Opleiding

Op de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) worden studenten uitgedaagd om met nieuwe oplossingen te komen. Om bijvoorbeeld het onderwijs te verbeteren, atleten te laten excelleren of de gezondheidszorg te verbeteren. We moedigen je daarbij aan om nieuwsgierig, tolerant, coöperatief, vastberaden, inspirerend en creatief te zijn. Zodat je straks klaar bent om onze toekomst te ontwerpen – onze gezamenlijke toekomst.

Onderwijsprogramma

In dit onderwijsprogramma ligt het accent op het ontwerpen van producten en systemen waarbij de gebruiker centraal staat. Tijdens de eerste twee jaar volg je productontwikkelingsvakken (PO) en multidisciplinaire vakken. Deze PO-vakken vormen de rode draad in het programma. Je krijgt ontwerpopdrachten aangereikt en integreert de kennis en vaardigheden uit de multidisciplinaire vakken. Ook leer je om concepten te visualiseren, om te presenteren en om technisch te documenteren. Daarnaast ontdek je hoe producten technisch goed worden gemaakt, wat de culturele betekenis van producten is én welke rol die spelen in het leven van mensen. Maar ook onderzoek voor nieuwe ideeën en het vanuit zakelijk oogpunt naar producten kijken spelen een belangrijk rol in het onderwijsprogramma.
In het derde en laatste jaar volg je een minor, twee keuzevakken en ben je tien weken lang fulltime bezig met je eindproject. Gedurende het programma wisselen theorie, praktijkoefeningen en projecten elkaar af. Je sluit vakken af met een tentamen, opdracht en/of werkstuk. Binnen de vakken werk je zowel alleen als in teamverband.

Stage & naar het buitenland

Tijdens je studie kun je ervoor kiezen om stage te lopen in Nederland of het buitenland. Maar je kunt er ook voor kiezen om tijdelijk in het buitenland te studeren (Study Abroad). De TU Delft heeft samenwerkingsverbanden met universiteiten over de hele wereld.

Ga naar io.buitenland.tudelft.nl voor meer informatie.

Extra uitdaging

Honours Programme Delft
Voor ambitieuze studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Doe extra kennis op binnen je vakgebied of erbuiten. Ontwikkel persoonlijke vaardigheden of werk eens samen met studenten van andere studies.
Meer informatie over het Honours Programme Delft

Dreamteams
Wil jij verantwoordelijk zijn voor een wereldprimeur? Bij de TU Delft kun je naast je studie ook meedoen aan bijzondere studentenprojecten waarin studenten uit alle studierichtingen samenwerken. Deze Dreamteams werken bijvoorbeeld aan de snelste fiets ter wereld, de snelste zonnewagen of het hoogterecord voor zelfbouwraketten. Zij doen mee aan wereldwijde competities en zetten de TU Delft op de kaart met fantastische resultaten.
Meer informatie over de Dreamteams

Toptalent op sportief gebied
De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren. Omdat een regulier onderwijsprogramma vaak lastig te combineren is met een trainingsprogramma op topsportniveau, bieden we speciale voorzieningen aan erkende topsporters. Zoals begeleiding door studieadviseurs en topsportcoördinators, financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), sponsoring en toegang tot de sportfaciliteiten van de Unit Sport.
Meer informatie over topsport

Persoonlijke begeleiding

De TU Delft biedt verschillende soorten begeleiding. Uitgangspunt is altijd dat je als student zelf moet aangeven als je hier behoefte aan hebt. 

Studieadviseurs 
Elke opleiding heeft één of meer studieadviseurs. De studieadviseur is je eerste contactpersoon voor zaken die te maken hebben met je studie. Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over de studie en alles wat daarbij komt kijken. Van hulp bij studieplanning en studie advies tot eventuele begeleiding en ondersteuning bij aanvragen van (financiële) voorzieningen. Zeker als je in problemen dreigt te raken is het goed om zo snel mogelijk contact op te nemen.  

Alle gesprekken met studieadviseurs, studentpsychologen en studentdecanen zijn strikt vertrouwelijk.

1e-jaarsbegeleiding 
Je medestudenten staan voor je klaar. Eerstejaars kunnen een beroep doen op hun mentor, een ouderejaarsstudent die een groepje eerstejaars wegwijs maakt in het onderwijsprogramma. Je wisselt ervaringen uit en bespreekt eventuele problemen. Op die manier raak je snel thuis in je nieuwe omgeving en krijg je hulp bij het vinden van een goed studieritme. 

De begeleiding gebeurt in groepjes van ongeveer 10 studenten en is gericht op studie gerelateerde vragen en informatie, maar ook op sociale activiteiten. De mentor is de eerste vraagbaak voor studenten en kan zo nodig doorverwijzen naar de studieadviseur of naar de studievereniging. Nieuwe studenten voelen zich zo sneller thuis op de faculteit en kunnen ervaringen uitwisselen. De mentorgroep van de bachelors is tevens de groep waarmee je in het 1e jaar de vaardigheidsonderdelen volgt. Je kunt dus niet zomaar wisselen. 

Psychologen 
De psychologen van de TU Delft bieden hulp aan studenten met problemen die een goede studievoortgang in de weg staan. Zowel op individuele basis als in groepsverband.

Studentendecanen 
De studentdecanen van de TU Delft staan klaar voor alle TU Delft studenten op een breed scala van aandachtsgebieden. Van studie(her)keuze tot ondersteuning van bijvoorbeeld topsporters en studenten met een functiebeperking of chronische ziekte. Maar ook regelgeving met betrekking tot je studie, zoals bijv. over inschrijven en uitschrijven, studiebeurzen en financiële ondersteuning 

Alle gesprekken met  studiebegeleiders, studentpsychologen en studentdecanen zijn strikt vertrouwelijk.

Studeren met een functiebeperking

TU Delft heeft veel ervaring met begeleiden van studenten met een functiebeperking. Van dyslexie en lichamelijke beperkingen tot ADHD en Autisme-spectrum, voor veel gevallen zijn er begeleiding en hulpmiddelen op maat. De studieadviseurs en studentdecanen zijn op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen. Uitgangspunt is altijd dat je zelf tijdig melding maakt van je functiebeperking, tijdens je aanmelding voor je studie in Studielink.

Klik hier voor meer informatie.

Workshops & Trainingen

Het Career & Counselling Services bureau van de TU Delft biedt verschillende workshops aan rond onderwerpen als: time management, studieversnelling, of deelname aan een Study Buddy project.

Studievereniging i.d

Studievereniging i.d is één van de grootste en actiefste studieverenigingen van Delft. De vereniging behartigt de belangen van IO-studenten. Onder meer door het versterken van het contact tussen studenten en medewerkers en contacten met andere faculteiten en opleidingen. Ook biedt de vereniging je de kans om kennis op te doen over  specifieke onderwerpen binnen het vakgebied en bedrijfsleven. Studievereniging i.d organiseert activiteiten op het gebied van: Skills, Education, Social, Trips en Career.


Ga verder naar OnderwijsprogrammaStudiebelasting per week

Colleges
6 uur

Workshops
14 uur

Groepswerk
22 uur


Bindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een bindend studie advies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief bindend studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.


Vragen?

Neem contact op met onze studieadviseurs: