Tijdpad

  1. Aanmelden uiterlijk 15 januari 2021 in Studielink.
  2. Vanaf 15 januari tot en met 25 februari 2021 is er tijd om de opdrachten te maken. Vanaf half december 2020 is er ook een uitgebreide handleiding over de online opdrachten en de beoordelingscriteria die wij hanteren beschikbaar op deze website.
  3. Uiterlijk 25 februari 2020 om 18:00u moeten zowel de opdrachten als de vwo-cijfers zijn aangeleverd. Voor kandidaten in het eindexamenjaar/vwo-6 moet de school de cijferlijst waarmerken met een stempel en handtekening. Houd er dus rekening mee dat deze deadline voor sommige van de kandidaten in de voorjaarsvakantie valt.
  4. De ranglijst van kandidaten wordt door de faculteit vastgesteld aan de hand van de beoordeling van de ingeleverde opdrachten en de vwo-cijfers;
  5. Op 15 april 2021 word je door Studielink ge√Įnformeerd over je rangnummer.
  6. Valt je rangnummer binnen de capaciteit, dan ontvang je via Studielink een plaatsingsbewijs. Je hebt precies twee weken de tijd om dit plaatsingsbewijs te accepteren via Studielink, daarna vervalt het plaatsingsbewijs.
  7. Zodra je aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan je je inschrijving afronden. Zie inschrijvingsprocedure van de TU Delft voor verdere informatie.
  8. Zodra er plaatsen openvallen, krijgen kandidaten met een rangnummer hoger dan 350 een plaatsingsbewijs toegewezen. Dit gaat door tot 15 augustus 2021.