Selectie IO

Voor de opleiding Industrieel Ontwerpen is een numerus fixus ingesteld. Met ingang van het academisch jaar 2017/2018 worden alle 350 beschikbare plaatsen in de opleiding toegewezen via selectie.

Procedure 2017/2018

De selectieprocedure van Industrieel Ontwerpen bestaat uit je VWO-5 cijfers en online opdrachten. Na het sluiten van de aanmeldtermijn ontvangen alle kandidaten een uitnodiging met persoonlijke link.

Schoolcijfers
Gevraagd wordt je VWO-5 cijfers voor de vakken Wiskunde-B, Natuurkunde, Nederlands en Engels in te voeren. Daarnaast moet je een door jouw school gewaarmerkte kopie aanleveren. Voor kandidaten met een HBO-propedeuse gelden de cijfers voor de VWO certificaten voor Wiskunde-B en Natuurkunde samen met de Havo eindcijfers voor Nederlands en Engels.

Met een niet-Nederlands diploma gelijkwaardig aan VWO bepaalt de commissie welke vakken meetellen in de selectie. Stuur hiervoor een mail naar: selectie-io@tudelft.nl.

De VWO-5 cijfers zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 

Online opdrachten
Door middel van een tweetal opdrachten bepalen we je affiniteit met de opleiding Industrieel Ontwerpen. De opdrachten zijn in het kort:

  1. Schrijf een motivatie van maximaal 300 woorden waaruit blijkt dat jij en de studie Industrieel Ontwerpen een passende combinatie zijn. Denk hierbij aan de verschillende aspecten van Industrieel Ontwerpen: de technologie, de mensen, de business en het ontwerpen. Illustreer je verhaal met beeldmateriaal van bijvoorbeeld eigen activiteiten of werk.
  2. Geef beeldmateriaal van goede en slecht ontworpen producten of diensten. Licht toe waarom volgens jou deze producten zo ontworpen zijn (denk aan de genoemde aspecten van Industrieel Ontwerpen). Beschrijf ook waarom deze producten voor jou een bron van inspiratie zijn, en/of wat je aan het ontwerp zou veranderen. 

Meer informatie is te vinden in de handleiding.

Wie zoeken we?

Via de selectie kijken we of je in huis hebt wat er nodig is voor de studie Industrieel Ontwerpen. We vinden bijvoorbeeld creativiteit en analytische vaardigheden belangrijk, maar ook je sociale en communicatieve vaardigheden.
Lees meer over wie we zoeken.

Ranking en uitslag

Op basis van de VWO-5 cijfers (1/3 van het totaal) en de beoordeling van de online opdrachten (2/3 van het totaal), wordt een ranglijst opgesteld. Deze ranglijst wordt doorgegeven aan Studielink, die jou informeert over je rangnummer.

Behoor je tot de eerste 350 kandidaten, dan ontvang je via Studielink een plaatsingsbewijs. Je hebt twee weken de tijd om dit plaatsingsbewijs te accepteren; hierna vervalt het plaatsingsbewijs. Naast een plaatsingsbewijs moet je ook nog voldoen aan de wettelijke landelijke eisen, zoals het behalen van je VWO-diploma en de toelatingseisen van de TU.

Heb je een rangnummer hoger dan 350 dan blijf je op de lijst met kandidaten. De ervaring leert dat er nog een flink aantal kandidaten die een rangnummer hebben tussen 1 en 350 afvallen. Door de nieuwe regeling waarbij leerlingen voor twee numerus fixus opleidingen een selectieprocedure kunnen doorlopen, zal dit aantal afvallers waarschijnlijk hoger uitvallen.
Meer informatie over het tijdpad en de ranking en uitslag

Heb je in de afgelopen 3 jaar meegedaan aan de selectie van Industrieel Ontwerpen en ben je toen geplaatst (d.w.z. een rangnummer tussen 1 t/m 50), maar heb je je vervolgens niet ingeschreven, dan hoef je niet opnieuw geselecteerd te worden. Schrijf je tijdig in voor de studie in Studielink en stuur daarnaast voor 15 januari 2017 een mail met je eerdere plaatsing aan selectie-io@tudelft.nl.

Meer informatie

In onderstaande documenten kan je meer informatie vinden over de opleiding:

Reglement Selectie en Plaatsing TU Delft (pdf)
Reglement IO (pdf)
Website van Industrieel Ontwerpen

Heb je alsnog vragen, stel die dan via selectie-io@tudelft.nl.


Ga verder naar Studiekosten