Selectie IO

Voor de opleiding Industrieel Ontwerpen is een numerus fixus ingesteld. Alle 350 beschikbare plaatsen in de opleiding worden toegewezen via een selectieprocedure.

Tips om je goed op het selectieproces voor te bereiden:

 • Verdiep je goed in de studie Industrieel Ontwerpen en ga na of het echt de goede keuze is voor jou. Lees de informatie op onze website, bezoek een (online) open dag en chat online met een huidige student; bekijk de huidige voorlichtingsmogelijkheden op de website.
 • Lees de toelatingsvoorwaarden goed door zodat je zeker weet dat je de goede vooropleiding hebt en aan deze studie kan beginnen.
 • Lees de selectieprocedure goed door zodat je goed weet wat er wanneer van je gevraagd wordt. De uiterste deadline voor de aanmelding voor de studie in Studielink is 15 januari 2021. De uiterste deadline voor het aanleveren van de gevraagde onderdelen in het online systeem is 25 februari 2021 om 18:00 uur.
 • De handleiding is per half december 2020 beschikbaar. Lees deze goed door en bereid de online opdrachten alvast voor. Na 15 januari 2021 ontvang je, als je je hebt aangemeld, een uitnodigingsmail met nadere instructies over het online inleveren van de gevraagde onderdelen.
 • Wacht niet tot de laatste minuut met het inleveren.  Als je wacht tot de laatste minuut, heb je geen speling meer als dingen fout gaan. Onderdelen die niet op tijd worden ingeleverd, worden niet meegenomen in de selectieprocedure. Lever je op tijd in, dan kan je fouten nog herstellen.

Procedure 2021/2022

De selectieprocedure van Industrieel Ontwerpen bestaat uit je vwo-cijfers en online opdrachten. Na het sluiten van de aanmeldtermijn ontvangen alle kandidaten een uitnodigingsmail met een persoonlijke link om de gevraagde onderdelen in te leveren.

Vwo-cijfers
De vwo-cijfers voor de vakken Wiskunde-B, Natuurkunde, Nederlands en Engels maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

 • Aan kandidaten die in schooljaar 2019-2020 in vwo-5 zaten en die gedurende de selectieprocedure in hun examenjaar zitten (vwo-6), wordt gevraagd hun ‘gemiddelde SE-cijfers tot begin januari 2021’ voor deze vakken in te voeren. Daarnaast moeten ze een door hun school gewaarmerkte cijferlijst aanleveren.
 • Kandidaten die al eindexamen hebben gedaan, wordt gevraagd hun schoolexamencijfers (SE-cijfers) in te voeren en hun eindexamencijferlijst aan te leveren.
 • Voor kandidaten met een hbo-propedeuse gelden de cijfers voor de vwo-certificaten voor Wiskunde-B en Natuurkunde samen met de havo schoolexamencijfers (SE-cijfers) voor Nederlands en Engels. Een kopie van de certificaten en de eindexamencijferlijst moeten worden aangeleverd.
 • Kandidaten die tijdens de selectieprocedure nog een deficiëntie hebben voor één of meerdere vakken die onderdeel uitmaken van de selectie kunnen deelnemen aan de selectieprocedure. Het ontbrekende cijfer zal echter niet meetellen in de selectieprocedure, waardoor deze kandidaten op dit onderdeel niet de maximale score kunnen behalen. Voor de definitieve inschrijving moet je wel voldoen aan de toelatingseisen en dus je deficiënties hebben weggewerkt.
 • Voor kandidaten die een andere weg volgen om hun vwo-diploma te halen, bijvoorbeeld twee-in-één jaar, wordt door de selectiecommissie bepaald welke cijfers meetellen in de selectieprocedure en wat ze als bewijs moeten aanleveren. Deze kandidaten moeten vóór 1 februari 2021 een mail sturen naar: selectie-io@tudelft.nl.
 • Met een niet-Nederlands diploma gelijkwaardig aan vwo bepaalt de commissie welke vakken meetellen in de selectie, hoe de buitenlandse cijfers worden omgerekend naar vergelijkbare Nederlandse cijfers en wat als bewijs moet worden aangeleverd. Stuur hiervoor vóór 1 februari 2021 een mail naar: selectie-io@tudelft.nl. Daarnaast moeten kandidaten met een internationaal diploma zich ook voor 15 januari 2021 online aanmelden bij de TU Delft, om te bepalen of ze toelaatbaar zijn (zie hier voor alle informatie omtrent toelatingseisen, aanmelddeadlines en de aanmeldprocedure).

De door de kandidaten ingevoerde cijfers zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 

Online opdrachten
Door middel van een tweetal opdrachten bepalen we je affiniteit met de opleiding Industrieel Ontwerpen. De opdrachten maak je thuis en lever je online in. De opdrachten zijn in het kort:

 1. Presenteer jezelf als IO-er

Laat op één A3 (of twee A4) zien waarom jij Industrieel Ontwerpen wilt gaan studeren en waarom jij voor ons de passende kandidaat bent.

Gebruik tekst en beeld om te laten zien:

 • dat je begrijpt waar de studie over gaat
 • wat je al kan of hebt gedaan op het gebied van Industrieel Ontwerpen
 • wat je bij de studie wilt leren

Denk hierbij aan de verschillende aspecten van ons vakgebied, Industrieel Ontwerpen, maar ook aan ontwikkelingen in de samenleving en hoe je die met ontwerpen zou willen beïnvloeden.

Geef een overzicht van eigen activiteiten, eigen ontwerpen, tekeningen, iets anders dat jezelf gemaakt hebt of van relevante werkzaamheden. Geef aan waarom dat relevant is en hoe het relateert aan de aspecten van ontwerpen. Benoem niet alleen dingen die je kan, maar lever ook bewijs daarvoor aan.

 1. Analyse van een ontwerp

In de bijlage van de handleiding van de selectie staan 10 productontwerpen. Analyseer één van de voorbeelden als volgt:

a) Wat zijn de belangrijkste elementen van dit ontwerp? Kan je iets zeggen over de  (maatschappelijke) context waar het ontwerp op inspeelt? Wat kan je zeggen over de toegepaste technologie/techniek in het ontwerp? Hoe is er rekening gehouden met de eisen en wensen van de gebruiker/mens? En wat kan je zeggen over het organisatie-aspect van het ontwerp? Geef op één A3 je bevindingen weer in tekst en beeld.

b) Geef voor het gekozen ontwerp twee suggesties wat je zou willen of kunnen verbeteren aan het ontwerp. Leg uit waarom het volgens jou een verbetering is en hoe je tot de verbetering bent gekomen. Geef deze verbeteringen en de uitleg weer in beeld en tekst op één A3. Denk bijvoorbeeld aan schetsen, storyboard, prototypes, modellen, foto’s, en dergelijke.

Meer informatie is te vinden in de handleiding, die half december beschikbaar is. Het invoeren van de cijfers en de resultaten van de opdrachten kan pas na de aanmelddeadline van 15 januari 2021. Je ontvangt daarvoor per mail een link naar een onlinesysteem.

Wie zoeken we?

Via de selectie kijken we of je in huis hebt wat er nodig is voor de studie Industrieel Ontwerpen. We vinden bijvoorbeeld creativiteit en analytische vaardigheden belangrijk, maar ook je sociale en communicatieve vaardigheden.
Lees meer over wie we zoeken.

Ranking en uitslag

Op basis van de vwo-cijfers (1/3 van het totaal) en de beoordeling van de online opdrachten (2/3 van het totaal), wordt een ranglijst opgesteld. Deze ranglijst wordt doorgegeven aan Studielink, die jou informeert over je rangnummer. 

Behoor je tot de eerste 350 kandidaten, dan ontvang je via Studielink een plaatsingsbewijs. Je hebt twee weken de tijd om dit plaatsingsbewijs te accepteren; hierna vervalt het plaatsingsbewijs. Vervolgens moet je nog voldoen aan de toelatingseisen en je inschrijving afronden. Je bent pas officieel ingeschreven wanneer je voldaan hebt aan de toelatingseisen en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt.

Heb je een rangnummer hoger dan 350 dan blijf je op de lijst met kandidaten. De ervaring leert dat er nog een aantal kandidaten die een rangnummer hebben tussen 1 en 350 afvallen.
Meer informatie over het tijdpad en de ranking en uitslag

Heb je vorig jaar meegedaan aan de selectie van Industrieel Ontwerpen en heb je je plaatsing niet geaccepteerd of heb je je uiteindelijk niet ingeschreven, dan moet je dit jaar opnieuw meedoen aan de selectieprocedure.

Meer informatie

Op onderstaande plaatsen kan je meer informatie vinden over de opleiding:

Reglement Selectie en Plaatsing TU Delft (pdf)
Selectiecriteria en procedures faculteit IO (pdf)
Website van Industrieel Ontwerpen

Heb je alsnog vragen, stel die dan uitsluitend via selectie-io@tudelft.nl.