Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar en elk jaar is verdeeld in acht blokken. Dit houdt in dat je acht keer per jaar tentamens hebt. Globaal bestaat het onderwijs voor vijftig procent uit medische vakken en voor vijftig procent uit technische vakken. Je krijgt zowel hoorcolleges, begeleide studiegroepen, laboratoriumtraining, klinische vaardigheden, practica en combinaties van deze studievormen. De meeste hoorcolleges en technische practica vinden vooral in Leiden en Rotterdam plaats.

Studieschema

Om je optimaal op de beroepspraktijk voor te bereiden, worden technische en medische vakken gecombineerd gegeven. Wanneer bijvoorbeeld het skelet en de spieren worden behandeld, bestudeer je niet alleen de anatomie, maar leer je tevens het lichaam te beschrijven volgens de wetten van de (bio)mechanica. Door te rekenen aan het lichaam kun je voorspellingen; bijvoorbeeld van de ernst van een ziekte. Omdat je als medisch professional contact hebt met patiënten, ga je ook aan de slag met gesprekstechnieken en vaardigheden voor lichamelijk onderzoek. Daarnaast oefen je met voorbehouden handelingen, zoals hechten en het geven van injecties.

Het eerste jaar
In het eerste jaar van de opleiding krijg je een stevige theoretische basis in medische vakken, wiskunde en technische vakken. Je gaat aan de slag met onderzoeksvaardigheden, klinische vaardigheden, laboratoriumtechnieken, reflectie en gesprekstechnieken. Daarnaast leer je hoe je vragen of problemen op een wetenschappelijke manier kunt oplossen. Met technische concepten uit de werktuigbouwkunde, natuurkunde, elektrotechniek en informatica leer je analyseren hoe het (gezonde) menselijk lichaam functioneert en welke processen leiden tot het ontstaan van ziektes. Dit doe je aan de hand van de volgende orgaansystemen: spierskeletsysteem, spijsverteringssysteem, neuraal en zintuiglijk systeem, cardiovasculair en respiratoir systeem, endocrien systeem, urogenitaal systeem en het bloedvormend en immuunsysteem. Je bestudeert zowel de geneeskundige principes, de anatomie, fysiologie en pathologie, als relevante technische aspecten, zoals de krachten die een spier kan opwekken.

Het tweede jaar
In het tweede jaar volgt verdieping van de technische kennis. Zo komen de natuurkundige principes van beeldvormende technieken, apparatuur en instrumenten – bijvoorbeeld röntgen en EEG-meting – aan bod. Tegelijkertijd ga je dieper in op de pathologie van de orgaansystemen. In het tweede jaar pas je de theorie toe tijdens een zorgstage en in ontwerpopdrachten. 

Het derde jaar
In het derde jaar heb je keuzevrijheid. Je begint met een minor van tien weken aan een van de drie universiteiten, een andere universiteit in Nederland of in het buitenland. Je sluit de opleiding af met een klinisch-technologisch eindproject. In dit project ga je met drie studenten zelfstandig aan de slag met een eigen onderzoeks- of ontwerpproject in Leiden, Delft of Rotterdam.

Minor

In het eerste semester van het derde bachelorjaar krijg je de vrijheid om tien weken lang je horizon te verbreden of  je te verdiepen in een onderwerp dat je aanspreekt. Op de manier waarop jij dat wilt. Denk bijvoorbeeld aan de minor ‘Ondernemerschap: Med-Tech Based Entrepeneurship’, waarin je wordt voorbereid op ondernemerschap in een technisch-medische context. Je kunt ook kiezen voor de minor ‘Public Health: De Gezonde Grote Stad’, waarin je onderzoek doet naar gezondheidsproblematiek in grote steden, of de minor ‘Cellular Therapies’, waarin je kijkt naar nieuwe celtherapieën en onderzoekt wat de uitdagingen en mogelijke bijwerkingen zijn. Een goed gekozen minor helpt je om de carrièrerichting te vinden die bij je past óf te ontdekken welke master je na de bachelor wilt volgen. 

Meer informatie over Minors


Ga verder naar ToelatingseisenBindend Studieadvies

De TU Delft hanteert een Bindend Studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in het eerste studiejaar ten minste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC van de 60 punten die je kunt halen. Als je een ‘negatief Bindend Studieadvies’ krijgt, kun je je de volgende 4 jaar niet meer voor deze opleiding inschrijven.