Verplichte SKC

Verplichte Studiekeuzecheck

De bachelor Electrical Engineering is een leuke en uitdagende studie, maar komt niet altijd overeen met wat aankomende studenten verwachten. De bacheloropleiding Electrical Engineering vindt het dan ook belangrijk dat je voor je start van je studie ervaart hoe het is om deze studie te doen, zodat je kunt bepalen of deze opleiding bij je past. Om deze reden is er een verplichte studiekeuzecheck (SKC) voor alle studenten die in september 2023 met de opleiding willen starten.

Doe je niet of niet volledig mee met de SKC dan zal je verzoek tot inschrijving worden ingetrokken.

Voertaal

De voertaal van de opleiding is Nederlands. Alle communicatie over de SKC zal in het Nederlands zijn, de voertaal van de verschillende onderdelen van de SKC is Nederlands en Engels.

Wat houdt de verplichte SKC in?

Het belangrijkste onderdeel van de verplichte SKC is de SKC-dag. Op die dag kun je (online) ervaren hoe het is om Electrical Engineering te studeren. Je krijgt voorbeelden van hoorcolleges, werkcolleges en mogelijk zelfs een klein tentamen. Er zal ook gelegenheid zijn om in een ongedwongen sfeer alvast kennis te maken met de opleiding, docenten en toekomstige medestudenten.

De SKC-dagen voor studenten die in september 2023 met de bachelor Electrical Engineering wensen te starten, vinden plaats op:

  • Dinsdag 7 februari 2023 (on campus)
  • Woensdag 7 juni 2023 (on campus)
  • Woensdag 14 juni 2023 (online)

Ter voorbereiding van de SKC-dag dien je ook thuis al het een en ander te doen, zoals het invullen van een vragenlijst. Daarnaast zijn er verplichte huiswerk na afloop van de SKC-dag. Wanneer je je hebt ingeschreven voor de bachelor Electrical Engineering via Studielink ontvang meer informatie per e-mail over de studiekeuzecheck. De eerste informatiemail zal half december worden verstuurd.

Op basis van de SKC krijg je van de opleiding een advies over hoe goed de bachelor Electrical Engineering bij je past. Dit advies is niet bindend. Het is aan jou om te bepalen of je het opvolgt of niet.

Aanmelden voor de verplichte SKC

Je dient uiterlijk op 1 mei 2023 een inschrijfverzoek in via Studielink voor de bachelor Electrical Engineering. Je ontvangt na aanmelding in Studielink meer informatie over hoe je je kan aanmelden voor de studiekeuzecheck. Indien je je niet uiterlijk op 1 mei 2023 aanmeldt, wordt het inschrijfverzoek geweigerd. Voor uitzonderingen hierop kijk bij het kopje “uitzonderingen”.

Uitzonderingen

Verhinderd? 
Het meedoen aan een SKC-dag is voor iedereen verplicht. Kun je door overmacht of ziekte niet aanwezig zijn, neem dan contact met ons op via skc-ewi@tudelft.nl. We beoordelen dan of er echt sprake is van overmacht. Mocht dat het geval zijn dan kijken we naar een passende oplossing zodat je alsnog (een deel) van de verplichte SKC kunt doen.   

LET OP: vakantie is geen geldige reden om niet mee te doen met de verplichte SKC.

Aanmelding na 1 mei 2023
In de volgende situaties is het mogelijk je nog na 1 mei 2023 maar uiterlijk 19 augustus 2023 aan te melden via studielink. De aanmelding voor de verplichte SKC dien je dan ook uiterlijk 19 augustus 2022 te doen.

  • Wanneer je uiterlijk 1 mei via Studielink voor een andere opleiding in het hoger onderwijs voor het eerste jaar een inschrijfverzoek hebt gedaan.
  • Wanneer je een negatief BSA ontvangt van een opleiding in het hoger onderwijs over studiejaar 2022-2023.

Speciaal voor deze groep is de verplichte SKC-dag in de laatste week van augustus.

Contact

Heb je vragen over de SKC, neem dan contact op via het volgende e-mailadres: skc-ewi@tudelft.nl.

 


Ga verder naar verplichte studiekosten