Van aanmelden tot inschrijven

Voor Industrieel Ontwerpen geldt een numerus fixus. Voor het academisch jaar 2018-2019 worden alle 350 beschikbare plaatsen in de opleiding toegewezen via selectie. Kijk hier voor de meest actuele informatie over de selectie. Houd er rekening mee dat je je voor deze opleiding vóór 15 januari 2018 moet aanmelden via Studielink.

Je bent pas officieel ingeschreven voor de studie, zodra je hebt voldaan aan de toelatingseisen en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving. Meer informatie over inschrijven

Stappenplan als je een Nederlandse vooropleiding hebt en je jezelf voor het eerst aanmeldt bij de TU Delft (de selectieprocedure voor Industrieel Ontwerpen zit als stap tussen het ‘Aanmelden in Studielink’ en ‘Activeer NetID’):


Ga verder naar Selectie IO