Ranking en uitslag

De inzendingen worden door verschillende ontwerpdocenten en Masterstudenten beoordeeld, onafhankelijk van elkaar. Informatie over de beoordelingscriteria is te vinden in de handleiding (beschikbaar vanaf half december). 

Elke ontwerpdocent/Masterstudent zal slechts 1x een opdracht per kandidaat beoordelen, en elke opdracht wordt door 2 verschillende ontwerpdocenten/Masterstudenten beoordeeld, zodat elke kandidaat voor zijn opdrachten door in totaal 4 verschillende docenten/studenten onafhankelijk van elkaar zal worden beoordeeld. 

Voor een opdracht kan maximaal 50 punten per beoordelaar worden gehaald. De scores van de twee beoordelaars worden per opdracht bij elkaar opgeteld. Er zijn dus met de opdrachten maximaal 2 x 100 = 200 punten te halen. Deze score is 2/3 van de totale score voor de selectie. 

De vier opgetelde vwo-cijfers worden met een factor 2,5 vermenigvuldigd, zodat je hiervoor maximaal 100 punten kan krijgen. Deze score is 1/3 van de totale score voor de selectie.

Het bepalen van de totaalscore en daarmee de rangorde 

De totaalscore zal bestaan uit een optelling van de scores van de twee onderdelen, met een maximum van 100 punten voor de vwo-cijfers en een maximum van 200 punten voor de opdrachten. Op basis van de individuele scores wordt er een ranglijst bepaald van 1 tot aan het getal dat overeenkomt met het aantal deelnemers. De kandidaat met de meeste punten krijgt het laagste rangnummer, de kandidaat met de minste punten het hoogste rangnummer. Indien er kandidaten met dezelfde score zijn, dan zal de score op de vwo-cijfers bepalend zijn voor de volgorde op de ranglijst. 

De ranglijst wordt doorgegeven aan Studielink, die de kandidaten zal informeren over hun rangnummer. 

Rangnummer lager of hoger dan 350

Als je rangnummer lager is dan de capaciteit van 350 voor de studie Industrieel Ontwerpen, dan ontvang je van Studielink een plaatsingsbewijs. Je hebt dan twee weken om dit plaatsingsbewijs te accepteren; hierna vervalt je plaatsingsbewijs. 

Als je rangnummer hoger is dan 350 dan blijf je op de lijst van kandidaten voor de opleiding Industrieel Ontwerpen. Als er kandidaten zijn die hun plaatsingsbewijs niet accepteren of niet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden (bijvoorbeeld doordat ze geen diploma halen) dan wordt de lijst aangevuld met kandidaten, vanaf nummer 351. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat van de eerste 350 kandidaten er een aantal afvallen. Er zullen dus ook nog kandidaten met een rangnummer hoger dan 350 worden toegelaten. We kunnen echter niet aangeven tot hoever, omdat dit per jaar verschilt.

Uitslag

De ranglijst wordt doorgegeven aan Studielink, die de kandidaten op 15 april 2021 zal informeren over hun rangnummer. Houd vanaf 15 april 2021 regelmatig je e-mail, inclusief je spam mail, in de gaten of je bericht hebt gekregen van Studielink of log in op hun website. Doe dit ook in je vakantie! Je hebt slechts twee weken de tijd om een plaatsingsbewijs te accepteren. 

Rond 15 april 2021 zullen we alle kandidaten informeren over hun scores op de drie onderdelen. Heb je daarna nog vragen over je rangnummer, stuur dan een mail naar selectie-io@tudelft.nl. Telefonisch worden vragen hierover niet beantwoord.