeeld het ontwerpen van een systeem om de energie uit de accu van de Nuna zonneauto optimaal te gebruiken.

Minor

In het eerste semester van het derde bachelorjaar krijg je de vrijheid om een half jaar lang je horizon te verbreden en je te verdiepen in een onderwerp dat je aanspreekt. Op de manier waarop jij dat wilt. Ben je benieuwd hoe je op een toekomstbestendige manier kan omgaan met onze groeiende energiebehoefte? Dan kun je bijvoorbeeld de minor Electrical Sustainable Energy Systems kiezen. Daarmee krijg je inzicht in de technische, economische en sociale aspecten van hernieuwbare energiebronnen. Maar je kunt ook voor een samenhangend vakkenpakket, een stage of een studie in het buitenland kiezen en op die wijze je wereld vergroten. Een goed gekozen minor helpt je om de carrièrerichting te vinden die bij je past óf te ontdekken welke master je na de bachelor wilt volgen.

Meer informatie over Minors


Ga verder naar ToelatingseisenBindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.