Onderwijsprogramma

Je leert om mensgericht te ontwerpen met nieuwe en bestaande technologie en ontwerpen te maken die waarde opleveren voor mensen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en/of de maatschappij.

De bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen is een driejarige opleiding. De voertaal is Nederlands, waarbij een deel van de vakken en het merendeel van het lesmateriaal Engelstalig is. Elk studiejaar heeft vier kwartalen van tien weken.

In de opleiding ben je de eerste twee jaar ieder semester (twee kwartalen) bezig met een ontwerpproject, waardoor je het ontwerpproces goed in de vingers krijgt en veel verschillende methodes leert toepassen. Daarnaast heb je altijd twee vakken van een kwartaal. Wat je leert bij de vakken, pas je meteen toe in het ontwerpproject. In elk vak komen één of meerdere van de pijlers van Industrieel Ontwerpen terug: Technology, People, en Organisation. Wiskunde en Natuurkunde pas je toe in met name de meer technische vakken. Het aanleren van academische vaardigheden die je als ingenieur nodig hebt, komt terug in verschillende vakken.

Studieschema

(klik om te vergroten)

Binnen de vakken werk je alleen en in teamverband. Je leert projectresultaten te communiceren en presenteren. Je krijgt in je curriculum een stevige basis en de gelegenheid om met keuzevakken en je minor je eigen specialiteit als ontwerper te ontwikkelen. Je sluit het laatste jaar af met het Bachelor Eindproject, daarin doorloop je voor een bedrijf een compleet ontwerpproces.

Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar tenminste 75% van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC (European Credits) van de 60 EC die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.

Studiebelasting per week

Colleges
Zelfstudie
Ontwerpen en practica

8 uur
8 uur
26 uur