Van aanmelden tot inschrijven

Voor Industrieel Ontwerpen geldt een numerus fixus. Met ingang van het academisch jaar 2017/2018 worden alle 350 beschikbare plaatsen in de opleiding toegewezen via selectie. Kijk hier voor de meest actuele informatie over de selectie. Houd er rekening mee dat je je voor deze opleiding vóór 15 januari moet aanmelden via Studielink.

De deadline voor aanmelding voor de start van de studie IO in september 2017 is reeds verstreken. Uiterlijk 1 oktober 2017 komt informatie beschikbaar over de inschrijving en de selectieprocedure van de studie IO in september 2018.

Je bent pas officieel ingeschreven, zodra je hebt voldaan aan de toelatingseisen en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving. Meer informatie over inschrijven

Stappenplan als je een Nederlandse vooropleiding hebt en je jezelf voor het eerst aanmeldt bij de TU Delft:


Ga verder naar Selectie IO