Opleiding

Met wiskunde en natuurkunde als fundament, bouw je tijdens de opleiding Electrical Engineering een brede kennis op van diverse vakgebieden, zoals Micro-elektronica, Telecommunicatie en Energietechniek. Tijdens toepassingsgerichte projecten ontwikkel je vaardigheden als samenwerken en presenteren. Deze combinatie van vaardigheden geeft je een toekomstbestendige basis voor een carrière in de dynamische wereld van de Electrical Engineering.

Onderwijsprogramma

De studie Electrical Engineering is intensief, dus je moet bereid zijn om hard te werken. Gemiddeld besteed je 42 uur per week aan de studie, waarvan 16 uur aan colleges, 8 uur aan practica en projecten en 18 uur aan zelfstudie.

Een studiejaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken. In de eerste twee jaar volg je per periode acht weken college en de laatste twee weken sluit je af met tentamens. Tijdens een periode krijg je drie vakken. Sommige vakken hebben in de vijfde week van de periode een deeltentamen. Daarnaast zijn er voortgangstoetsen, zodat je kunt controleren of je de stof goed hebt begrepen. De leerlijnen wiskunde en natuurkunde leggen een fundament. De Electrical Engineering leerlijnen, Circuits, Signalen en Systemen, Digitale Systemen, Telecommunicatie en Elektrische Energie, bouwen hierop voort.

Naast colleges heb je in het eerste en tweede jaar ook projecten, waarin je de theorie leert toepassen in de praktijk. Tijdens deze projecten leer je projectmatig werken. Als ingenieur moet je tenslotte kunnen samenwerken, presenteren en communiceren. Het derde jaar start je met een keuzeruimte: de zogenaamde minor. Uiteindelijk rond je de bacheloropleiding af met een afstudeerproject. Na de afronding van de studie mag je Bachelor of Science (BSc) achter je naam zetten.

Stage en naar het buitenland

Door ervaring op te doen in het buitenland ontwikkel je jezelf zowel persoonlijk als professioneel. Dit is interessant voor werkgevers in binnen- en buitenland. Tijdens de bacheloropleiding kun je voor je minor naar het buitenland gaan. Als je besluit om daarna een masteropleiding te volgen, dan heb je meer opties. Je kunt tijdens je master kiezen om in het buitenland vakken te volgen, stage te lopen of aan je thesisproject te werken.
Meer informatie over stage en naar het buitenland

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan voor erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van X.
Meer informatie over topsport

Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een of meer studieadviseurs waarbij je terecht kunt met vragen over de inhoud van de studie, de organisatie ervan en alles wat daarbij komt kijken. Heb je vragen over zaken die verder gaan dan je academische vorming? Career and Counselling Services heeft een team van studentendecanen, psychologen en studiekeuze- en loopbaanadviseurs die jou kunnen ondersteunen. De service is gebaseerd op 5 pijlers: Basis Studievaardigheden, Leren Samenwerken, Keuzes maken tijdens je Studie (studiekeuze), Loopbaanontwikkeling en Zelfkennis & Zelfmanagement.  Er zijn - veelal gratis - (online) workshops, trainingen, online materiaal, inloopspreekuren en de mogelijkheid van een-op-een gesprekken. Voor vragen over studeren met een functiebeperking vind je hier meer informatie.

Studievereniging Electrotechnische Vereeniging (ETV)

De Electrotechnische Vereeniging is de studievereniging voor studenten Electrical Engineering van de TU Delft. De vereniging behartigt de studiebelangen van studenten door middel van verschillende activiteiten. Denk hierbij aan het verkopen van studieboeken, het beschikbaar stellen van oude tentamens, het monitoren van de onderwijskwaliteit en het oplossen van eventuele problemen in samenwerking met de docenten en studenten. Ook organiseert de ETV activiteiten voor en door studenten, zoals excursies, lezingen van bedrijven, symposia, studiereizen, borrels en ledenlunches.


Ga verder naar Het onderwijsprogrammaStudiebelasting per week

Colleges
16 uur

Projecten en practica
8 uur

Zelfstudie
18 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.