Veelgestelde vragen

Toelating

Is de studie moeilijk?

Electrical Engineering geldt als één van de moeilijkere opleidingen van de TU Delft. De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie te besteden. Als je hard studeert, actief deelneemt aan de colleges, practica en project en alles goed bijhoudt, kun je het goed halen. In het eerste jaar krijg je een flinke dosis wiskunde en natuurkunde, aangezien dit een essentieel gereedschap is voor Electrical Engineering. Hierdoor wordt de opleiding voor studenten die moeite hebben met wiskunde B en natuurkunde extra moeilijk. Dat blijkt ook uit de cijfers: het afgelopen jaar heeft maar 30% van de studenten met een 6 of lager voor wiskunde B de opleiding na het eerste jaar kunnen voortzetten. 

Hoe schrijf ik me in?

Schrijf je in vóór 1 mei via Studielink. Voor deze opleiding gelden de Nederlandse toelatingseisen. 

Verschillen tussen opleidingen

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

De opleiding Electrical Engineering wordt aangeboden bij de TU Eindhoven, de Universiteit Twente en de TU Delft. Inhoudelijk verschillen de bacheloropleidingen niet heel erg van elkaar. Wel heeft elke opleiding zijn eigen specialisaties.

De TU Eindhoven biedt de mogelijkheid tot veel vrije keuzevakken, die minder direct met elektrotechniek te maken hebben. Ook volgen alle eerstejaarsstudenten van de TU Eindhoven een aantal gezamenlijke vakken, zoals natuurwetenschappen en technisch ontwerpen. De bacheloropleidingen in Eindhoven lijken daardoor meer op elkaar en gaan op sommige onderdelen minder diep op de stof in.

De Universiteit Twente heeft in het eerste jaar een systeem met grote modules van 15 studiepunten (een volledig kwartaal), die je in zijn geheel moet volgen en afronden. ‘Elektrische energie’ is geen onderdeel van het Twentse bachelorprogramma.

In Eindhoven en Twente kan je de studie alleen in het Engels volgen. In Delft is de voertaal officieel nog Nederlands, maar (zo goed als) het gehele programma wordt vanaf collegejaar 2017-2018 in het Engels aangeboden.

Verder verschillen de opleidingen per universiteit in sfeer en uitstraling. Dit kun je het beste zelf ervaren door op een open dag langs te gaan of een meeloopdag te doen. 

Wist je dat… 

  • Er bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) speciale mogelijkheden zijn voor talentvolle studenten? Lees in de flyer meer over bijvoorbeeld het Honours Programme en topsport.
  • Delft bekend staat om zijn dreamteams? Deze studententeams ontwerpen en bouwen bijvoorbeeld rakketten, auto’s (zoals Nuna), robots en boten. Bekende teams zijn o.a. het Nuon Solar Team en DUT Racing. Bij deze dreamteams kun je een minor of afstudeerproject doen, maar ook part/fulltime deelnemen aan een bestuur.
  • YES!Delft de mogelijkheid biedt aan studenten en technologen om succesvol een onderneming te starten?
Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en op hbo-niveau?

Op het hbo ligt de nadruk veel meer op het toepassen van bestaande kennis om een probleem op te lossen. Het hbo is praktischer georiënteerd. De universiteit houdt zich bezig met het vinden van oplossingen voor nieuwe problemen. Je vraagt je op de universiteit bijvoorbeeld af: ‘Waarom doe ik iets op deze manier?’ en ‘kan het beter?’. In veel gevallen ontstaat daardoor nieuwe kennis, die hbo-ers dan in gelijksoortige situaties praktisch kunnen toepassen. Voor het ontwikkelen van nieuwe kennis is een solide theoretische basis in wiskunde en natuurkunde van groot belang. Op hbo-niveau is de wiskunde meer verstopt in formules en werkwijzen.   

Kun je 2 opleidingen tegelijk doen?

Hoewel het best moeilijk is, zijn er wel studenten die een bachelorstudie in Electrical Engineering combineren met bijvoorbeeld Technische Wiskunde of Technische Informatica. Hiervoor moet vooraf toestemming worden gevraagd aan beide opleidingen. Zo’n dubbel programma bestaat normaal uit zo’n 240 studiepunten, terwijl een enkele bachelor uit 180 studiepunten bestaat. Het beperkte aantal extra studiepunten is mogelijk, omdat je een aantal onderdelen van de programma’s niet dubbel hoeft te volgen. Een dubbel bachelorprogramma wordt op maat gemaakt. Het rooster kan echter niet aangepast worden, dus wordt er veel organisatietalent van je gevraagd. Over het algemeen raden we aan om pas na het afronden van je propedeuse eventueel een tweede studie erbij te kiezen. 

Vrouwelijke studenten

Wat is de verdeling man/vrouw binnen de studie?

De opleiding Electrical Engineering richt zich niet specifiek op de mannen, maar die zijn traditioneel wel in de meerderheid: de man/vrouw verhouding is ongeveer 20/1. Op de faculteit studeren ook meiden van de opleidingen Technische Wiskunde en Technische Informatica. Bij Technische Wiskunde is momenteel zelfs 40% vrouw.  

Opleidingsprogramma

Waar vind ik informatie over de vakken die ik straks krijg?

Op de website van de opleiding staan overzichten van de vakken in de bacheloropleidingen. Je kunt alle afzonderlijke vakken van onze opleidingen vinden in de online studiegids. Ben je benieuwd naar eerstejaars colleges? Ga dan naar OpenCourseWare, waar je video-opnames van de colleges van de vakken kunt bekijken. 

Hoeveel wiskunde krijg ik in het eerste jaar?

In het eerste jaar krijg je veel wiskundevakken, namelijk 25%. Verder krijg je 20% natuurkundevakken en 55% Electrical Engineeringvakken. De wiskunde die je leert, is een essentieel gereedschap binnen de Electrical Engineeringvakken. Je blijft de wiskunde die je hebt geleerd dan ook voortdurend toepassen bij de Electrical Engineeringvakken. Vond je wiskunde op het VWO erg moeilijk of minder leuk? Dan is de kans groot dat de opleiding Electrical Engineering niet de beste keus voor je is. 

Wat is de voertaal van de opleiding?

De voertaal is officieel nog Nederlands, echter (zo goed als) het gehele programma wordt vanaf collegejaar 2017-2018 volledig in het Engels aangeboden. Voldoende kennis van de Engelse taal is dus essentieel voor het volgen van deze opleiding. 

In welke taal zijn de boeken geschreven?

In de bachelor en de master zijn alle boeken Engelstalig. 

Wat zijn de collegetijden?
  • 1e en 2e uur 08:45 uur - 10:30 uur
  • 3e en 4e uur 10:45 uur - 12:30 uur
  • Pauze
  • 5e en 6e uur 13:45 uur - 15:30 uur
  • 7e en 8e uur 15:45 uur - 17:30 uur
  • 9e en 10e uur 17.45 uur - 19.30 uur

Dit betekent niet dat je 10 uur college per dag hebt: je rooster kun je vinden op roosters.tudelft.nl

Het begin van de opleiding

Wat komt er op mij af aan het begin van de studie?

Aan het begin van je studie komt er veel op je af. Je moet een hoop keuzes maken. Ga je op kamers of blijf je thuis? Hoe ga je je studie bekostigen? Je eerste colleges, tentamens en opdrachten. Word je lid van een (sport)vereniging? Een handig steuntje hierbij is de website welkom.tudelft.nl met informatie, links en een introfilmpje.

De Electrotechnische Vereeniging (ETV, de studievereniging) organiseert van 13 – 16 augustus 2015 het Elektro Ontvangst Weekend (EOW) om alle nieuwe studenten kennis te laten maken met de studie, de faculteit, de ETV en vooral elkaar.

Op je eerste collegedag – 31 augustus 2015 – is er een Facultaire Ontvangst. Daar hoor je allerlei informatie over de faculteit en studeren in Delft. Ook krijg je een college met informatie over je eigen opleiding. Je wordt verder gedurende de eerste weken wegwijs gemaakt door de docentmentoren en de studentmentoren. Zo raak je steeds meer bekend met Blackboard (het onderwijsinformatiesysteem), MyTUDelft (het administratiesysteem, o.a. voor cijfers en inschrijven voor tentamens), de collegeresponsiegroepen, studiepunten, het bindend studieadvies, de voortgangstoetsen, de elektronische toetssystemen en nog veel meer.

Wat heb je nodig?

Heb ik een laptop nodig?

Ja, dat hoort tot de standaarduitrusting van een student. De TU Delft biedt verscheidene ruimtes aan met computers, maar er wordt van je verwacht dat je zelf een laptop aanschaft. Een laptop heb je nodig voor practica en projecten, maar ook voor zelfstudie is hij handig. Het besturingssysteem mag je zelf kiezen. Via het laptopproject kun je een goede laptop kopen, die met ondersteuning wordt geleverd. Doet hij het een keer niet? Dan kun je hem voor reparatie langsbrengen en krijg je ook meteen een leenlaptop mee.

Tentamens

Hoe worden tentamens afgenomen?

Tentamens op de TU Delft worden zowel schriftelijk als digitaal afgenomen. Dit verschilt per vak. Je kunt dit vinden in de digitale studiegids.

Een schriftelijk tentamen duurt meestal drie uur en vindt plaats in een grote zaal met de hele groep eerstejaarsstudenten Electrical Engineering. Tijdens een schriftelijk tentamen beantwoord je meestal een aantal vraagstukken waarbij je de kennis en vaardigheden die je hebt geleerd in het vak moet toepassen. De vragen kunnen open of gesloten zijn, of een combinatie van beide.

In het eerste jaar krijg je aan het eind van ieder kwartaal (tien collegeweken) tentamens van de vakken die je dat kwartaal gevolgd hebt. Sommige vakken hebben halverwege het kwartaal een deeltentamen. Daarnaast zijn er gedurende een kwartaal voortgangstoetsen, die je helpen om te begrijpen of je de stof goed hebt begrepen. De herkansingen van de tentamens uit het eerste kwartaal zijn aansluitend aan de kerstvakantie, die van de andere kwartalen zijn in de zomerperiode.

In de eerste twee jaar van de opleiding zijn er naast de vakken ook projecten waar je in een team van studenten werkt aan het praktisch toepassen van Electrical Engineering. Deze projecten worden meestal getoetst op basis van een combinatie van een schriftelijk rapport, presentaties, een mondelinge verdediging en een beoordeling van het resultaat van het project.

Bij veel vakken wordt een gedeelte van het eindcijfer bepaald door huiswerk of kleinere voortgangstoetsen.

Het afstudeerproject in het derde jaar wordt afgesloten met een schriftelijk rapport en een mondelinge verdediging.

Begeleiding

Is er studiebegeleiding?

De opleiding Electrical Engineering heeft een verplicht mentoraat. Hier wordt aandacht besteed aan studievaardigheden, maar ook aan kennismaking met elkaar, de faculteit en de TU Delft. Meer hierover hoor je aan het begin van je studie.

Verder zijn er studieadviseurs met wie je je voortgang, studieplanning en andere plannen kunt bespreken. Ook als je een beperking hebt, bijvoorbeeld een handicap, dyslexie of een stoornis in het Autisme Spectrum, kun je bij de studieadviseurs terecht. Een afspraak maak je via het EWIservicepunt.

De TU Delft organiseert ook verschillende workshops en trainingen m.b.t. studievaardigheden, zoals stress management, constructief denken en studeren met dyslexie.

Vakantie

Hoeveel vakantie heb ik?

Het academisch kalenderjaar bestaat 4 periodes van 10 weken. Overigens kent het 4e  kwartaal een extra week in verband met het grote aantal feestdagen in die periode. In deze 4 periodes vinden ook de reguliere tentamens plaats; de meeste herkansingen vinden plaats in de zomerperiode. Je hebt twee weken kerstvakantie, een week voorjaarsvakantie en 9 weken zomervakantie in periode 5. Jouw zomervakantie wordt korter als je herkansingen in week 3 en/of 4 van periode 5 moet doen of ander werk (bijvoorbeeld verslagen) zou moeten inhalen 

Buitenland

Kan ik tijdens mijn studie naar het buitenland?

Ja, bijvoorbeeld tijdens je bachelor in je minorruimte in het derde jaar door mee te doen aan een uitwisselingsprogramma of tijdens je afstuderen. Je kunt ook naar het buitenland voor een studiereis of een stage. Je master kun je ook (deels) in het buitenland doen. Kijk op buitenland.tudelft.nl voor meer informatie.

Op kamers

Kan ik makkelijk een kamer krijgen en hoe regel ik dat?

Hoe eerder je bent ingeschreven hoe groter de kans dat je snel een kamer hebt. Schrijf je dus op tijd in bij bijvoorbeeld DUWO (de grootste verhuurder van studentenkamers in Delft). Meer informatie over op kamers gaan vind je hier.

Verenigingen

Wat is het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging?

Elke opleiding aan de TU Delft heeft een eigen studievereniging. De studievereniging behartigt de belangen van studenten, organiseert studiegerelateerde activiteiten, zoals studiereizen, lezingen en excursies en zorgt voor gezelligheid. Studentenverenigingen zijn niet verbonden aan een opleiding of aan de TU Delft. Je kunt ze meer zien als externe gezelligheidsverenigingen. Je hebt allerlei soorten studentenverenigingen, algemene verenigingen, maar ook op het gebied van cultuur, sport en politiek. 

Moet ik lid worden van een studievereniging?

De studievereniging van Electrical Engineering is de Electrotechnische Vereeniging (ETV). De ETV organiseert het hele jaar door gezellige en interessante activiteiten. Ook regelen zij de boekenverkoop (leden krijgen korting) en kun je er terecht als je vragen of opmerkingen over het onderwijs hebt. Je hoeft dus geen lid te worden, maar het is wel aan te raden.

Je kunt kennismaken met de studievereniging tijdens het Elektro Ontvangst Weekend (EOW). Dit wordt elk jaar georganiseerd en vindt plaats tijdens de OWee, de algemene OntvangstWeek. Tijdens het EOW (13 t/m 16 augustus 2015) leer je de andere aankomende studenten Electrical Engineering kennen en ontvang je ook veel informatie over studeren op de faculteit EWI. Ook komen studieadviseurs en een aantal docenten langs om kennis te maken.

Let op: het weekend is géén ontgroening, maar een leuk weekend bedoeld om kennis te maken met de studie, je studiegenoten en de studievereniging. De opleiding beveelt deelname dan ook van harte aan.

Moet ik lid worden van een studentenvereniging?

Nee dat hoeft niet, maar het is een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen, zeker als je nieuw bent in Delft. Meer informatie over studentenverenigingen vind je hier.

Honours Programme

Kan ik naast mijn studie extra kennis opdoen?

Voor studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Dit is onderwijs bovenop de reguliere opleiding. Het geeft je de kans om extra kennis op te doen in of buiten je vakgebied en je persoonlijk te ontwikkelen, maar ook om eens samen te werken met studenten van andere studies.