Tweedejaarsvakken

PO3, Design Driven Innovation

PO3 is het derde vak in een serie van 5 in het bachelor programma van Industrieel Ontwerpen. PO1 en PO2 focussen op algemene ontwerp competenties en op het ontwerpen van een concept voor een specifiek ontwerpprobleem. In PO3 is er geen duidelijk ontwerpprobleem gegeven, maar er moet een strategische ontwerprichting vastgesteld worden door het ontwerp team in samenspraak met een klant. Dit betekent dat je geleerd wordt hoe je een visie voor een bedrijf moet ontwikkelen en hoe dit vertaald kan worden naar een concept dat waardevol voor mensen. Daarnaast herhaal en breidt je je kennis uit over concept ontwikkeling, schetsen, presentatietechnieken, idee generatie en het reflecteren op concepten en processen.

Product Dynamics

Product Dynamics bestaat uit een uit een combinatie van mechanica (dynamica) en elektronica, toegepast op consumenten producten. Afronden van dit vak geeft een beter inzicht in het ontwerpen van producten, of onderdelen van producten, waarbij het dynamische gedrag van de producten in overweging genomen is. Dit vak bevat analyse van dynamisch product gedrag, modeleren van dynamisch product gedrag, de maatgeving en het ontwerp van deze producten en het evalueren van deze producten.

Strategic Product Innovation

Het is belangrijk voor bedrijven om op regulieren basis nieuwe producten te ontwikkelen en introduceren om winstgevend te zijn en te groeien. De vraag die bedrijven bezig houdt is welke producten moeten er ontwikkeld worden om succesvol te zijn. In dit vak leer je hoe toekomstrichtingen te selecteren door een goed basisbegrip te creëren van verschillende strategische aspecten.

Industriële Productie

In dit vak maken studenten nader kennis met de mogelijkheden en beperkingen van de belangrijkste productie- en assemblageprocessen, nadat deze in het eerste jaar op diverse momenten zijn geïntroduceerd. Productie wordt hierbij niet alleen van de technische kant ("kan ik het maken?"), maar ook van de ontwerpende kant belicht ("wat kan ik ermee?"). Dit gebeurt in een thematische opzet, met productieproceskeuze als kop en staart van het vak. Productie van metalen en kunststof onderdelen, assemblage en verbindingstechnieken komen uitgebreid aan bod, evenals (al dan niet digitale) prototyping-technieken.

PO4, Materialiseren en uitwerken

Terwijl in voorgaande PO-vakken studenten zich vooral bezig houden met het ontwikkelen van een concept, wordt bij "Materialiseren en Uitwerken" een concept als startpunt aangeboden voor verdere ontwikkeling. Er wordt binnen een vaste groep gewerkt in een realistische ontwerpomgeving. Het aangeboden concept heeft een relatief lage complexiteit, maar daardoor is er ruimte voor een grote diepgang binnen de diverse uit te voeren activiteiten. Een korte briefing en een analyse leiden al snel tot eenvoudige onderzoeken (technische werking, vorm en gebruik) om het gegeven concept te doorgronden en waar mogelijk van aanpassingen te voorzien. Hierna wordt individueel gewerkt om het concept te ontwikkelen tot voor-ontwerp, gevolgd door weer een groepsproces om het definitieve ontwerp vast te leggen. Er dienen dus talloze keuzes beargumenteerd te worden ten aanzien van materiaal, productiewijze, productiemiddel en assemblage, mede in het licht van fabricagekostprijs, mechanische eigenschappen, vormgeving en gebruik. Uiteindelijk leidt dit tot een technisch tekeningenpakket, inclusief toleranties, een rendering en een exploded view.

Interaction and electronics

De constante ontwikkeling van elektronische componenten heeft ervoor gezorgd dat ze zo klein en goedkoop zijn dat zin in bijna elk gebruiksvoorwerp verwerkt worden. Als gevolg hiervan moeten meer en meer producten bedient worden via een interactief scherm. Deze schermen (interfaces) zorgen ervoor dat de gebruikers toegang hebben tot functionaliteiten van interactieve producten door input elemenenten (knoppen, schuiven etc.) en output elementen (speakers, LED’s, etc.), welke gekoppeld zijn door middel van elektronica.


Ga verder naar Toelatingseisen