Selectie IO

Voor de opleiding Industrieel Ontwerpen is een numerus fixus ingesteld. Voor het academisch jaar 2018-2019 worden alle 350 beschikbare plaatsen in de opleiding toegewezen via selectie.

Het is op dit moment niet meer mogelijk om je in te schrijven om in september 2018 met de opleiding te beginnen.

Uiterlijk 1 oktober 2018 vind je hier de nieuwe procedure voor de selectie met startdatum september 2019.

Procedure 2018/2019

De selectieprocedure van Industrieel Ontwerpen bestaat uit je vwo-cijfers en online opdrachten. Na het sluiten van de aanmeldtermijn ontvangen alle kandidaten een uitnodiging met persoonlijke link om de gevraagde informatie in te sturen.

Vwo-cijfers
De vwo-cijfers voor de vakken Wiskunde-B, Natuurkunde, Nederlands en Engels maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Aan kandidaten die gedurende de selectieprocedure in hun examenjaar (vwo-6) zitten, wordt gevraagd de cijfers van het overgangsrapport van vwo-5 naar vwo-6 voor deze vakken in te voeren. Daarnaast moet ze een door hun school gewaarmerkte cijferlijst aanleveren.

Kandidaten die al eindexamen hebben gedaan, wordt gevraagd hun schoolexamencijfers in te voeren en hun vwo-cijferlijst aan te leveren.

Voor kandidaten met een HBO-propedeuse gelden de cijfers voor de vwo-certificaten voor Wiskunde-B en Natuurkunde samen met de havo schoolexamencijfers voor Nederlands en Engels. Een kopie van de certificaten en de havo-cijferlijst moeten worden aangeleverd.

Voor kandidaten die een andere weg volgen om hun vwo-diploma te halen, bijvoorbeeld twee-in-één jaar, wordt door de selectiecommissie bepaald welke cijfers meetellen in de selectieprocedure en wat ze als bewijs moeten aanleveren. Deze kandidaten moeten vóór 1 februari 2018 een mail sturen naar: selectie-io@tudelft.nl.

Met een niet-Nederlands diploma gelijkwaardig aan vwo bepaalt de commissie welke vakken meetellen in de selectie, hoe de buitenlandse cijfers worden omgerekend naar vergelijkbare Nederlandse cijfers en wat als bewijs moet worden aangeleverd. Stuur hiervoor vóór 1 februari 2018 een mail naar: selectie-io@tudelft.nl.

De door de kandidaten ingevoerde cijfers zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 

Online opdrachten
Door middel van een tweetal opdrachten bepalen we je affiniteit met de opleiding Industrieel Ontwerpen. De opdrachten zijn in het kort:

  1. Beschrijf in maximaal 300 woorden waarom jij en de studie Industrieel Ontwerpen een passende combinatie zijn en wat je in de studie zou willen leren. Denk hierbij aan de verschillende aspecten van Industrieel Ontwerpen: de technologie, de mensen, de business en het ontwerpen. Illustreer je verhaal met beeldmateriaal van bijvoorbeeld eigen activiteiten of iets dat je zelf gemaakt hebt.
  2. Geef beeldmateriaal van verschillende goede en slecht ontworpen producten of diensten. Leg in maximaal 500 woorden uit waarom volgens jou deze producten zo ontworpen zijn (denk aan de genoemde aspecten van Industrieel Ontwerpen). Beschrijf ook waarom deze producten voor jou een bron van inspiratie zijn en wat je aan het ontwerp zou veranderen. 

Meer informatie is te vinden in de handleiding. Het invoeren van de cijfers en de resultaten van de opdrachten kan pas na de aanmelddeadline van 15 januari 2018. Je ontvangt daarvoor een link naar een onlinesysteem.

Wie zoeken we?

Via de selectie kijken we of je in huis hebt wat er nodig is voor de studie Industrieel Ontwerpen. We vinden bijvoorbeeld creativiteit en analytische vaardigheden belangrijk, maar ook je sociale en communicatieve vaardigheden.
Lees meer over wie we zoeken.

Ranking en uitslag

Op basis van de vwo-cijfers (1/3 van het totaal) en de beoordeling van de online opdrachten (2/3 van het totaal), wordt een ranglijst opgesteld. Deze ranglijst wordt doorgegeven aan Studielink, die jou informeert over je rangnummer. 

Behoor je tot de eerste 350 kandidaten, dan ontvang je via Studielink een plaatsingsbewijs. Je hebt twee weken de tijd om dit plaatsingsbewijs te accepteren; hierna vervalt het plaatsingsbewijs. Naast een plaatsingsbewijs moet je ook nog voldoen aan de wettelijke landelijke eisen, zoals het behalen van je vwo-diploma en de toelatingseisen van de TU. 

Heb je een rangnummer hoger dan 350 dan blijf je op de lijst met kandidaten. De ervaring leert dat er nog een groot aantal kandidaten die een rangnummer hebben tussen 1 en 350 afvallen. Door de regeling waarbij leerlingen voor twee numerus fixus opleidingen een selectieprocedure kunnen doorlopen, kan dit aantal afvallers hoog uitvallen.

Meer informatie over het tijdpad en de ranking en uitslag

Heb je vorig jaar meegedaan aan de selectie van Industrieel Ontwerpen en heb je je plaatsing niet geaccepteerd of heb je je uiteindelijk niet ingeschreven, dan moet je dit jaar opnieuw meedoen aan de selectieprocedure.

Meer informatie

In onderstaande documenten kan je meer informatie vinden over de opleiding:

Reglement Selectie en Plaatsing TU Delft (pdf)
Reglement IO (pdf)
Website van Industrieel Ontwerpen

Heb je alsnog vragen, stel die dan via selectie-io@tudelft.nl.


Ga verder naar Studiekosten