Wie zoeken we

De studie Industrieel Ontwerpen is een academische studie waarin vier perspectieven relevant zijn voor het ontwerpen van product-services: de technologie, de mensen, de organisatie, en het ontwerpen.

Bij de technologie gaat het vooral om hoe fysieke en digitale product-services werken en waarom ze zo werken. Bij fysieke producten gaat het om het statische en dynamische gedrag van producten (op basis van materiaaleigenschappen, mechanica en productiemethoden), terwijl bij digitale producten het met name gaat om de elektronica, software en data. Digitale (prototyping)technieken spelen in het ontwerpen een steeds grotere rol. 

Wat betreft de mensen is het belangrijk om te bepalen of de product-services aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers, hoe de ervaring is van de gebruikers en hoe de interactie is tussen mens en product-services. 

Het aspect organisatie geeft inzicht in de maatschappelijke en bedrijfscontext van de productontwikkeling en gaat in op hoe product-services zich onderscheiden van soortgelijke product-services in de markt en wat de waarde van de product-service is voor een organisatie. 

Tenslotte komen deze drie perspectieven samen in het uiteindelijke ontwerpen van een product-services. De integratie van de drie perspectieven is belangrijk om te bepalen of een product-service ‘uitvoerbaar’ (technologie), ‘wenselijk’ (mensen) en ‘levensvatbaar’ (organisatie) is. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen wat de impact is van een nieuw ontwerp. 

Via de selectie kijken we of je in huis hebt wat nodig is om de studie te volgen. Naast interesse in de genoemde perspectieven en ontwerpen, ben je nieuwsgierig, waarbij zowel creativiteit als analytische vaardigheden belangrijk zijn. Tenslotte zijn sociale en communicatieve vaardigheden belangrijk om in een ontwerpteam samen te kunnen werken.