Vakgebied

Electrical Engineering houdt zich bezig met de studie naar en de toepassing van elektrische energie en informatie. Het is een breed en divers veld; zonnecellen tot computerchips en medische implantaten. Electrical Engineering kan worden onderverdeeld in verschillende kleinere vakgebieden, zoals Energievoorziening, Micro-elektronica, Telecommunicatie, Instrumentatie en Signalen en Systemen.

Energievoorziening

Bij energievoorziening gaat het om de opwekking, de omzetting en de distributie van elektrische energie. Dit vakgebied staat aan de basis van onze elektriciteitsvoorziening, maar het is ook het vakgebied dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van efficiëntere zonnepanelen en snelladers voor elektrische auto’s. Daarnaast richt het vakgebied zich op zogenaamde ‘smart grids’ die hernieuwbare energiebronnen op een slimme manier koppelen aan elektriciteitsgebruikers.

Instrumentatie

Instrumentatie vormt de koppeling tussen de fysische wereld om ons heen en de wereld van elektrische signalen. Het vakgebied omvat zowel het meten van elektrische en niet-elektrische signalen, als het ontwerpen van sensoren, zoals een digitale camera of touchscreen van een smartphone en het koppelen van elektronica aan het menselijk lichaam. Maar ook het gebruik van elektromagnetische golven voor het op afstand meten van bijvoorbeeld weersverschijnselen valt binnen het vakgebied.

Micro-elektronica

Micro-elektronica houdt zich bezig met de analyse, het ontwerp en de fabricage van geminiaturiseerde elektronische schakelingen: chips. Het vakgebied slaagt er al decennia in om het aantal transistoren dat kan worden gecombineerd op één chip elke twee jaar te verdubbelen (de zogenaamde Wet van Moore). Micro-elektronica is daarmee de drijvende kracht achter bijvoorbeeld de ontwikkeling van snellere computers, slimmere smartphones en nieuwe implanteerbare, medische apparaten.

Signalen en Systemen

Signalen en Systemen focust zich op de wiskundige aspecten van het werken met signalen. Hierbij wordt een systeem opgevat als een wiskundige voorstelling van de relatie tussen verschillende signalen. Het werken met signalen zit verweven in bijna alle toepassingen van de elektrotechniek, waarbij in essentie steeds dezelfde wiskundige technieken gebruikt worden. Daarom worden signalen en systemen samen als een zelfstandige discipline bestudeerd. Voorbeelden waar het vakgebied zich op richt zijn technieken voor het versturen van een spraaksignaal en het maken van een plaatje van een baby in een baarmoeder.

Telecommunicatie

Telecommunicatie richt zich op het verzenden van informatie via een kabel, via glasvezel of draadloos. Het vakgebied houdt zich bezig met onderliggende fysica, zoals de elektromagnetische golven waarop radiocommunicatie is gebaseerd. Daarnaast houdt het vakgebied zich bezig met de signaalbewerkingen die nodig zijn om informatie te kunnen verzenden. Zonder telecommunicatie zou er geen televisie, mobiele telefonie of internet zijn.


Ga verder naar De opleiding