Van aanmelden tot inschrijven

Om te beginnen moet je je vóór 1 mei aanmelden voor de bacheloropleiding Electrical Engineering via Studielink. Je bent pas officieel ingeschreven, zodra je hebt voldaan aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding, hebt deelgenomen aan de verplichte studiekeuzecheck en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving.

Volg dit stappenplan als je een Nederlandse diploma gaat behalen.